KKK – Jälgimine ja järelevalve

Protseduurilistel põhjustel laseb DHL saadetiste saatelehe numbrid teatava vaheaja järel taas käibele. Seetõttu võib väga harva juhtuda, et meie süsteemis on teavet kahe sama saatelehe numbriga saadetise kohta. DHL teeb kõik selleks, et taolisi juhtumeid ei esineks. Pidage meeles, et kuigi taoline teave võib olla eksitav, töötleb meie võrk Teie saadetisi sama hoolikalt nagu kõiki teisigi ning need suunduvad kindlasti õigesse sihtkohta.
Harilikult on põhjus rutiinne. Aadress võib olla vale ning me soovime saada Teie selgitust või ei ole võimalik saadetist ilma lisateabeta jälgida. Taolistel juhtudel lahendab telefonikõne kohalikku Klienditeenindusse küsimuse harilikult väga kiiresti.
Saadetise pealevõtmise ja kohaletoimetamise sihtkohad DHL Express jälgimise süsteemis põhinevad sihtkoha teenindusjaama asukohal, kes pealekorjamist ja kohaletoimetamist teostavad. Võite kindel olla, et teie saadetis on tarnitud sellesse sihtkohta, mis Te saatelehele märkisite.
Antud staatus näitab seda, et sihtkoha riigis on alanud nn lahtitollimise protsess. Palun vajutage (+) märgi peale, et vaadata, kas on täiendavat teavet. Antud märge võimaldab Teil varakult teada saada, kas toll vajab saadetise lahtitollimiseks täiendavat informatsiooni.
Teatud juhtudel jah. Kuigi me soovitame tungivalt oma jälgimise numbri üles märkida, on siiski teatavatel juhtudel võimalik jälgida saadetist ka ilma selleta. Kui Teil on olemas saatja viitenumber, siis saate kasutada meie Interneti-põhist jälgimisteenust saatja viitenumbri järgi, muudel juhtudel võtke palun ühendust klienditeenindusosakonnaga.
Tagasi ülesse