Create an Upload Option

Att mappa ett nytt alternativ för uppladdning tillåter dig att välja fält från din fil och mappa dem till fälten på dina fraktdokument. Sedan när du är redo att ladda upp försändelserna via MyDHL+ Hantera försändelser, kan du nå din sparade mappning via Ladda upp en fil med försändelser.

 • Datafälten i din fil kan vara i valfri ordning 
 • Alla obligatoriska fält måste väljas för att mappningen ska bli komplett

Förbered din fil:

 • Spara som CSV, TXT eller XML

Innan du väljer och mappar fält:

 • Gör en snabb jämförelse! Se över och ladda ner en försändelse från Hantera försändelser och använd som en referens. Du kommer att:
  • Se hur datan ser ut på en befintligt försändelse, t ex vilken data som är kopplad till respektive fält
  • Se hur datan är formaterad, ifall du behöver göra ändringar/justeringar för din egen data
 1. Ange ett namn för ditt nya uppladdningsalternativ
 2. Definiera vilken/vilka avskiljare som ska användas i uppladdningen
 3. Påbörja mappningen:
  • Välj ett fält i rullistan
  • Use the up and down arrows to reorder fields if/as needed
  • Click Add to insert a field line after the current field
  • Click Remove to remove the field on that line
 4. Kontrollera att alla obligatoriska fält har valts
 5. Vill du använda andra valfria fält, välj även dessa
 6. Tryck Spara
 1. Välj ett Namn
 2. Gör ändringar:
  • Redigera avskiljare som ska användas i filen vid uppladdning
  • Ändra fältnamn i rullistan
  • Använd upp- och nedpilarna för att ändra ordningen på fälten vid behov
  • Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare ett fält under det befintliga fältet
  • Klicka på Ta bort för att ta bort ett fält på den raden
 3. Dubbelkolla att alla Obligatoriska fält har valts
 4. Om du vill använda ytterligare fält behöver du säkerställa att de också väljs
 5. Tryck Spara

Behöver du assistans? Vi finns här för att hjälpa!

Kontakta oss via:
+46 (0) 771 400 345 #3
seexpressecom@dhl.com