Najčešća pitanja – Pristojbe i porezi

Izračun pristojbi u većini zemalja ovisi, o procijenjenoj vrijednosti pošiljke koja podliježe carini. U svrhu ovog izračuna, robi koja podliježe carini daje se klasifikacijski kod koji je poznat kao kod Harmoniziranog sustava, koji određuje primjenjive carinske stope. Ovaj sustav je višenamjenska međunarodna nomenklatura proizvoda koju je razvila Svjetska carinska organizacija i nastavlja se razvijati.
 • Sve vrste pošiljaka (uključujući poklone, uzorke i robu za popravak) prolaze postupak uvoznog carinjenja kako je određeno carinskim propisima u zemlji odredišta. Pošiljka se carini na temelju vrste robe, zemlje porijekla, vrijednosti i količine.
 • Carinske pošiljke podliježu carinjenju. Carinska pristojba može biti iznos iz carinske tarife ili porez na robu pri prelasku preko međunarodnih granica.
Za plaćanje pristojbi i poreza za primatelja potreban Vam je DHL račun.

Carinske uprave u državi odredišta utvrđuju koje su pristojbe i porezi primjenjivi kada stigne paket.

 • To se zasniva na informacijama navedenima na prijevoznici pošiljke (ili tovarnom listu) i carinskim dokumentima – osobito na sadržaju pošiljke, prijavljenoj vrijednosti i težini.
 • Pristojbe i porezi primjenjuju se isključivo za pakete koji putuju izvan Europske unije, a takvim pristojbama ne podliježe svaka vrsta robe.
Da, uvozne pristojbe obično nisu primjenjive na pakete koji putuju unutar carinske unije, kao što je Europska unija. Međutim, porezi se mogu primjenjivati.

Online kupljena roba

Online trgovac ima ugovor s DHL-om za dostavu roba kupljenih online.
 • Prilikom online kupovine, carinske pristojbe i porez uglavnom nisu uključeni u cijenu robe.
 • Prilikom kupovine online postoji mogućnost da roba ili njen dio nisu porijeklom iz zemlje u kojoj se nalazite.
 • Ako se roba ne prevozi u domaćem prometu (unutar vaše zemlje) ili unutar jedne carinske zone poput Europske Unije, trebate platiti uvozne carinske pristojbe i porez koje određuje lokalna carinska uprava.
 • Kako bi osigurali da DHL kurir što brže dostavi vašu robu nakon što ista uđe u vašu zemlju ili carinsku zonu, DHL će u vaše ime platiti obračunske carinske pristojbe i porez na robu.
 • Roba će vam biti isporučena nakon što su carinske pristojbe i porez u potpunosti vraćeni DHL-u.

Iako ste naručili i kupili robu online, ona podliježe uvoznoj carinskoj proceduri. Carinjenje ovisi o:

 • Zemlji porijekla robe
 • Vrijednosti, uključujući i troškove prijevoza
 • Količini robe

Svaka zemlja ima vlastite carinske propise tako da su carinske pristojbe i njihovi iznosi u ovisnosti o vrsti robe različito lokalno definirani. DHL, kao svaka druga međunarodna tvrtka za prijevoz mora poštivati lokalne carinske propise, te će u ime primatelja platiti carinska davanja kako bi se ista nakon prispijeća ocarinila.

Ne plaćate nikakve dodatne troškove prijevoza DHL-u. U skladu s lokalnim propisima od Vas se traži plaćanje carine, poreza i drugih uvoznih pristojbi vezanih uz postupak carinjenja u vašoj zemlji.
Sve vrste pošiljaka (uključujući poklone, uzorke i robu za popravak) prolaze postupak uvoznog carinjenja kako je određeno carinskim propisima u zemlji odredišta. Pošiljka se carini na temelju vrste robe, zemlje porijekla, vrijednosti i količine. Carinu i porez morati ćete platiti ukoliko je vrijednost poklona iznad lokalno određene granične vrijednosti.
Svaka zemlja ima ograničenja za uvoz robe u privatne svrhe. Razlog je izbjegavanje moguće zloupotrebe i razlikovanje uvoza za osobne potrebe od uvoza za komercijalne svrhe.

Ovisno o vrijednosti i vrsti robe koja se uvozi možete očekivati slijedeće troškove:

 • Uvozne carinske pristojbe (postotak vrijednosti pošiljke zbrojen s cijenom prijevoza)
 • Lokalno određen porez
 • Doplata DHL-u za plaćanje unaprijed
 • Ostala zakonom određena davanja, ukoliko se primjenjuju
Nazad na vrh