Foreign Trade Regulation

Vad är FTR?
Stäng

Internationella handelsregler (FTR) bemyndigar alla personer som behöver skicka in information om sin export att göra det via Automated Export System (AES) inom en bestämd tidsram innan exporten och med nödvändiga uppgifter. Dessa upplysningar som tidigare kallades avsändarens exportdeklaration (SED) heter nu Electronic Export Information (EEI). FTR förelägger civil- och straffrättsliga sanktioner för överträdelser av dessa regler. Syftet med FTR är att samla in exportstatistik för försändelser som skickas från USA såväl kontrollera att amerikansk lag för export upprätthålls.

FTR

Kort förklaring

30.2(d)(2)

Försändelser från USA eller Puerto Rico till följande amerikanska områden: Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna, Midwayöarna, Nordmarianerna, Canton och Enderburyatollerna

30.36

Försändelser som skickas till Kanada

30.37(a)

Varor från en USPPI till en mottagare för en enskild transportör, klassat under en individuell varukodsklassificering under schema B/HTS för $2500 eller mindre †

30.37(b)

Handelsverktyg och deras behållare

30.37(e)

Försändelser som skickas via flyg där inte exportlicens eller ITAR-undantag krävs, skickat i förbindelse genom USA. Undantagsvis gods som skickas i förbindelse till en utländsk handelszon (FTZ) som kräver att en EEI skickas in.

30.37(f)

Export av teknologi och mjukvara som är definierat i 15CFR del 772 av EAR, som inte kräver en exportlicens

30.37(g)

Försändelser till utländska bibliotek, myndighetsbyggnader eller liknande institutioner med böcker, kartor, diagram, pamfletter eller liknande artiklar för exklusivt bruk.

30.37(h)

Försändelser som godkänts under licensundantag GFT (Gåvopaket eller humanitära donationer) 15 CFR 740.12 av EAR

30.37(i)

Diplomatiskt material/påsar och deras innehåll

30.37(k)

Försändelser med interplantär korrespondens, verkställda fakturor eller andra dokument med företagsuppgifter från en amerikansk firma till ett av dess filialer. (Gäller ej högteknologiska planer, korrespondens eller liknande som kan kräva licens)

30.37(o)

Försändelser med delar och utrustning för flygplan; mat, salong, affär, och relaterade butiker; och proviant och förnödenheter för användning på ett amerikanskt flygbolag för de egna installationer, flygplan och agenter utomlands, under EAR License Exception för flygplan och flygfarkoster.

30.37(q)

Temporär export, undantaget de som kräver licens, skickat eller buret för hand (ex Carnet) som är exporterat till och returnerat från USA inom mindre än ett år (12 månader) från datumet för exporten.

30.37(r)

Varor som tidigare har importerats temporärt för att returneras i samma skick som när det importerades inklusive: gods för tester, experiment, eller demonstrering; gods som importerats för mässor; prover och modeller importerade för utvärdering eller för att ta emot ordrar; gods importerat för att delta i lopp eller tävlingar, och djur som importerats för avel eller mässor och gods som ska användas av representanter för utländska myndigheter eller internationella organisationer eller medlemmar av väpnade styrkor från ett utländskt land. Gods som importerats för förädling och återexport täcks inte av detta undantag.

30.39

Speciella undantag för försändelser till USA:s beväpnade styrkor för deras exklusiva användning. Gäller inte för artiklar som finns med på USML eller kontrolleras av ITAR eller försändelser som inte är avsedda för USA:s beväpnade styrkor utan för personlig användning.

30.40(a)

Speciella undantag för försändelser till amerikanska myndighetsagenturer och medarbetare av kontorsmöbler, kontorsutrustning och kontorsmaterial för exklusivt bruk.

30.40(b)

Speciella undantag för försändelser till amerikanska myndighetsagenturer och medarbetare av hushållsartiklar och personliga ägodelar för exklusivt bruk

30.40(c)

Speciella undantag för försändelser till amerikanska myndighetsagenturer och medarbetare av mat, medicin och liknande föremål för exklusivt bruk.

30.40(d)

Speciella undantag för försändelser till amerikanska myndighetsagenturer och medarbetare med böcker, kartor, diagram, pamfletter eller liknande artiklar för exklusivt bruk.

Korrespondens

Interpersonell korrespondens som enbart bör tillämpas på försändelser där tjänsten för begränsad tillgång går att applicera

† Gäller inte försändelser som kräver exportlicens/-tillstånd, som skickats för förvaring i CA men som slutgiltigen ska skickas till tredje land, innehållandes oslipade diamanter eller varor som kontrolleras av USML för ITAR.