Skicka farligt gods

Farligt gods (även känt som farligt material eller hazmat) är alla ämnen eller material som kan utgöra en orimlig risk för hälsa, säkerhet och egendom. Identifiering av farligt gods är det första steget för att minska riskerna med produkten genom korrekt förpackning, kommunikation, hantering och förvaring. DHL är en etablerad transportör med stor erfarenhet av transport av Farligt gods.

Det du behöver veta

 • Det finns transportregler för Farligt gods
 • Avsändaren är juridiskt ansvarig för att reglerna följs
 • Inte allt Farligt gods accepteras av DHL Express
 • Du måste bli godkänd av DHL Express för att skicka Farligt gods
 • DHL Express accepterar Farligt gods under vissa begränsningar och villkor
 • DHL måste underrättas om transportens avsikt
 • Vid transport av Farligt gods tillkommer extra avgifter
Många varor som klassificeras som Farligt gods är tillåtna att skickas.
DHL följer nedan regler:
 • IATA för alla DHL Express flygtjänster
 • ADR gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning
 • Annan tillämplig nationell lagstiftning, beroende på försändelsens ursprung, transport och destination
Open Box
Förpacka
Exclamation Point
Märkning
Deklarera
Reglerna omfattar särskilda regler för korrekt förpackning av Farligt gods, märkning på paket och beskrivning av varan på transportdokumenten.
Varor med dessa egenskaper anses vara farliga (inte fullständigt)
 • Radioaktiv
 • Brandfarlig
 • Explosiv
 • Frätande
 • Giftig
 • Oxiderande
 • Smittförande
 • Andra reglerade material
Elektronisk utrustning, parfymer och även smakämnen kan klassificeras som Farligt gods. Vissa material eller kemikalier kan ha egenskaper som gör att de blir skadliga under specifika omständigheter.
Materialsäkerhetsdatabladet eller säkerhetsdatabladet från tillverkaren ger information för att identifiera innehållsklassificeringen.
DHL Express kräver ett godkännande i förväg för att skicka Farligt gods för att säkerställa att kundnummer-innehavaren är tillräckligt utbildad och instruerad, samt kommer förbereda Farligt gods-försändelsen enligt gällande regler och DHL:s policyer och procedurer.
Intresserad av att få ditt DHL-kundnummer godkänt? Våra kunniga experter finns här för att ge dig professionell hjälp och vägledning. Kontakta våra Farligt gods-experter
Tillbaka till början