Tillvalstjänster

DHL erbjuder ett brett utbud av tillvalstjänster – från icke-standardleveranser och faktureringsalternativ till klimatneutral transport – vilket ger dig flexibla alternativ som passar dina leveransbehov!
Tillvalstjänster
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Förberedelse och förpackning
Förberedelse av försändelse
Få extra resurser för att hjälpa till vid volymsvängningar av försändelser.
Visa mer
Visa mindre
Förberedelse av försändelse

Detta är en bekväm, snabb och pålitlig tjänst för säsongs-eller oregelbundna transporter som kräver extra resurser för förberedelse.

DHL sköter hela processen med framtagande av fraktsedel, innehållsval, etikettering och paketering och skickar sedan försändelserna till de utsedda nationella eller internationella företagsadresserna.

Kontakta kundservice eller din säljrepresentant för att få mer information.

Per försändelse
200.00 SEK
Emballage
Köp kartonger, flyers och mer.
Visa mer
Visa mindre
Emballage
Vi erbjuder ett sortiment av DHL-emballage.

Flyers - 100 stycken

Andra artiklar - individuella eller bulk

220.00 SEK
 
Varierar
Försäkring
Transportförsäkring
Ytterligare skydd för dina värdefulla varor.
Visa mer
Visa mindre
Transportförsäkring
Vi rekommenderar vårt omfattande skydd för dina värdefulla eller personliga försändelser, som ger dig full trygghet i den osannolika händelsen av fysisk skada eller förlust av försändelsen. Våra villkor och bestämmelser gäller.
Baserat på värdet på försändelsen
120.00 SEK eller 1 % av varuvärdet om högre
Utökat Ansvar
Dokument är också värdefulla!
Visa mer
Visa mindre
Utökat Ansvar

Om du skickar värdefulla dokument som pass, visumansökningar eller intyg kan du utöka DHL:s standardansvar med denna tjänst.

I händelse av hel eller delvis förlust av en dokumentförsändelse kommer en fast ersättning betalas.

Per försändelse
40.00 SEK
Upphämtningsalternativ

Dedikerad upphämtning

Vill du boka en upphämtning utöver det vanliga?
Visa mer
Visa mindre
Dedikerad upphämtning
Om ditt företag behöver ett dedikerat fordon för att hämta upp försändelser med ovanliga mått eller vikt eller en upphämtning utanför normal kontorstid, kan vi ordna detta åt dig. För mer hjälp, vänligen kontakta vår kundservice.
Per försändelse
200.00 SEK eller 4.50 SEK per kg
Lördagsupphämtning
Skicka på lördag.
Visa mer
Visa mindre
Lördagsupphämtning
I länder där lördag inte är en vanlig arbetsdag kan DHL arrangera en speciell upphämtning av mindre försändelser upp till 30 kg. Tjänsten är endast tillgänglig i utvalda postnummer. För mer information kontakta kundservice.
Per försändelse
200.00 SEK
Tullfaktureringstjänster
Tull och moms betald
Tull och moms kan faktureras avsändaren eller tredje part.
Visa mer
Visa mindre
Tull och moms betald

DHL Express kan ordna så att avsändaren eller en tredje part faktureras för eventuella tull- och momsavgifter som ska betalas på destinationen, snarare än att mottagaren av försändelsen faktureras.

Avgifter tillkommer när tull, moms eller andra regulatoriska avgifter uppstår och avsändaren har begärt att dessa ska faktureras utanför destinationslandet.

Per försändelse
200 SEK eller 2 % av importavgiften om högre
Tull och moms till importör
Påskynda tullklareringen med ett utbetalningsavtal
Visa mer
Visa mindre
Tull och moms till importör
DHL kommer att påskynda tullklareringsprocessen och förskottsbetala tull- och momsavgifter relaterade till en försändelse, medan mottagaren skjuter upp betalningen till ett överenskommet datum.
 
