Mis on tollimaksud?

Kauba transportimisel üle rahvusvaheliste piiride maksustatakse saadetisti sihtriigi tolli poolt määratud tolli- ja maksumääradega lähtuvalt kauba väärtusest, päritolust ja liigist.

Tollimaksude juhend saatjale

Rahvusvaheliselt saadetiste saatmisel on oluline mõista tollimakse ja tasusid ning seda, et need võivad rakenduda teie saadetisele.
Igat tüüpi saadetised (sh kingitused, näidised ja remondiks mõeldud esemed) läbivad impordi vormistuse protsessi, mis on kindlaks määratud sihtriigi tollieeskirjadega. Saadetise tollivormistuses lähtutakse kauba liigist, päritoluriigist, väärtusest ja kogusest. Tollitavatele saadetistele kohaldub tollimaks, mis on riigipiire ületavale kaubale kohaldatav maks.
Enamikus riikides sõltub tollimaksu arvutamine maksustatava saadetise hinnangulisest väärtusest. Selle arvutuse jaoks määratakse tollimaksuga maksustatavatele kaupadele klassifitseerimiskood, mida tuntakse harmoneeritud süsteemi koodina, mis määrab kohaldatava tollimaksumäära. See süsteem on Maailma Tolliorganisatsiooni poolt välja töötatud mitmeotstarbeline rahvusvaheline tootenomenklatuur, mida pidevalt uuendatakse.
Tollimaksude, imporditasude ja muude maksude tasumise eest vastutab tavaliselt saaja, kuigi DHL Express pakub DHL-i kliendikoodi omanikele võimalust nende eest tasuda.
Sellisel juhul esitab DHL klientidele pärast saadetise kohaletoimetamist arve tollimaksude ja tasude eest, mida me nende nimel sihtkohas maksime, millele lisandub väike haldustasu.
Maksud on kehtestatud imporditavale kaubale riigipiiri ületamisel (kuigi maailmas eksisteerib vabakaubandustsoone). Tavaliselt on maksud seostatud majandusliku kaitsesüsteemiga, rahvusvahelise kaubandust reguleeriva majanduspoliitikaga.
Maksud on tavaliselt kehtestatud imporditavale kaubale, kuid mõnes riigis ka eksporditavale kaubale.

Saaja tollimaksude juhend

Kas olete saanud saadetise ning soovite infot Teie kohustustest tolli- ja riigimaksude tasumisel?
Internetist ostetud toodete eest võidakse nõuda tollimakse ja tasusid, sest:
  • Tollimaksud ja tasud ei pruugi sisalduda veebist ostetud kaupade hinnas ning seetõttu ei pruugi need sisalduda üldistes saatmiskuludes, mille maksate veebijaemüüjale. Kontrollige jaemüüjate veebisaitidelt, kas ostuhinnad sisaldavad juba tollimakse ja tasusid.
  • Internetist kaupade ostmisel võib juhtuda, et osa või kõik need kaubad ei pärine riigist, kus te elate ja seetõttu rakendatakse neile tollimakse ja/või tasusid, mis on tariifid või maksud, mis kehtestatakse kaupadele transportimisel üle rahvusvaheliste piiride.
  • Kui kaupu ei saadeta riigisiseselt (teie riigi piires) või ühes tolliliidus, näiteks Euroopa Liidus, olete kohustatud tasuma kõik tollimaksud, impordimaksud ja muud maksud, mida teie kohalik tolliasutus peab vajalikuks vastavalt tolliliidus volitatud importiva riigi seadusandluse raamistikus.
  • Tagamaks, et DHL-i kuller saaks teie kauba kohale toimetada võimalikult lühikese aja jooksul pärast teie riiki või tolliliitu sisenemist, tasub DHL teie nimel tolliasutusele kõik tollimaksud ja tasud, mis kaubalt tuleb tasuda (ja võtab teilt tasu).
  • DHL teavitab teid tavaliselt tollitasude ja maksude tasumisest (DHL-ile), näiteks saadab lingi veebis maksmiseks. Kiire online makse tagab teie saadetise sujuva kohaletoimetamise.
  • Kas kaup on maksustatav, kui üldse, sõltub kauba saatmise kohast, kauba liigist, tehinguväärtusest, paki kaalust ning muudest tolli poolt määratud kuludest, mis tuleb selliste arvutuste tegemiseks lisada teie saadetise väärtusele.
Ostes kaupa interneti teel, jälgige alati, kas kaup saadetakse Teile:
  • Teie riigist
  • Teisest riigist
  • Kolmas riik (riik väljaspool teie tolliliidu)
  • NB! Kaubanduslikel eesmärkidel kasutamiseks ostetud kaubale kehtivad teistsugused tingimused.
Kingitusena võib defineerida ühelt eraisikult teisele saadetavat kaupa. Juhul kui kauba väärtus jääb alla kohaliku piirmäära, ei tule maksta ka importmakse.
Väljastpoolt teie riiki või tolliterritooriumi pärinevate kaupade tellimine ja nende eest tasumine, mis saadetakse muule isikule peale ostja, ei ole vastalt tollimääratlusele kingitus.
Veel Meist Lõivud ja Maksud
Tagasi ülesse