Tullprocessen

DHL Express och Tullverket – samarbete för effektiv leverans

Ordet ”tullen” är kort och koncist, men vad har vi egentligen för relation till ordet i vår verksamhet? Läs om vilken roll DHL Express har när det gäller tullregler och deklaration av försändelser.
 • Tullen är först och främst en myndighet på nationell nivå. Den ansvarar i första hand dels för att ta ut tullavgifter men även för att skydda tullplikten.
 • Tullplikten är mycket viktig för att kontrollera flödet av varor in och ut ur ett land. Förtullningen börjar därför i avsändningslandet och slutar i destinationslandet.
 • DHL Express tar hand om alla frågor från Tullverket för din räkning. När varorna väl klarerats ordnar vi med transport före den slutliga leveransen.
 • Det finns endast ett fåtal lokala undantag i världen. Därför ingår kostnaden för en vanlig tulldeklaration normalt i avgiften för transport från dörr till dörr.
 • Att hantera flera miljoner tullpliktiga försändelser är ingen enkel uppgift. Det gör dock DHL Express varje dag för kundernas räkning eftersom vi agerar tullmäklare åt dem.
 • Med vår tulltjänst hjälper vi kunderna på plats och vi är idag en av världens största tullmäklare. Vi behöver då kontrollera att dina tullhandlingar är relevanta och korrekt ifyllda varje gång.
 • När vi väl har kontrollerat detta lämnas handlingarna över till det berörda Tullverket. Det samarbetar med oss vid klareringen och ser till att dina varor levereras snabbt och effektivt.
 • DHL Express kontrollerar tullhandlingarna och informationen för varje enskild försändelse. Försändelsen klareras endast om handlingarna är relevanta och korrekt ifyllda.
 • Vissa försändelser som DHL Express transporterar klassas som varor och tilldelas en ”varukod”. Denna klassificering gäller för alla varor som skickas och koden är fastställd enligt tullföreskrifter.
 • Varukoden krävs när varor skickas till Tullverket.
 • Enligt lokal lagstiftning kan import och export av vissa varor omfattas av restriktioner eller vara förbjuden. Det är främst Tullverkets uppgift att se till att dessa regler efterlevs.
 • Varje lokalt tullverk har dessutom rätt att fastställa egna import- och exportavgifter beroende på typen av försändelse.
Tillbaka till början