Tulltjänster

DHL Express har världsomfattande tullkunskap och -erfarenhet. Vi vet att en smidig och effektiv tullklarering hjälper dina transporter att anlända så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller standardiserade tjänster som effektivt stöder tullklareringsprocessen.
Tulltjänster
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Tullförberedelse
Exportdeklaration
Export av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre
Exportdeklaration

Gäller i länder där en exportdeklaration krävs för försändelser som innehåller kontrollerade råvaror eller överskrider ett visst tröskelvärde eller vikt.

Beroende på ursprungsland kan avsändare som skickar en deklaration elektroniskt undvika den lokala avgiften.

Per försändelse
110.00 SEK
Transitering
Skicka som oförtullat gods
Visa mer
Visa mindre
Transitering
Transitering gäller både export- och importsändningar när DHL är skyldig att öppna, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag.
Per försändelse
550.00 SEK
Extra varulinjer
Importera försändelser som innehåller flera varuslag
Visa mer
Visa mindre
Extra varulinjer
Avgift tillkommer när mer än fem rader registreras på tullklarationen, till exempel med olika varor eller olika tillverkningsländer.
Per varulinje
50.00 SEK
Inhämtning av kompletterande uppgifter
Invänta instruktioner för tullklarering
Visa mer
Visa mindre
Inhämtning av kompletterande uppgifter
Företagskunder kan begära att DHL proaktivt stoppar företagets inkommande försändelser och begär ytterligare tullklareringsinstruktioner av en utsedd kontaktperson. Avtal krävs.
Per försändelse
450.00 SEK
Ursprungscertifikat
Dra nytta av förmånstull
Visa mer
Visa mindre
Ursprungscertifikat
DHL kan bistå med förberedelse eller tillhandahållande av ett ursprungsintyg eller andra liknande intyg, för att intyga att varorna i en viss expor försändelse har producerats, tillverkats eller bearbetats i ett visst land som medger att förmånstullsatser som begärs på destinationen. Vanliga exempel är EUR1, Form A eller ATR1.
Per försändelse
100.00 SEK
Tullprocess
Icke-rutinmässig klarering
Varor exkluderade från standardklarering
Visa mer
Visa mindre
Icke-rutinmässig klarering
Gäller i utvalda länder, vid import av varor med ett totalvärde eller en vikt som överskrider de gränser som fastställts av tullmyndigheterna i destinationslandet, eller på grund av andra lagstadgade krav som undantas från rutinmässiga tullklareringsprocesser.
Per försändelse
200 SEK
Tillfällig lagring
När försändelsen inte kan släppas av tullen
Visa mer
Visa mindre
Tillfällig lagring

Lagringsavgifter tillkommer när försändelsen inte kan frisläppas av tullen på grund av felaktigt eller saknat underlag.

Avgifter träder i kraft tre kalenderdagar efter sändningens ankomstdatum eller ombudsanmälan, beroende på vilket som infaller senare. Avgiften debiteras betalaren av tull och moms.

Per försändelse
Per dag
Efter 3 kalenderdagar
50.00 SEK plus 5.00 SEK per kg
Ändring av deklarationsuppgifter
När tullklareringsuppgifter kräver korrigeringar
Visa mer
Visa mindre
Ändring av deklarationsuppgifter
En tilläggsavgift gäller om tulldeklarerat värde för en försändelse kräver ändring antingen före eller under tullklareringsprocessen.
Per försändelse
500.00 SEK
Tillstånd och licenser
Vi underlättar licensansökan.
Visa mer
Visa mindre
Tillstånd och licenser
För att påskynda importen av utvalda kontrollerade råvaror, såsom medicintekniska produkter, läkemedel, datorskärmar, laserCD-spelare, kosmetika, glasögon, livsmedel och livsmedel, är DHL skyldig att arkivera specifik information för att erhålla nödvändiga importtillstånd eller licenser.
Per försändelse
550.00 SEK
Tullinspektion
När tullen behöver inspektera varorna
Visa mer
Visa mindre
Tullinspektion
En tilläggsavgift gäller för försändelser som stoppas för fysisk undersökning av tullmyndigheterna.
Per försändelse
200 SEK
Tullhjälp
Tull och moms till importör (Tidigare Utläggsersättning)
Tullavgifter kan faktureras till ett DHL-kundnummer i destinationsland
Visa mer
Visa mindre
Tull och moms till importör
På kundens begäran tullklarerar DHL försändelsen i destinationslandet och säkerställer att lämpliga importtullar, skatter och tilläggsavgifter faktureras till ett specifikt DHL-kundnummer i destinationslandet.
Per försändelse
Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Tull och moms till mottagare (Tidigare Utläggsersättning)
Tullavgifter kan faktureras till mottagaren
Visa mer
Visa mindre
Tull och moms till mottagare
Denna tjänst omfattar all import av en tullpliktig försändelse för vilken DHL har använt sin egen tullkredit hos Tullmyndigheten för att förskottsbetala tull, moms eller andra avgifter för importörer och konsumenter som DHL inte har avtal med.
Per försändelse
Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre
Avisering till ombud
Ange det ombud som du föredrar
Visa mer
Visa mindre
Avisering till ombud

På importörens begäran kommer DHL att tillhandahålla nödvändigt pappersunderlag till kundens utsedda ombud för att utföra importklareringen och återuppta leveransen till slutdestinationen när klareringen är slutförd.

DHL ansvarar inte för relaterade tidsaspekter av inlämningen till tullen eller för klareringen av försändelsen.

Per försändelse
300.00 SEK
Överlämnande till ombud
Försändelsen tullklareras och levereras av ditt utvalda ombud
Visa mer
Visa mindre
Överlämnande till ombud
På importörens begäran överlämnar DHL försändelsen och tillhörande tulldokumentation till det ombud kunden utsett för tullklarering och slutlig leverans.
Per försändelse
550.00 SEK

Införsel under andra statliga myndigheter

Vid import av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre
Införsel under andra statliga myndigheter
På begäran kan DHL ordna och förbereda relaterat pappersunderlag för alla veterinära, hälsa eller fytosanitära kontrollförfaranden som ofta krävs av en tillsynsmyndighet vid import av djurprodukter, växter, frön eller läkemedelsprodukter.
Per försändelse
300.00 SEK
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL kommer att förskottsbetala och debitera för certifikatavgifter som krävs av myndigheter
Tillbaka till början