Create an Upload Option

Genom att skapa ett uppladdningsformat kan du välja fält från din egen fil och mappa dem mot vår adressboks fält. Sen när du är redo att ladda upp dina adresser till MyDHL+ kan du använda dina sparade uppladdningsformat via Ladda upp min fil.

 • Datafälten i din fil kan vara i valfri ordning 
 • Alla obligatoriska fält måste väljas för att mappningen ska bli komplett

Innan du väljer och mappar fälten:

 • Bekanta dig med adressfälten

  Kolla gärna i en befintlig adressbok för MyDHL+ för att se vilka fält som används och hur datan i dessa fält ser ut
 • Gör en snabb jämförelse! Du kan snabbt exportera en adress från din adressbok och använda som referens. Du kommer att kunna:
 • Se hur kolumnerna för de olika fälten är sorterade
 • Se hur datumen är formaterade, ifall du behöver göra justeringar för detta i din data

Förbered din fil:

 1. Ange ett Namn för det nya uppladdningsformatet
 2. Ange avskiljare som kommer att användas i filen som laddas upp
 3. Börja mappa:

  - Välj ett fältnamn från rullistan
   
 4. Dubbelkolla att alla Obligatoriska fält har valts
 5. Om du vill använda ytterligare fält behöver du säkerställa att de också väljs
 6. Tryck Spara  

 

 1. Välj ett Namn 
 2. Gör ändringar:
  - Redigera avskiljare som ska användas i filen vid uppladdning
  - Ändra fältnamn i rullistan
 3. Dubbelkolla att alla Obligatoriska fält har valts
 4. Om du vill använda ytterligare fält behöver du säkerställa att de också väljs
 5. Tryck Spara

Om du stöter på några problem med att skapa eller redigera ditt uppladdningsformat:

 • Vi tillhandahåller specifik information för hur du kan uppdatera dina fält.
 • Och om du behöver assistans kan vi hjälpa till! Kontakta oss via: 0771-400 345