Tilläggsavgifter

DHL Express målsättning är att erbjuda sina kunder den bästa transporttjänsten, vilket är orsaken till att vi fortsätter att erbjuda leveranser till fler delar av världen än något annat företag.
Tillägg
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Farligt gods
Fullt reglerat farligt gods
Skicka farligt gods
Visa mer
Visa mindre
Fullt reglerat farligt gods

En tilläggsavgift tillkommer per försändelse när transporten innebär hantering av ämnen och råvaror som klassificeras som fullständigt reglerade i enlighet med IATAs föreskrifter om farligt gods.

Avtal krävs.

Per försändelse
830.00 SEK
Reducerade mängder
Skicka en begränsad mängd farligt gods
Visa mer
Visa mindre
Reducerade mängder

En fast tilläggavgift tillämpas per försändelse när hantering och transport av försändelser omfattar ämnen och råvaror som är i undantagna kvantiteter i enlighet med IATA-regler för farligt gods.

Avtal krävs.

Per försändelse
50.00 SEK
Kolsyreis UN1845
När svalt inte är tillräckligt kallt
Visa mer
Visa mindre
Kolsyreis UN1845

En tilläggsavgift tillkommer per försändelse när transporten innebär hantering av torris/kolsyreis UN1845 som ett frysmedel för icke-farligt gods såsom diagnostiska prover.

Avtal krävs.

Per försändelse
100.00 SEK
Fullt reglerat farligt gods, konsument
Paket som innehåller parfymer och receptbelagd medicin avsedd för detaljhandeln.
Visa mer
Visa mindre
Fullt reglerat farligt gods, konsument

En tilläggsavgift tillkommer på försändelser som innehåller konsumentvaror såsom parfymer, rakvatten, aerosoler, nagellack och receptbelagda mediciner som omfattas av IATA ID8000 och som är förpackade i en form avsedd för detaljhandeln och skickas till privatpersoner.

Avtal krävs.

Per försändelse
200.00 SEK
Begränsade mängder ADR
Skicka farligt gods via väg.
Visa mer
Visa mindre
Begränsade mängder ADR

En tilläggsavgift tillkommer per sändning när hantering och transport av försändelser omfattar ämnen och råvaror som i begränsade mängder, Limited Quantities (LQ) i enlighet med ADR-reglerna och som är begränsade från flygtransport.

Sådant farligt gods är begränsat till högst 30 kg per styck och accepteras endast från godkända avsändare.

Per försändelse
200.00 SEK
Litiumbatterier (lösa) - Litiumjon PI 965, Sektion II, Litiummetall PI 968, Sektion II
Skicka lösa litiumbatterier.
Visa mer
Visa mindre
Litiumbatterier (lösa) - Litiumjon PI 965, Sektion II, Litiummetall PI 968, Sektion II

Litiumjon PI 965, Sektion II

En serviceavgift kommer att bedömas för varje försändelse som innehåller lösa litiumjonbatterier (PI-965, sektion II). Sådana försändelser måste överensstämma med lämpliga IATA-förpackningsinstruktioner och accepteras endast från godkända avsändare.

Litiummetall PI 968, Sektion II

DHL Express kommer inte att acceptera några försändelser som innehåller lösa litiummetallbatterier (PI 968, sektion II) eller utrustning som är känd för eller misstänkt att innehålla defekta eller skadade batterier.

Per försändelse
830.00 SEK
Litiumbatterier (med utrustning) - Litiumjon PI 966, Sektion II, Litiummetall PI 969, Sektion II
Skicka litiumbatterier med utrustning
Visa mer
Visa mindre
Litiumbatterier (med utrustning) - Litiumjon PI 966, Sektion II, Litiummetall PI 969, Sektion II

Litiumjon PI 966, Sektion II

En serviceavgift kommer att bedömas för varje försändelse som innehåller litiumjonbatterier med utrustning. Sådana försändelser måste överensstämma med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 966, Sektion II och accepteras endast från godkända avsändare.

Litiummetall PI 969, Sektion II

En serviceavgift kommer att bedömas för varje försändelse som innehåller litiummetallbatterier med utrustning. Sådana försändelser måste överensstämma med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 969, Sektion II och accepteras endast från godkända avsändare.

