Max antal adresser har uppnåtts. Radera gamla adresse, oanvända adresser eller dubbletter från adressboken.
Oväntat fel inträffade. Adressuppgifter är delvis sparade. Komplettera nu eller vid ett senare tillfälle: