Vientivalvonta ja pakotteet

Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) ja monet valtiot ovat asettaneet pakotteita (joita kutsutaan myös "maakohtaisiksi pakotteiksi" tai "kauppasaarroiksi"), joilla rajoitetaan kauppaa tiettyjen maiden tai alueiden kanssa. Pakotteisiin voi kuulua asevientikieltoja ja muita taloudellisia toimenpiteitä, kuten tuonti- ja vientirajoituksia.
  • DHL noudattaa sovellettavia kansainvälisiä kauppalakeja, mukaan lukien asianmukainen vientivalvonta sekä pakotteista johtuvat rajoitukset.
  • Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi altistaa sekä DHL Expressin että sen asiakkaat vakaville rikos- ja siviilioikeudellisille seuraamuksille ja maineelle aiheutuvalle vahingolle.
  • DHL noudattaa kansainvälisiä kauppalakeja eikä hyväksy USA:n ulkopuolella maksuja Yhdysvaltain dollareissa USA:n pakotteiden kohteina oleviin maihin vietävien lähetysten osalta. (i.e. Valko-Venäjä, Crimea, Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Venäjä ja Syyria).
DHL Express edellyttää sen vuoksi kaikkien pakotteiden alaisiin korkean riskin maihin menevien lähetysten osalta seuraavaa:
  • lähetyksen mukaan on liitettävä lähettäjän allekirjoittama vastuuvapaussitoumus (Letter of Indemnity)
  • lähetys läpivalaistaan lähtömaassa ennen vientiä
  • tehostettu turvatarkastus vaaditaan ja siihen voi sisältyä fyysinen tarkastus
DHL:n vastuut
DHL Express suorittaa turvatarkastuksen kaikille sen verkostossa kuljetettaville lähetyksille.
  • Tarkastus suoritetaan sen varmistamiseksi, että DHL Express noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
  • DHL Express ei voi toimia vientivalvontatapauksissa viejänä, luokitella tavaroita tai hakea vientilupia.
Takaisin ylös