Reference Format Tips

Tips för att definiera referensformat

Du kan skapa referensformat så att personer som fyller i sändningsreferenserna gör det enligt ett förbestämt format.

VIKTIGT

  • Säkerställ att formaten definieras utifrån att använda enbart tillåtna tecken.
  • Följden (ordningen) på tecknen måste vara specifik för att fungera som tänkt.
  • Tänkt på att om någon skapar en försändelse och fyller i en referens som inte följer det förbestämda formatet, kommer de att få ett felmeddelande. De kommer inte att kunna gå vidare förrän de har angett ett korrekt format.

Tillåtna tecken

Tecken Beskrivning
? Valfritt ASCII-tecken
* 0 eller fler ASCII-tecken
# Valfri siffra (0 - 9)
% 0 eller fler siffror (0-9)
@ Valfri bokstav (A-Ö)
& 0 eller fler bokstäver (A-Ö)

Exempelformat

Format Beskrivning Exempel
@@@### 3 bokstäver följt av 3 siffror ABC778
862###? 3 specifika siffror följt av 3 siffror och 1 tecken 862123$
% En sifferserie 453902156
123& 3 specifika siffror följt av en serie med bokstäver 123QXWY
&% En serie av bokstäver följt av en sifferserie UEZPA801234
###* 3 siffror följt av en serie tecken 444($!)