Viktig information

Det förekommer just nu falska SMS där DHL ser ut att vara avsändare och där mottagaren ombeds att klicka på en länk eller ladda ned en applikation. Om du misstänker att du fått ett falskt SMS ber vi dig att skicka en skärmdump av SMS:et, inklusive telefonnummer till phishing-dpdhl@dhl.com så fort som möjligt. Därefter kan du slänga SMS:et. Kom ihåg att inte klicka på några eventuella länkar eller ladda ned någon applikation.

För mer information kring medvetenhet om bedrägerier, se

På grund av de utmaningar som COVID-19 medfört på den globala flygindustrin och för att vi ska kunna upprätthålla en pålitlig servicekvalitet för dig och dina kunder införde DHL Express den tillfälliga tilläggsavgiften, Emergency Situation Surcharge (ESS), 2020.

Sedan början av denna globala pandemi har vi på DHL Express arbetat dygnet runt och kontinuerligt justerat verksamheten i vårt globala nätverk för att anpassa oss till ny utveckling, lagkrav och ständiga förändringar av kapacitet och efterfrågan.

Eftersom marknadsförhållandena fortsätter att utvecklas med den pågående COVID-19-situationen i kombination med kostnader förknippade med kapacitetsbegränsningar i det globala flygnätverket under högsäsongen, kommer Emergency Situation Surcharge (ESS) att justeras från och med den 7 november 2021 till den 13 februari , 2022.

Vi kommer att uppdatera kunder före den 13 februari 2022 om utvecklingen av marknadsförhållanden och den efterföljande utvecklingen av tilläggsavgiften.

Även om ESS-tillägget inte kommer att förändras för de flesta rutter, gör vi vissa justeringar för specifika kombinationer av avsändar-/destinationsland. Denna ESS-justering återspeglar den förändrade dynamiken på marknaden, tillgängligheten av flygkapacitet och driftsrestriktioner som införts i samband med COVID-19-åtgärder från lokala myndigheter.

Justeringarna sammanfattas nedan:

  • Avsändarland Kina och Hong Kong till destinationer i Syd- och Nordamerika:
    9,54 SEK/kg till 20,34 SEK/kg
  • Avsändarland Kina och Hong Kong till destinationer i Europa:
    9,54 SEK/kg till 12,71 SEK/kg
  • Avsändarland Europa, Syd- och Nordamerika och resten av världen till destination Australien och Nya Zeeland:
    2,12 SEK/kg till 20,34 SEK/kg

Nedan hittar du detaljerna för den justerade tilläggsavgiften per avsändar- och destinationskombination.

Avgift i SEK per kg


DHL Express Emergency Situation Surcharge från den 7 november 2021

Destinationsland/Region
Avsändarland/Region Hong Kong* and Kina Australien & Nya Zeeland*** Resten av Asien** Europa Syd- & Nordamerika Resten av Världen
Kina 9.54 SEK 20.34 SEK 9.54 SEK 12.71 SEK 20.34 SEK 9.54 SEK
Hong Kong* 9.54 SEK 20.34 SEK 9.54 SEK 12.71 SEK 20.34 SEK 9.54 SEK
Resten av Asien** 9.54 SEK 20.34 SEK 9.54 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Europa 2.12 SEK 20.34 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Syd- & Nordamerika 2.12 SEK 20.34 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Resten av Världen 2.12 SEK 20.34 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK

DHL Express Emergency Situation Surcharge från 1 juli 2020

Destinationsland/Region
Avsändarland/Region Hong Kong*
& Kina
Australien & Nya Zeeland*** Resten av Asien** Europa Syd- & Nordamerika Resten av Världen
Kina 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK
Hong Kong* 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK 9.54 SEK
Resten av Asien** 9.54 SEK 17.49 SEK 9.54 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Europa 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Syd- & Nordamerika 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK
Resten av Världen 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK 2.12 SEK

* Hong Kong och Macau.

** Resten av Asien (Asien exklusive Kina och Hong Kong) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cooköarna, Fiji, Indonesien, Indien, Japan, Kambodja, Kiribati, Sydkorea, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Maldiverna, Malaysia, Mongoliet, Nya Kaledonien, Nepal, Nauru, Niue, Nordkorea, Tahiti, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Salomonöarna, Singapore, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa. Australien och Nya Zeeland endast som avsändarland.

***Alla transporter från Australien/Nya Zeeland/Papua Nya Guinea till Australien/Nya Zeeland/Papua Nya Guinea kommer att debiteras 2,12 SEK/kg oavsett faktureringsland.


Vänligen observera att Emergency Situation Surcharge är en tillfällig avgift som gör att vi kan täcka en del av kostnadsökningen av vår verksamhet samt nödvändiga justeringar av vårt flygnät. Vi kommer att fortsätta utvärdera och anpassa ESS allt eftersom marknadsförhållandena utvecklas under denna nödsituation.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din säljkontakt.

Årlig prisjustering
Den 1 januari 2022 justerar vi på DHL Express priserna för våra internationella expresstransporter. I Sverige kommer prisjusteringen vara 5,4 % för både våra Time Definte-tjänster och våra Day Definite-tjänster.
Prisjusteringen kommer att omfatta samtliga rabatterade priser och avtal där så tillåts.
På grund av utbrottet av Covid-19, kan du som kund i dagsläget förvänta dig en viss fördröjning av dina leveranser. Håll dig uppdaterad genom att besöka logistics.dhl där vi kontinuerligt uppdaterar informationen.
På grund av systemuppdateringar relaterade till momsförändringen i EU som träder i kraft den 1 juli 2021, har vi just nu tillfälliga störningar i vår verksamhet. Detta kan leda till leveransförseningar för en mindre del av våra tullpliktiga försändelser.
Håll dig uppdaterad genom att spåra din försändelse på MyDHL+.
Tillbaka till början