KKK – Lõivud ja maksud

Enamikus riikides sõltub tollimaksu arvutamine maksustatava saadetise hinnangulisest väärtusest. Selle arvutuse jaoks määratakse tollimaksuga maksustatavatele kaupadele klassifitseerimiskood, mida tuntakse harmoneeritud süsteemi koodina, mis määrab kohaldatava tollimaksumäära. See süsteem on Maailma Tolliorganisatsiooni poolt välja töötatud mitmeotstarbeline rahvusvaheline tootenomenklatuur, mida pidevalt uuendatakse.
 • Igat tüüpi saadetised (sh kingitused, näidised ja remondiks mõeldud esemed) läbivad impordi vormistuse protsessi, mis on kindlaks määratud sihtriigi tollieeskirjadega. Saadetise tollivormistuses lähtutakse kauba liigist, päritoluriigist, väärtusest ja kogusest.
 • Tollitavatele saadetistele kohaldub tollimaks, mis on riigipiire ületavale kaubale kohaldatav maks.
Tollimaksude ja -tasude maksmiseks peab teil olema DHL kliendikood.

Sihtriigi kohalik toll otsustab, kas saadetisele rakenduvad tollimaksud ja -tasud.

 • See põhineb informatsioonil, mis on märgitud saatelehele (pakisildil) ja tolliarvel – eelkõige saadetise sisu, deklareeritud väärtus ja kaal
 • Tollimaksud ja -tasud rakenduvad ainult saadetistele, mis saadetakse Euroopa Liidust välja ja mitte kõik kaubad ei kuulu tasustamisele.
Jah, imporditollimaksud ei kehti tavaliselt tolliliidu, näiteks Euroopa Liidu piires saadetavate pakkide puhul. Siiski võivad kehtida tasud.

Interneti Teel Ostetud Kaubad

Internetikauplusel on leping DHLi kullerteenuste kasutamiseks tellitud kauba kohaletoomiseks.
 • Tavaliselt ei sisaldu tollimaksud internetis müüdava kauba hinnas.
 • Sooritades ostu internetipoest pidage meeles, et internetis müüdavad kaubad enamasti ei pärine Teie asukohariigist.
 • Juhul, kui kaup ei ole saadetud sama riigi või ühtse tolliliidu piires (EU), olete kohustatud tasuma Teie riigis kehtivat impordimaksu.
 • Et DHL Expressi kuller saaks Teile kauba kohale toimetada võimalikult kiirelt pärast selle riiki saabumist, tasub DHL kaubale rakenduvad maksud Teie eest.
 • DHL vabastab kauba vaid siis, kui olete DHLile täielikult korvanud Teie kauba eest tasutud maksude summa.

Kuigi tellisite ja tasusite kauba eest interneti teel, peab kaup siiski läbima tolliprotseduurid. Tollivormistus sõltub:

 • Lähteriigist
 • Kauba väärtusest, k.a transpordikulud
 • Kauba kogusest

Tolliseadused erinevad riigiti, seega on erinevad ka tollimaksude ja piirväärtuste suurused. DHL peab rahvusvahelise logistikaettevõttena järgima kohalikku seadusandlust, seega tasub DHL tollimaksud saaja volitusel, et tagada saadetise tollivabastus selle riiki jõudmisel.

DHL ei küsi Teilt lisatasu saadetise kohaletoimetamiseks. Küsida võime Teie saadetise tollivormistusel nõutavat tolli-, käibemaksu või muud impordimaksu, nagu on sätestatud kohaliku seadusandlusega.
Igat tüüpi saadetised (sh kingitused, näidised ja remondiks mõeldud esemed) läbivad impordi vormistuse protsessi, mis on kindlaks määratud sihtriigi tollieeskirjadega. Saadetise tollivormistuses lähtutakse kauba liigist, päritoluriigist, väärtusest ja kogusest. Tolli- ja käibemaksu tuleb tasuda vaid juhul, kui kingituse väärtus ületab kindlaksmääratud summa piiri.
Igal riigil on kehtestatud koguse piirmäär isiklikuks tarbeks imporditavale kaubale. Piirangud on kehtestatud kuritarvitamise vältimiseks ning isiklikel ja kaubanduslikel eesmärkidel imporditava kauba liigitamiseks.

Kauba väärtusest ja liigist olenevalt võivad lisanduda järgmised tasud:

 • Impordi tollimaksud (protsent saadetise väärtusest ja transporditasust)
 • Käibemaks
 • DHLi Ettemaksu teenustasu
 • Võimalikud lisanduvad käsitlustasud
Tagasi ülesse