Što su pristojbe i porezi?

Prilikom prijevoza robe preko međunarodnih granica, pošiljke podliježu carinama i porezima koje utvrđuje carina u zemlji odredišta na temelju vrijednosti, porijekla i vrste robe.

Vodič pristojbi i poreza za pošiljatelja

Prilikom međunarodne otpreme važno je razumjeti pristojbe i poreze te da se iste mogu primijeniti na vašu pošiljku.
Sve vrste pošiljaka (uključujući poklone, uzorke i robu za popravak) prolaze postupak uvoznog carinjenja kako je određeno carinskim propisima u zemlji odredišta. Pošiljka se carini na temelju vrste robe, zemlje porijekla, vrijednosti i količine. Carinske pošiljke podliježu carinjenju. Carinska pristojba može biti iznos iz carinske tarife ili porez na robu pri prelasku preko međunarodnih granica.
Izračun pristojbi u većini zemalja ovisi, o procijenjenoj vrijednosti pošiljke koja podliježe carini. U svrhu ovog izračuna, robi koja podliježe carini daje se klasifikacijski kod koji je poznat kao kod Harmoniziranog sustava, koji određuje primjenjive carinske stope. Ovaj sustav je višenamjenska međunarodna nomenklatura proizvoda koju je razvila Svjetska carinska organizacija i nastavlja se razvijati.
Plaćanje carina, poreza i drugih fiskalnih troškova obično je odgovornost primatelja, iako DHL Express vlasnicima DHL računa nudi mogućnost platiti ih za njih.
U tom slučaju, nakon što je pošiljka dostavljena, DHL klijentima fakturira carine i poreze koje je u njihovo ime platio na odredištu, plus malu administrativnu naknadu.
Porezi se primjenjuju na robu koja se kreće preko političkih granica, iako u svijetu postoje zone slobodne trgovine. Porezi su obično povezani s protekcionizmom, ekonomskom politikom ograničavanja međunarodne trgovine.
Porezi se obično primjenjuju na uvoznu robu, iako se ponekad primjenjuju i na izvoznu robu.

Vodič pristojbi i poreza za primatelja

Primili ste pošiljku i želite razumjeti vaše obveze glede pristojbi i poreza?
Mogu vam se naplatiti pristojbe i porezi za proizvode kupljene online jer:
  • Carine i porezi možda neće biti uključeni u cijenu robe koju kupite online, pa stoga možda neće biti uključeni u ukupne troškove otpreme koje plaćate online prodavatelju. Na web stranicama prodavatelja provjerite jesu li carina i porez uključeni u prodajne cijene.
  • Prilikom kupnje robe online, moguće je da neka, ili sva roba, ne potječe iz zemlje u kojoj živite, stoga takva roba podliježe carini i/ili porezima. To su tarifa ili porez koji se nameću robi koja se transportira preko međunarodnih granica.
  • Kada se roba ne prevozi u domaćem prijevozu (unutar vaše zemlje) ili unutar jedne carinske unije, kao što je Europska unija, obvezni ste platiti sve ulazne pristojbe, poreze i druge fiskalne troškove koje vaša lokalna carinska uprava smatra primjerenim i kako je to propisano zakonodavnim okvirom u zemlji uvoza.
  • Kako bi nakon ulaska robe u vašu zemlju ili carinsku uniju omogućili kuriru isporuku vaše robe u najkraćem mogućem roku, DHL u vaše ime plaća carinskim vlastima sve carine i poreze koji se potražuju za robu (i naplaćuju vama).
  • DHL će vas obično obavijestiti o plaćanju pristojbi i poreza (DHL-u), kao što je slanje poveznice za online plaćanje. Brzo online plaćanje osigurava isporuku vaše pošiljke bez poteškoća.
  • Da li se što naplaćuje ovisi o tome odakle je poslana, njenoj vrsti, transakcijskoj vrijednosti, težini paketa i drugim troškovima za koje carinske vlasti utvrde da se moraju dodati vrijednosti vaše pošiljke za izračun.
Prilikom online kupovine, obavezno provjerite šalju li pošiljku na vašu adresu iz:
  • Vaše zemlje
  • Druge zemlje
  • Treća zemlja (izvan carinske unije vaše zemlje)
  • Napomena: Ako kupujete robu za komercijalnu upotrebu tada vrijede druga pravila.
Poklonom se smatra nešto poslano izravno od jedne privatne osobe drugoj. Takva roba ne podliježe uvoznim carinskim pristojbama ako vrijednost robe ne prelazi lokalno određenu granicu.
Naručivanje i plaćanje robe koja potječe izvan vaše zemlje ili izvan vašeg carinskog područja kako bi se poslala osobi koja nije kupac ne ispunjava carinsku definiciju poklona.
Više o Pristojbama i Porezima
Nazad na vrh