Tilläggsavgifter

DHL Express målsättning är att erbjuda sina kunder den bästa transporttjänsten, vilket är orsaken till att vi fortsätter att erbjuda leveranser till fler delar av världen än något annat företag.
Tillägg
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Farligt gods
Fullt reglerat farligt gods
Skicka farligt gods
Visa mer
Visa mindre
Fullt reglerat farligt gods
En tilläggsavgift tillkommer per försändelse när transporten innebär hantering av ämnen och råvaror som klassificeras som fullständigt reglerade i enlighet med IATAs föreskrifter om farligt gods.

Avtal krävs.
Per försändelse
1180.00 SEK
Reducerade mängder
Skicka en begränsad mängd farligt gods
Visa mer
Visa mindre
Reducerade mängder
Denna fasta tilläggsavgift tillämpas när hantering och transport av försändelser involverar ämnen och varor som är i begränsade mängder i enlighet med IATAs regler för farligt gods.

Avtal krävs.
Per försändelse
120.00 SEK
Kolsyreis UN1845
När svalt inte är tillräckligt kallt
Visa mer
Visa mindre
Kolsyreis UN1845
En tilläggsavgift tillkommer när transporten av försändelser innebär hantering av torris UN1845 som frysmedel för ofarligt gods såsom diagnostiska prover.

Avtal krävs.
Per försändelse
140.00 SEK
Fullt reglerat farligt gods, konsument
Paket som innehåller parfymer och receptbelagd medicin avsedd för detaljhandeln.
Visa mer
Visa mindre
Fullt reglerat farligt gods, konsument
En tilläggsavgift tillkommer på försändelser som innehåller konsumentvaror såsom parfymer, rakvatten, aerosoler, nagellack och receptbelagda mediciner som omfattas av IATA ID8000 och som är förpackade i en form avsedd för detaljhandeln och skickas till privatpersoner.

Avtal krävs.
Per försändelse
295.00 SEK
ADR Värdeberäknad mängd
Skicka farligt gods i paket via väg.
Visa mer
Visa mindre
ADR Värdeberäknad mängd
En tilläggsavgift tillkommer när den totala mängden farligt gods överskrider de gränser (Begränsade Mängder) som fastställts av ADR.

Avtal krävs.
Per försändelse
1180.00 SEK
Begränsade mängder
Skicka farligt gods via väg.
Visa mer
Visa mindre
Begränsade mängder

En tilläggsavgift tillkommer per sändning när hantering och transport av försändelser omfattar ämnen och råvaror som i begränsade mängder, Limited Quantities (LQ) i enlighet med ADR-reglerna och som är begränsade från flygtransport.

Sådant farligt gods är begränsat till högst 30 kg per styck och accepteras endast från godkända avsändare.

 
Avtal krävs.
Per försändelse
295.00 SEK
Litiumbatterier (med utrustning) - Litiumjon PI 966, Sektion II, Litiummetall PI 969, Sektion II
Skicka litiumbatterier med utrustning
Visa mer
Visa mindre
Litiumbatterier (lösa) - Litiumjon PI 965, Sektion II, Litiummetall PI 968, Sektion II

Litiumjon PI966, Sektion II

En serviceavgift tas ut för litiumjonbatterier med utrustning. Förpackningar måste överensstämma med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 966, Section II och accepteras endast av godkända avsändare.

Litiummetall PI 969, avsnitt II

En serviceavgift tas ut för litiummetallbatterier med utrustning. Förpackningar måste överensstämma med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 969, Section II och accepteras endast av godkända avsändare.

Per försändelse
60.00 SEK
Litiumbatterier (i utrustning) - Litiumjon PI 967, Sektion II, Litiummetall PI 970, Sektion II
Skicka litiumbatterier i utrustning
Visa mer
Visa mindre
Litiumbatterier (med utrustning) - Litiumjon PI 966, Sektion II, Litiummetall PI 969, Sektion II

Litiumjon PI 967, Sektion II

Försändelser som innehåller litiumjonbatterier i en utrustning accepteras endast när den överensstämmer med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 967, Sektion II.

