Decline Assigned Shipment

Anledning till nekad försändelse

Försändelsen kommer att återkopplas till tilldelaren med din kommentarer