Avtal krävs.
Per försändelse
Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Tull och moms till mottagare
Tullavgifter kan faktureras till mottagaren
Visa mer
Visa mindre
Tull och moms till mottagare
Denna tjänst omfattar all import av en tullpliktig försändelse för vilken DHL har använt sin egen tullkredit hos Tullmyndigheten för att förskottsbetala tull, moms eller andra avgifter för importörer och konsumenter som DHL inte har avtal med.
Per försändelse
Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Leveransalternativ
Neutral leverans
När du inte vill dela värdet på varan med mottagaren.
Visa mer
Visa mindre
Neutral leverans
Denna tjänst tillåter att försändelser levereras utan att värdet delas eller visas för mottagaren. DHL ser till att dokument som exponerar värdet på varan tas bort före leverans.
Per försändelse
200.00 SEK
Lördagsleverans
Få din försändelse levererad på en lördag.
Visa mer
Visa mindre
Lördagsleverans
Vi erbjuder tjänsten lördagsleverans till viktiga städer runt om i världen.
Per försändelse
300.00 SEK
Leverans till bostad
Få aviseringar och leveransalternativ för hemleverans.
Visa mer
Visa mindre
Leverans till bostad

Kunder som levererar till en privatbostad kan aktivera specifika leveransalternativ genom att ange leverans till bostad.

För dessa sändningar kommer DHL Express att proaktivt meddela mottagaren via e-post eller SMS om försändelsens förlopp. Mottagarna kan sedan välja det lämpligaste leveransalternativet på webbsidan för verktyget On Demand Delivery.

Per försändelse
30.00 SEK
Mottagarsignatur
När du vill vara säker på att paketet är i rätta händer.
Visa mer
Visa mindre
Mottagarsignatur

Om du skickar känsliga dokument eller innehåll med högt värde kan du begära att DHL säkerställer en direkt signatur av mottagaren eller en representant på leveransadressen.

DHL kommer se till att din försändelse inte omdirigeras eller levereras till en alternativ adress.

Per försändelse
50.00 SEK
Dedikerad leverans
Vi kan göra speciella leveransarrangemang när det behövs.
Visa mer
Visa mindre
Dedikerad leverans
På kundens begäran, en omedelbar eller icke-standard, engångsleverans av en försändelse på en arbetsdag eller helgdag vilket involverar ett specifikt fordon såsom bil med bakgavellyft eller med fler än en kurir. För mer hjälp, vänligen kontakta vår kundservice.
Per försändelse
400.00 SEK eller 4.50 SEK per kg
Underskrift av myndig
Leverans av en försändelse till vuxen.
Visa mer
Visa mindre
Underskrift av myndig
DHL kommer kräva en signatur från en myndig person på leveransadressen.
Per försändelse
55.00 SEK
Fler tjänster
GoGreen Plus
Minska 30 % av koldioxidutsläppet för din försändelse.
Visa mer
Visa mindre
GoGreen Plus

Med detta tillval kommer DHL att minska (inset) CO2-utsläpp från flygtransporter genom köp av Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Sustainable Aviation Fuel kan minska koldioxidutsläppen under hela livscykeln med upp till 80 % jämfört med traditionellt flygbränsle. GoGreen Plus - Carbon Reduced Service, stöder Scope 3-utsläppsminskningar i linje med Science Based Target-initiativet. Processen granskas årligen av SGS (Société Générale de Surveillance) för att verifiera överensstämmelse gällande regler och standarder.

Kontakta kundservice eller din säljrepresentant för att få mer information.

Per kilogram
Beroende på destination med en minimiavgift på 2.00 SEK per kg
Ändring av faktura
När din faktura måste uppdateras.
Visa mer
Visa mindre
Ändring av faktura
På kundnummerägarens begäran kan en ändring av faktureringen göras genom att kreditera en faktura och sedan omfakturera samma belopp till ett annat kundnummer än det som är angivet på fraktsedeln.
Per faktura
300.00 SEK
Pappersfaktura
Behöver du fortfarande en pappersfaktura?
Visa mer
Visa mindre
{ct-prod-serv.kd-1}

Den här tjänsten är till för kunder som behöver en pappersfaktura när e-fakturering är den överenskomna standarden.

Den här tjänsten ger flexibilitet för en annan faktureringsmetod än vad som redan överenskommits.

Per faktura
75.00 SEK
Mer om våra tillvalstjänster
Mer om våra tillvalstjänster
  • Tillvalsavgifter tillkommer utöver gällande tranportavgifter.
  • Tillgängligheten av tjänster är baserad på försändelsen och destination. Alla tjänster är inte tillgängliga i alla områden.
  • Alla tillvalstjänster är inte tillgängliga för alla försändelser eller i alla länder.
  • Tjänsterna omfattas av DHL:s bestämmelser och villkor och / eller som anges på ursprungslandets fraktsedel.
Tillbaka till början