Villkor och bestämmelser

Du får endast använda godssökningssystemet för att spåra försändelser som transporteras med DHL från, för eller till dig. Godssökningssystemet och informationen i det får inte användas på något annat sätt utan DHL:s skriftliga tillstånd.
Tillbaka till början