Litiummetall PI 970, Sektion II

Försändelser som innehåller litiummetallbatterier i en utrustning accepteras endast när den överensstämmer med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 970, Sektion II.

DHL förbehåller sig rätten att avvisa försändelser som är kända eller misstänkta att innehålla defekta eller skadade batterier.

Per försändelse
Ingen avgift
Biologiska prover
Transport av biologiska ämnen
Visa mer
Visa mindre
Biologiska prover
Försändelser som innehåller biologiska ämnen av kategori B (UN3373) eller genetiskt modifierade organismer såsom UN3245 accepteras endast i kombination med vår tjänst DHL MEDICAL EXPRESS.

Avtal krävs.
Per försändelse
Ingen avgift
Avlägset område
Leverans till avlägset område
När du skickar till ett avlägset område
Visa mer
Visa mindre
Leverans till avlägset område
Denna tilläggsavgift tillkommer när en försändelse levereras till en plats som är avlägsen eller svår att nå.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
245.00 SEK eller 5,90 SEK per kg om högre
Upphämting från avlägset område
Importera försändelser från avlägsna upphämtningsplatser
Visa mer
Visa mindre
Upphämting från avlägset område
Denna tilläggsavgift tillkommer när en importförsändelse hämtas upp från en plats som är avlägsen eller svår att nå.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
245.00 SEK eller 5,90 SEK per kg om högre
Säkerhetstjänster
Förhöjd risk
Länder där DHL arbetar med förhöjd risk.
Visa mer
Visa mindre
Förhöjd risk
En tilläggsavgift tillämpas vid leverans till ett destinationsland där DHL arbetar med förhöjd risk på grund av ständigt krigstillstånd, oroligheter eller ständiga hot från terrorism.
 
Gällande länder (kan ändras): Afganistan, Burkina Faso, Haiti, Irak, Israel, Libyen, Mali, Sudan, Somalia, Syrien, Ukraina, Venezuela och Jemen.
Per försändelse
350.00 SEK
Begränsad destination
Skicka enligt gällande handelsrestriktioner
Visa mer
Visa mindre
Begränsad destination
En tilläggsavgift tillkommer vid frakt till eller import från ett destinationsland som är föremål för särskilda handelsrestriktioner som införts av FN:s säkerhetsråd eller av nationell lagstiftning såsom Europeiska unionen eller US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
 
Gällande länder (kan ändras): Centralafrikanska republiken, Kongo, Dem rep, Iran, Islamiska republiken, Irak, Korea (Dem People Rep), Libyen, Somalia, Syrien och Jemen
 
Länder som omfattas av nationell lagstiftning (kan ändras): Afganistan, Vitryssland, Libanon, Myanmar, Ryssland, Zimbabwe
Per försändelse
350.00 SEK
Korrigering av data
Korrigering av adress
Vår prioritet är att leverera din försändelse till rätt händer.
Visa mer
Visa mindre
Korrigering av adress
Denna fasta tilläggsavgift tillämpas per försändelse när leveransadressen som tillhandahållits av avsändaren är ofullständig, ouppdaterad eller felaktig och DHL därmed inte kan leverera försändelsen. DHL söker och fastställer den rätta adressen för att slutföra leveransen.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
130.00 SEK
Manuell registrering
Fördelen med centraliserad data är leveranser i tid.
Visa mer
Visa mindre
Manuell registrering
En tilläggsavgift tillkommer för varje försändelse som skickas med icke-elektroniska, pappersbaserade manuella fraktsedlar. Dataöverförd sändningsdokumentation medför inga extra avgifter.
Per försändelse
120.00 SEK
Ytterligare hantering
Stort kolli vikt
Kollin som överstiger 70 kg
Visa mer
Visa mindre
Stort kolli vikt
En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive en pall, som överskrider en verklig eller volymetrisk vikt på 70 kg
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per Kolli

Internationell - 1100.00 SEK

Inrikes - 600.00 SEK

Stort kolli mått
Stora kollin som överstiger 120 cm
Visa mer
Visa mindre
Stort kolli mått

Denna fasta avgift gäller för varje kolli, inklusive en pall, där en dimension överstiger 120 cm.

