Litiumbatterier

Att transportera litiumbatterier på ett säkert sätt är viktigt för att din försändelse ska levereras enligt plan.

Det du behöver veta

  • Litiumbatterier klassificeras som Farligt gods
  • Det finns transportregler för litiumbatterier
  • Defekta, skadade och återkallade batterier är inte tillåtna
  • Avsändaren är juridiskt ansvarig för att reglerna följs och att transporten av litiumbatterier är säker
  • Inte alla typer av litiumbatterier accepteras av DHL Express
  • Du måste bli godkänd av DHL Express för att skicka litiumbatterier
En stor mängd av elektroniska varor som innehåller litiumbatterier faller under reglerna för farligt gods, oavsett om de är uppladdningsbara (litiumjon) eller icke-uppladdningsbara (litiummetall).
Reglerna gäller när litiumbatterier är:
Farligt gods
Lösa
Batterier skickas som enskilda föremål (lösa/i mängd)
Exempel: Bärbar batteriladdare
 
Förpackad med utrustning
Utrustningen och dess batterier i samma paket.
Exempel: En kamera med ett ytterligare batteri
Inuti i en utrustning
Batteri installerad i utrustningen.
Exempel: Läsplatta med ett integrerat litiumbatteri
Säker transport av sådant innehåll via flyg och i full överensstämmelse med ICAO / IATA-regler är avsändarens juridiska ansvar. IATA och DHL har tagit fram vägledningsmaterial som hjälper avsändarna att förstå och följa reglerna.
Tillåtet
  • Paket med utrustning som innehåller färre än 2 batterier eller 4 celler accepteras för transport utan litiumbatterimärke.
Exempel: Ett paket som innehåller en bärbar dator kan ha 1 litiumjonbatteri och 2 små litiummetallmyntceller installerade.
Inte tillåtet
  • Litiumbatterier som är eller misstänks vara defekta, skadade eller återkallade utgör en hög säkerhetsrisk för personal och egendom och är under inga omständigheter tillåtna på flygplan.
  • När det är eller misstänks vara ett defekt eller skadat eller återkallat litiumbatteri i en bärbar dator, mobiltelefon eller annan enhet, måste batteriet tas bort innan DHL kan acceptera försändelsen.
DHL Express kräver ett godkännande i förväg för att skicka litiumbatterier för att säkerställa att kundnummer-innehavaren är tillräckligt utbildad och instruerad, samt kommer förbereda försändelsen med litiumbatterier enligt de gällande regler och DHL:s policyer och procedurer.
Intresserad av att få ditt DHL-kundnummer godkänt? Våra kunniga experter finns här för att ge dig professionell hjälp och vägledning. Kontakta våra Farligt gods-experter
Tillbaka till början