DHL Express Garanţia de Rambursare a Banilor Termeni și Condiții

In functie de solicitarea expresa a clientilor si limitarile descrise mai jos, DHL va returna integral, prin sistem de creditare sau returnare efectiva, pretul transportului platit de catre clienti pentru acele expedieri al caror timp de livrare a fost depasit in comparatie cu angajamentul de livrare facut initial de catre DHL.
A. Garantia se aplica numai serviciilor

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

pentru transporturile care respectă în totalitate restricţiile de servicii care sunt descrise în continuare.
B. In cazul serviciilor mentionate mai sus, se returneaza numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciile DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, sau in cazul trimiterilor domestic DHL EXPRESS DOMESTIC) (“Prima/Premium”); Garanţia exclude, fara exceptii toate celelalte elemente, inclusiv amenzi, impozite sau alte taxe sau sume (cum ar fi orice component al indexului de combustibil), şi cheltuieli de transport rezultate din expedieri returnate.
C. În cazul unei trimiteri cu mai multe piese, garanţia se va aplica pentru fiecare piesa. În cazul în care o livrare este intârziată, pentru orice piesa în cadrul transportului, rambursarea sau creditul va fi acordat pentru tarifele aplicabile intregii expedieri.
D. Clientul trebuie să notifice DHL printr-o cerere în scris sau prin telefon, privind întârzierea livrării, în termen de 14 zile calendaristice de la data expedierii şi va oferi DHL numărul de cont (dacă există), numărul documentului de transport, data expedierii şi informaţii complete despre destinatar. In termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea primită de la client privind acest lucru, DHL trebuie sa actioneze in una din urmatoarele directii:
 • fie va acorda creditare clientului
 • fie va furniza clientului informaţii care să explice motivul pentru care transportul nu este eligibil pentru garanţie în conformitate cu limitările sau excluderile aplicabile
 • fie va furniza clientului dovezi de livrare în timp util.
E. Clientul nu poate permite oricărei alte părţi să notifice cererile, în numele său şi nici nu poate pretinde notificări unei alte parti. Plata de către DHL a Primei pentru client constituie o eliberare totală a obligaţiilor DHL pentru orice întârziere, conform Garanţiei.
F. Garanţia nu se va aplica în cazul în care întârzierea livrării sau nerealizarea acesteia se datorează unor circumstanţe dincolo de controlul DHL, cum este prevăzut în Termenii şi Conditiile de Transport DHL, incluzand si întârzierile vamale, informatii inexacte sau incomplete referitoare la trimetere, la detaliile de livrare sau informaţiile - cum ar fi Casuta postala pentru adresa destinatarului, numar de telefon gresit sau inexistent, sau cererea destinatarului pentru întârzierea, devierea livrării sau serviciile non-standard de vamuire; precum si indisponibilitatea sau refuzul destinatarului de a accepta livrarea sau plata taxelor şi impozitelor pentru livrare dacă este solicitat.
G. Toate celelalte prevederi ale DHL privind Termenii şi Condiţiile de Transport se aplică. Garanţia este supusă modificării sau anulării de către DHL, în orice moment.
H. Clientul care are de efectuat o expediere extreme de urgenta, un transport a carui pierdere sau deteriorare poate genera pagube indirecte, trebuie sa contacteze agentul de asigurare sau broker-ul pentru a-si asigura bunurile deoarece DHL nu isi asuma responsabilitatea in aceste cazuri. DHL nu oferă şi nu va asigura o livrare de acest gen.
I. Garanţia nu se aplică pentru:
  (i) livrările legate de studiile clinice în cazul în care este utilizat ambalaj sensibil la temperatură.
  (ii) tarifele aplicabile pentru orice serviciu opţional vândut impreuna cu trimiterea, de exemplu - ambalajul.
  (iii) exporturile sau importurile temporare,
  (iv) livrările cu conţinut de mare valoare, care necesită formalităţi de vamuire;
  (v) expedieri ce depasesc greutatea sau dimensiunea acceptata; si/sau
  (vi) livrarile ce contin Bunuri periculoase premise.
A. Serviciile sunt disponibile numai pentru destinaţiile ale caror coduri postale sunt specificate (oraşe - în cazul în care codurile poştale nu sunt disponibile).
B. Serviciile nu sunt disponibile pentru marfurile interzise la transport, după cum sunt definite în Termenii şi condiţiile de transport DHL sau pentru transporturile care nu îndeplinesc alte conditii privind dimensiunea, greutatea, conţinutul sau valoarea identificate de către DHL.
C. Pentru a stabili dacă un serviciu este disponibil pentru un anume transport, între o anumita origine şi o destinaţie, sau în combinaţie cu un serviciu optional (cum ar fi livrarea sâmbăta), vă rugăm să consultaţi site-ul DHL sau să contactaţi Departamentul Relatii cu Clientii DHL, furnizand următoarele informaţii:
 • adresa de preluare,
 • natura marfii ce urmează a fi expediată,
 • (dacă este cazul), valoarea sa în scopuri vamale,
 • ora şi data la care expedierea poate fi ridicată,
 • destinaţia exactă, inclusiv codul poştal,
 • greutatea,
 • dimensiunile,
 • numărul de piese.
D. Expeditorul trebuie să precizeze Serviciul solicitat pe documentul de transport şi trebuie să predea marfa la DHL în timpul agreeat cu DHL.
Valid iulie 1, 2017
Înapoi sus