Tillkommer inte på kollin som redan omfattas av avgiften Stort kolli vikt

 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per Kolli

Internationell - 500.00 SEK

Inrikes - 250.00 SEK

Icke-stapelbar pall
När du skickar ostapelbara pallar
Visa mer
Visa mindre
Icke-stapelbar pall
En fast avgift tillämpas på varje pall i en sändning som inte kan staplas, antingen på begäran av avsändaren eller på grund av form, innehåll eller emballage. Gäller ej pallar under 30 kg.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per pall

Internationell - 3245.00 SEK

Inrikes - 1600.00 SEK

Tillfälliga tillägg
Emergency Situation
Fortsatt verksamhet vid nödsituationer
Visa mer
Visa mindre
Emergency Situation
Ett tillfälligt tillägg som gör att vi kan täcka kostnadsökningar på vår verksamhet på grund av en nödsituation utanför DHL:s kontroll. Förändringar i marknadsdynamik och tillgång till flygkapacitet återspeglas genom regelbundna prisjusteringar.
Begär tilläggsavgift
Ett eller flera tillägg (Demand Surcharges) kommer att gälla för försändelser under perioder med hög efterfrågan
Visa mer
Visa mindre
Begär tilläggsavgift
En period med hög efterfrågan bestäms av DHL efter vad som anses lämpligt, men kan inkludera en period med hög efterfrågan av transporter eller en period med höga verksamhetskostnader. Tillägget tillämpas kumulativt om en försändelse och/eller enskilda kollin uppfyller mer än ett av de angivna kriterierna.
Kommer att fastställas
Kommer att fastställas
Mer om tilläggsavgifter
Mer om tilläggsavgifter
 • Tilläggsavgifter tillkommer utöver priser och andra tillämpliga avgifter.
Förändringar i bränslepriserna har lett till en generell kostnadsökning för hela transportindustrin, vilket kräver ett flexibelt bränsletillägg som kan komma att stiga, falla eller tas bort i takt med förändringar av bränslepriser.
In- och utrikes Time Definite-tjänster
Månad
Tilläggsavgifter
Juli 2024
27.25%
Juni 2024
28.25%
Maj 2024
29.50%
Regionala Day Definite-tjänster
Månad
Tilläggsavgifter
Juli 2024
16.50%
Juni 2024
17.00%
Maj 2024
17.25%
Mer om bränsletillägg
Visa mindre
Bränsletillägget för International Time Definite-tjänster kommer att baseras på de dagliga genomsnittliga spotpriserna för US Gulf Coast (USGC) flygbränsle av fotogentyp, som rapporterats av U.S. Department of Energy mellan 3:e veckans utgivning av föregående månad till 3:e veckans release av den faktiska månaden.
Till exempel används det dagliga genomsnittspriset för bränsle från 18 april till 15 maj för att fastställa gällande tilläggsavgift i juni.
Bränsletillägget för inrikes- och Day Definite-tjänster kommer att baseras på det mest lämpliga nationella måttet på dieselbränslepriserna.kommer att baseras på det mest lämpliga nationella måttet på dieselpriserna. Tillägget är kopplat till konsumentpriset i lokal valuta för dieselbränsle inklusive tull och skatt och publiceras här. Inom Europa mäts detta av Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi och transport och publiceras i Oljebulletin.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Lördagsleverans
 • Lördagsupphämtning
 • Förhöjd risk
 • Begär tilläggsavgift
 • Emergency Situation
 • Leverans till avlägset område
 • Upphämting från avlägset område
 • Dedikerad upphämtning
 • Dedikerad leverans
 • Leverans till bostad
 • Stort kolli vikt
 • Stort kolli mått
 • Icke-stapelbar pall
DHL har rätt att när som helst ändra index och tabell för bränsletillägg. DHL äger rätten att besluta om nivå samt varaktighet för uttag av bränsletillägg.
DHL Nuvarande Flygbränsleindex
Visa mindre
Minimum
Men mindre än
Tillägg
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Dieselbränsleindex
Visa mindre
Bränsletillägg (i Euro per 1,000 liter)
Minimum
Men mindre än
Tillägg
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Tillbaka till början