Upload and Map Quick Tips

Du kan ladda upp data för försändelser och mappa den i den ordning som passar dig! Vår anpassningsbara process använder din fils fält för att mappa den till MyDHL+ fraktsedlar och tullfakturor. Så länge som informationen i din fil möter våra riktlinjer, laddas försändelserna upp.

Efter att du mappat och laddat upp din fil kommer du att kunna:

 • Spara din nya mappning som ett automatiskt alternativ för framtida uppladdningar
 • Välj ett filformat XML, CSV eller TXT
 • Skriva ut fraktdokumenten
 • Redigera försändelser innan utskrift vid behov
 • Boka upphämtning

Förbered din fil:

 • Spara som CSV eller TXT

Innan du laddar upp och mappar fält:

 • Gör en snabb jämförelse! Se över och ladda ner en försändelse från Hantera försändelser och använd som en referens. Du kommer att: 
  • Se hur datan ser ut på en befintligt försändelse, t ex vilken data som är kopplad till respektive fält
  • Se hur datan är formaterad, ifall du behöver göra ändringar/justeringar för din egen data
 1. Avsändarens adress i  filen kommer att användas, eller så kan du välja en av adresserna i din adressbok och använda den för dina försändelser
 2. Avsändarens kundnummer i filen kommer att användas, eller så kan du välja ett av dina sparade kundnummer och använda det för dina försändelser
 3. Ange fältavskiljare och om tillämpbart en textavskiljare
  Exempel: “DHL Express”,”Johanna Svensson”, “Adress 1”
  Fältavskiljaren är i detta fall ett komma (,) och textavskiljaren ett citattecken (“).
 4. Undersök ifall din fil innehåller en rad med rubriker
 5. Välj din teckenuppsättning, välj UTF-8 om du är osäker
 6. Ladda upp och välj din fil

Behöver du assistans? Vi finns här för att hjälpa!

Kontakta oss via:
+46 (0) 771 400 345 #3
seexpressecom@dhl.com