DHL Express Förbjudna artiklar

Innan du skickar med DHL Express, är det viktigt att du kontrollerar om dina varor är förbjudna eller omfattas av restriktioner.
Om du har några tvivel om dina varor är godtagbara, vänligen kontakta DHL Express kundservice innan du skickar. For further information on country-specific prohibited or restricted items, contact Customer Service.
Förbjudna varor är inte tillåtna för transport.
Följande varor transporteras ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER av DHL.
 • Levande djur (inklusive men inte begränsade till däggdjur, reptiler, fiskar, ryggradslösa djur, amfibier, insekter eller fåglar)
 • Jakttroféer (djur), djurdelar som elfenben och hajfenor, djurrester, eller animaliska biprodukter eller modifierade produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel, förbjudna för förflyttning enligt CITES-konventionen eller lokal lagstiftning
 • Mänskliga kvarlevor eller aska i någon form
 • Tacka (av någon ädelmetall)
 • Kontanter (nuvarande legala betalningsmedel som sedlar, valutasedlar, mynt), resescheckar och aktiverade kreditkort
 • Lösa ädelstenar och halvädelstenar (skuren och oskuren, polerad och opolerad)
 • Kompletta skjutvapen, ammunition, sprängämnen/explosiva anordningar, inklusive inaktiva sprängämnen eller provbitar, luftgevär, repliker, och imitationsskjutvapen eller ammunition
 • Illegala varor, såsom olagliga droger, inkluderad men inte begränsad till narkotikastimulerande medel, depressiva medel eller hallucinogener. Cannabis eller dess derivat.
Denna lista inkluderar varor som är förbjudna att transportera enligt lag, förordning eller stadga bestämd av en myndighet i något land från, till eller genom vilka varorna kan transporteras.
DHL Express säkerhetspolicy anger att det inte är tillåtet att skicka förfalskat gods med DHL Express nätverk. DHL vill inte förknippas med förfalskade varor och vid misstanke att sådant gods importeras kommer tullen att informeras.
Om du erbjuds mycket låga priser för märkesvaror som säljs på webbsidor eller via andra kanaler, kan du normalt anta att varorna är förfalskade.
Högkvalitativa märkesvaror som ofta kopieras är:
 • Skor
 • Kläder
 • Väskor
 • Dyra klockor
 • CD-skivor och DVD-skivor
 • Parfymer
 • Elektronik
Det är förbjudet i flera länder att införa förfalskat gods och om det sker kommer tullen att ta godset och bötlägga köparen.
Tillbaka till början