Tulltjänster

DHL Express har världsomfattande tullkunskap och -erfarenhet. Vi vet att en smidig och effektiv tullklarering hjälper dina transporter att anlända så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller standardiserade tjänster som effektivt stöder tullklareringsprocessen.
Tulltjänster
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Tullförberedelse
Exportdeklaration
Export av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre
Exportdeklaration
En exportdeklaration krävs för försändelser som överstiger ett visst tröskelvärde. Kan även gälla för försändelser som innehåller kontrollerade råvaror eller som överskrider en specifik vikt.
Per försändelse
110.00 SEK
Transitering
Skicka som oförtullat gods
Visa mer
Visa mindre
Transitering
Transitering gäller både export- och importsändningar när DHL är skyldig att öppna, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag.
Per försändelse
550.00 SEK
Extra varulinjer
Importera försändelser som innehåller flera varuslag
Visa mer
Visa mindre
Extra varulinjer
Avgift tillkommer när mer än fem rader registreras på tullklarationen, till exempel med olika varor eller olika tillverkningsländer.
Per varulinje
60.00 SEK
Temporär import export
Låt DHL ordna en tillfällig import eller export
Visa mer
Visa mindre
Temporär import export
På kundens begäran underlättar DHL den tillfälliga importen/exporten av varor genom att skicka in nödvändiga dokument såsom en ATA-carnet och följa tullprocesser som specificeras av Tullen.
Per försändelse
530.00 SEK
Ursprungscertifikat
Dra nytta av förmånstull
Visa mer
Visa mindre
Ursprungscertifikat
På avsändarens begäran har DHL förberett eller tillhandahållit ett ursprungsintyg/preferensbevis eller andra liknande formulär för att intyga att varorna i en viss exportförsändelse har producerats, tillverkats eller bearbetats i ett visst land, vilket tillåter förmånliga tullsatser att hävdas vid destinationen och/eller överensstämmer med handelshinder. Vanliga exempel är EUR1, ATR.
Per försändelse
120.00 SEK
Tullprocess
Icke-rutinmässig klarering
Varor exkluderade från standardklarering
Visa mer
Visa mindre
Icke-rutinmässig klarering
Gäller i utvalda länder, vid import av varor med ett totalvärde eller en vikt som överskrider de gränser som fastställts av tullmyndigheterna i destinationslandet, eller på grund av andra lagstadgade krav som undantas från rutinmässiga tullklareringsprocesser.
Per försändelse
530.00 SEK
Tillfällig lagring
När försändelsen inte kan släppas av tullen
Visa mer
Visa mindre
Tillfällig lagring

Lagringsavgifter tillkommer när försändelsen inte kan släppas av tullen på grund av felaktiga eller saknade dokument.

Avgifterna träder i kraft efter transportens ankomstdatum eller ombudsavisering, beroende på vilket som är senare. Avgiften gäller tull- och momsbetalaren.

Per försändelse
Per dag
Efter 3 kalenderdagar
130.00 SEK plus 5.00 SEK per kg
Tillstånd och licenser
Vi underlättar licensansökan.
Visa mer
Visa mindre
Tillstånd och licenser
För att påskynda importen av utvalda kontrollerade råvaror, såsom medicintekniska produkter, läkemedel, datorskärmar, laserCD-spelare, kosmetika, glasögon, livsmedel och livsmedel, är DHL skyldig att arkivera specifik information för att erhålla nödvändiga importtillstånd eller licenser.
Per försändelse
550.00 SEK
Tullhantering
En avgift för bearbetning av försändelsen
Visa mer
Visa mindre
Tullhantering
Gäller i utvalda länder där extra kostnader uppstår för att importera försändelser i enlighet med myndigheters krav.
Per försändelse
120.00 SEK
Tullhjälp
Tull och momshantering
Kontoinnehavare kan påskynda godkännandet
Visa mer
Visa mindre
Tull och momshantering
DHL kommer att påskynda tullklareringsprocessen och förskottsbetala tull- och momsavgifter relaterade till en försändelse, medan mottagaren skjuter upp betalningen till ett överenskommet datum.
Per försändelse
Minimum 140 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Tull och momshantering
Importavgifter och skatter för icke-kontomottagare
Visa mer
Visa mindre
Tull och momshantering
En administrativ avgift tillkommer om DHL har använt sin egen kreditgräns hos tullen för att betala avancera eller garantera betalning av tull, skatt eller regulatoriska avgifter på uppdrag av importörer och konsumenter som DHL inte har något avtal med.
Per försändelse
Minimum 140 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Avisering till ombud
Ange det ombud som du föredrar
Visa mer
Visa mindre
Avisering till ombud

På importörens begäran kommer DHL att tillhandahålla nödvändigt pappersunderlag till kundens utsedda ombud för att utföra importklareringen och återuppta leveransen till slutdestinationen när klareringen är slutförd.

DHL ansvarar inte för relaterade tidsaspekter av inlämningen till tullen eller för klareringen av försändelsen.

Per försändelse
300.00 SEK
Överlämnande till ombud
Försändelsen tullklareras och levereras av ditt utvalda ombud
Visa mer
Visa mindre
Överlämnande till ombud
På importörens begäran överlämnar DHL försändelsen och tillhörande tulldokumentation till det ombud kunden utsett för tullklarering och slutlig leverans.
Per försändelse
550.00 SEK

Införsel under andra statliga myndigheter

Vid import av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre
Införsel under andra statliga myndigheter
På begäran kan DHL ordna och förbereda relaterat pappersunderlag för alla veterinära, hälsa eller fytosanitära kontrollförfaranden som ofta krävs av en tillsynsmyndighet vid import av djurprodukter, växter, frön eller läkemedelsprodukter.
Per försändelse
520.00 SEK
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL kommer att förskottsbetala och debitera för certifikatavgifter som krävs av myndigheter
 • Försändelser som bokats med tjänsten Duty Tax Paid (DTP) kan bli föremål för ytterligare tullavgifter. I tillämpliga fall kommer dessa att faktureras DTP-avsändaren. Dessa avgifter kan inkludera men är inte begränsade till:

  • Icke-rutinmässig klarering
  • Tullens fysiska ingripande
  • Tillstånd och licenser
  • Tillfällig lagring
  • Extra varulinjer
  • Tullhantering
Tillbaka till början