Per försändelse
50.00 SEK
Litiumbatterier (i utrustning) - Litiumjon PI 967, Sektion II, Litiummetall PI 970, Sektion II
Skicka litiumbatterier i utrustning
Visa mer
Visa mindre
Litiumbatterier (i utrustning) - Litiumjon PI 967, Sektion II, Litiummetall PI 970, Sektion II

Litiumjon PI 967, Sektion II

Försändelser som innehåller litiumjonbatterier i en utrustning accepteras endast när den överensstämmer med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 967, Sektion II.

Litiummetall PI 970, Sektion II

Försändelser som innehåller litiummetallbatterier i en utrustning accepteras endast när den överensstämmer med den lämpliga IATA-förpackningsinstruktionen 970, Sektion II.

DHL förbehåller sig rätten att avvisa försändelser som är kända eller misstänkta att innehålla defekta eller skadade batterier.

Per försändelse
Ingen avgift
Biologiska prover
Transport av biologiska ämnen
Visa mer
Visa mindre
Biologiska prover

Försändelser som innehåller biologiska ämnen av kategori B (UN3373) eller genetiskt modifierade organismer såsom UN3245 accepteras endast i kombination med vår tjänst DHL MEDICAL EXPRESS.

Avtal krävs.

Per försändelse
Ingen avgift
Avlägset område
Leverans till avlägset område
När du skickar till ett avlägset område
Visa mer
Visa mindre
Leverans till avlägset område
Denna tilläggsavgift tillkommer när en försändelse levereras till en plats som är avlägsen eller svår att nå.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
200.00 SEK eller 4,50 SEK per kg om högre
Upphämting från avlägset område
Importera försändelser från avlägsna upphämtningsplatser
Visa mer
Visa mindre
Upphämting från avlägset område
Denna tilläggsavgift tillkommer när en importförsändelse hämtas upp från en plats som är avlägsen eller svår att nå.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
200.00 SEK eller 4,50 SEK per kg om högre
Säkerhetstjänster
Förhöjd risk
Länder där DHL arbetar med förhöjd risk.
Visa mer
Visa mindre
Förhöjd risk
En tilläggsavgift tillämpas vid leverans till ett destinationsland där DHL arbetar med förhöjd risk på grund av ständigt krigstillstånd, oroligheter eller ständiga hot från terrorism.
 
Gällande länder: Afganistan, Irak, Libyen, Somalia, Mali, Niger, Sudan, Syrien och Jemen
Per försändelse
210.00 SEK
Begränsad destination
Skicka enligt gällande handelsrestriktioner
Visa mer
Visa mindre
Begränsad destination
En tilläggsavgift tillkommer vid leverans av varor till ett destinationsland som omfattas av specifika handelsrestriktioner som införts av FN:s säkerhetsråd.
 
Gällande länder: Centralafrikanska republiken, Kongo, Dem rep, Iran, Islamiska republiken, Irak, Korea (Dem People Rep), Libyen, Somalia, Syrien och Jemen
Per försändelse
310.00 SEK
Exportvalidering
När din försändelse kräver ytterligare godkännande.
Visa mer
Visa mindre
Exportvalidering
Tillkommer vid transport till ett destinationsland vilken omfattas av handelsrestriktioner som införts av nationell lagstiftning som Europeiska unionen eller US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
 
Gällande länder: Afganistan, Vitryssland, Myanmar, Zimbabwe och Libanon
Per försändelse
310.00 SEK
Korrigering av data
Korrigering av adress
Vår prioritet är att leverera din försändelse till rätt händer.
Visa mer
Visa mindre
Korrigering av adress
Denna fasta tilläggsavgift tillämpas per försändelse när leveransadressen som tillhandahållits av avsändaren är ofullständig, ouppdaterad eller felaktig och DHL därmed inte kan leverera försändelsen. DHL söker och fastställer den rätta adressen för att slutföra leveransen.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per försändelse
110.00 SEK
Manuell registrering
Fördelen med centraliserad data är leveranser i tid.
Visa mer
Visa mindre
Manuell registrering
En tilläggsavgift tillkommer för varje försändelse som skickas med icke-elektroniska, pappersbaserade manuella fraktsedlar. Dataöverförd sändningsdokumentation medför inga extra avgifter.
Per försändelse
50.00 SEK
Non-Standard Shipments
Stort kolli vikt
Kollin som överstiger 70 kg
Visa mer
Visa mindre
Stort kolli vikt
En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive en pall, som överskrider en verklig eller volymetrisk vikt på 70 kg
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per kolli

Internationell - 850.00 SEK

 

Inrikes - 450.00 SEK

Stort kolli mått
Stora kollin som överstiger 120 cm
Visa mer
Visa mindre
Stort kolli mått

Denna fasta avgift gäller för varje kolli, inklusive en pall, där en dimension överstiger 120 cm.

