Viktig information

Årlig prisjustering
Den 1 januari 2022 justerar vi på DHL Express priserna för våra internationella expresstransporter. I Sverige kommer prisjusteringen vara 5,4 % för både våra Time Definte-tjänster och våra Day Definite-tjänster.
Prisjusteringen kommer att omfatta samtliga rabatterade priser och avtal där så tillåts.

Det förekommer just nu falska SMS där DHL ser ut att vara avsändare och där mottagaren ombeds att klicka på en länk eller ladda ned en applikation. Om du misstänker att du fått ett falskt SMS ber vi dig att skicka en skärmdump av SMS:et, inklusive telefonnummer till phishing-dpdhl@dhl.com så fort som möjligt. Därefter kan du slänga SMS:et. Kom ihåg att inte klicka på några eventuella länkar eller ladda ned någon applikation.

För mer information kring medvetenhet om bedrägerier, se

På grund av utbrottet av Covid-19, kan du som kund i dagsläget förvänta dig en viss fördröjning av dina leveranser. Håll dig uppdaterad genom att besöka logistics.dhl där vi kontinuerligt uppdaterar informationen.

På grund av de utmaningar som COVID-19 medfört på den globala flygindustrin och för att hjälpa oss att upprätthålla en pålitlig servicekvalitet för dig och dina kunder, införde DHL Express den tillfälliga tilläggsavgiften, Emergency Situation Surcharge, i början av april.

Sedan början av denna globala pandemi har vi på DHL Express arbetat dygnet runt och kontinuerligt justerat verksamheten i vårt globala nätverk för att anpassa oss till ny utveckling, lagkrav och ständiga förändringar av kapacitet och efterfrågan.

JUSTERING AV EMERGENCY SITUATION SURCHARGE

I takt med att marknadsförhållandena fortsätter att utvecklas med den pågående COVID-19-situationen kommer tilläggsavgiften Emergency Situation Surcharge att justeras nedåt från och med 1 juli 2020.

Denna justering återspeglar den förändrade dynamiken på marknaden och tillgänglighet av flygkapacitet. I linje med den förväntade minskningen av våra merkostnader från Kina och Hong Kong kommer vi att justera avgiften nedåt för följande avsändar-/destinationskombinationer:

  • Kina till Europa/Syd- och Nordamerika/Resten av världen: från 19,08 SEK/kg till 9,54 SEK/kg
  • Kina/Hong Kong till Australien/Nya Zeeland: från 19,08 SEK/kg till 17,49 SEK/kg

Nedan hittar du detaljerna för den justerade tilläggsavgiften per avsändar- och destinationskombination.

(Avgift i SEK per kg)

DHL Express Emergency Situation Surcharge från 1 juli 2020
Destinationsland/-region
Avsändarland/-region Hong Kong* & Kina Australien & Nya Zeeland*** Resten av Asien** Europa Syd- & Nordamerika Resten av världen
Kina 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK
Hong Kong* 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK
Resten av Asien** 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Europa 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Syd- & Nordamerika 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Resten av världen 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK

* Hong Kong och Macau.

** Resten av Asien (Asien exklusive Kina och Hong Kong) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cooköarna, Fiji, Indonesien, Indien, Japan, Kambodja, Kiribati, Sydkorea, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Maldiverna, Malaysia, Mongoliet, Nya Kaledonien, Nepal, Nauru, Niue, Nordkorea, Tahiti, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Salomonöarna, Singapore, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa. Australien och Nya Zeeland endast som avsändarland.

***Alla transporter från Australien/Nya Zeeland/Papua Nya Guinea till Australien/Nya Zeeland/Papua Nya Guinea kommer att debiteras 2,12 SEK/kg oavsett faktureringsland.

Nedan hittar du den nuvarande ESS-avgiften som referens, som har tillämpats sedan 24 maj 2020.

Nedan hittar du detaljerna för den justerade tilläggsavgiften per avsändar- och destinationskombination (avgift i SEK per kg):

Destinationsland
Avsändarland Hong Kong**
& Kina
Australien &
Nya Zeeland
Resten av Asien* Resten av världen
Kina 9,54 SEK 19,08 SEK 9,54 SEK 19,08 SEK
Hong Kong 9,54 SEK 19,08 SEK 9,54 SEK 9,54 SEK
Resten av Asien* 9,54 SEK 17,49 SEK 9,54 SEK 2,12 SEK
Resten av världen 2,12 SEK 2,12 SEK 2,12 SEK 2,12 SEK

* Resten av Asien (Asien förutom Kina och Hong Kong) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cooköarna, Fiji, Filippinerna, Indonesien, Indien, Japan, Kambodja, Kiribati, Laos, Myanmar, Maldiverna, Malaysia, Mongoliet, Nya Kaledonien, Nepal, Nauru, Niue, Tahiti, Papua Nya Guinea, Pakistan, Salomonöarna, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa. Australien och Nya Zeeland endast som avsändarland.

** Hong Kong = Hong Kong och Macau

Please note that the Emergency Situation Surcharge is a temporary charge, which allows us to cover part of the operating cost increases and the necessary air network adjustments. We will continue to evaluate and adjust the ESS as market conditions evolve for the duration of this emergency situation.

If you have any questions, please reach out to your local DHL representative.

På grund av systemuppdateringar relaterade till momsförändringen i EU som träder i kraft den 1 juli 2021, har vi just nu tillfälliga störningar i vår verksamhet. Detta kan leda till leveransförseningar för en mindre del av våra tullpliktiga försändelser.
Håll dig uppdaterad genom att spåra din försändelse på MyDHL+.
Back to Top