Tillkommer inte på kollin som redan omfattas av avgiften Stort kolli vikt

 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per kolli

Internationell - 800.00 SEK

Inrikes - 200.00 SEK

Icke-stapelbar pall
När du skickar ostapelbara pallar
Visa mer
Visa mindre
Icke-stapelbar pall
Denna fasta tilläggsavgift tillämpas på varje pall i en försändelse som inte kan staplas, antingen på begäran av avsändaren eller på grund av dess form, innehåll eller förpackningsmaterial.
 
Gäller för inrikes och internationella försändelser.
Per kolli

Internationell - 1,750.00 SEK

 

Inrikes - 850.00 SEK

Other Surcharges
Emergency Situation
Fortsatt verksamhet vid nödsituationer
Visa mer
Visa mindre
Emergency Situation
Denna tilläggsavgift tillkommer i undantagsfall när DHL måste täcka kostnader i samband med tillfälliga nödsituationer utanför DHL:s kontroll, som inte kunde förväntas vid påskriften av ett avtal.
Brexit-justering
Visa mer
Visa mindre
Brexit-justering

Denna tillfälliga avgift täcker kostnader som uppkommer i samband med tullhantering och kontroll av dokumentation vid export samt import, liksom operationella ändringar av våra transportvägar med tillhörande licenskrav på grund av förändringar i handelsavtalet mellan EU och Storbritannien, när de lämnar tullunionen. Kostnaden tillkommer på alla tullpliktiga försändelser som skickas till eller från Storbritannien.

Avgiften kan justeras om förutsättningarna markant skulle ändras.

Per försändelse
50.00 SEK eller 2.50 SEK per kg om högre
Förändringar i bränslepriserna har lett till en generell kostnadsökning för hela transportindustrin, vilket kräver ett flexibelt bränsletillägg som kan komma att stiga, falla eller tas bort i takt med förändringar av bränslepriser.
In- och utrikes Time Definite-tjänster
Månad
Tilläggsavgifter
December 2021
22.25%
November 2021
19.75%
Oktober 2021
18.25%
Regionala Day Definite-tjänster
Månad
Tilläggsavgifter
December 2021
12.50%
November 2021
11.25%
Oktober 2021
10.75%
Mer om bränsletillägg
Visa mindre
Bränsletillägget för Internationella Time Definite tjänster baseras på det genomsnittliga spotpriset under en månad på US Gulf Coast (USGC) jetbränsle av fotogentyp enligt USA:s energidepartement (Department of Energy).
Bränsletillägget för Day Definite services baseras på den nationella bestämmelsen av dieselpriser. Tillägget är kopplat till konsumentpriset för diesel i lokal valuta inklusive tull och skatt. Inom Europa mäts detta av Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi och transport.
Det är två månaders fördröjning för applicering av index. Till exempel, det månatliga genomsnittspriset för bränsle i januari används för att bestämma tillämpligt bränsletillägg i mars. Bakgrunden till detta är datumen när spotpriserna görs tillgängliga.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Lördagsleverans
 • Lördagsupphämtning
 • Förhöjd risk
 • Nödsituation
 • Leverans till avlägset område
 • Upphämting från avlägset område
 • Dedikerad upphämtning
 • Dedikerad leverans
 • Leverans till bostad
 • Stort kolli vikt
 • Stort kolli mått
 • Icke-stapelbar pall
 • Brexit-justering
DHL Express har rätt att när som helst ändra index och tabell för bränsletillägg. DHL äger rätten att besluta om nivå samt varaktighet för uttag av bränsletillägg.
Nuvarande Flygbränsleindex (USD per gallon)
Visa mindre
Minimum
Men mindre än
Tillägg
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
$2.11
$2.14
20.75%
$2.14
$2.17
21.00%
$2.17
$2.20
21.25%
$2.20
$2.23
21.50%
$2.23
$2.26
21.75%
$2.26
$2.29
22.00%
$2.29
$2.32
22.25%
$2.32
$2.35
22.50%
$2.35
$2.38
22.75%
$2.38
$2.41
23.00%
$2.41
$2.44
23.25%
$2.44
$2.47
23.50%
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
Dieselbränsleindex
Visa mindre
Bränsletillägg (i Euro per 1000 liter)
Minimum
Men mindre än
Tillägg
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
Tillbaka till början