Terms and Conditions of Carriage

DHL EXPRESS ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER

VIKTIG INFORMATION

Dessa Allmänna bestämmelser är tillämpliga på DHL Express alla tjänster. Då ni beställer DHL Express tjänster innebär det att ni i egenskap av avsändare (”Avsändare”) – för egen räkning och som ombud för mottagaren av försändelsen (”Mottagaren”) samt alla övriga med rättighet i försändelsen – accepterar att dessa Allmänna bestämmelser gäller för tjänsterna.
Med ”försändelse” menas alla dokument eller paket som transporteras under en och samma fraktsedel. En försändelse kan transporteras med det transportmedel som DHL väljer – t.ex. med flyg, på väg eller annat transportsätt. Begreppet ”fraktsedel” inkluderar varje adressetikett eller dokument som identifierar försändelsen och som framställts av DHL:s eller Avsändarens automatiska system, t.ex. s.k. label, streckkod, waybill eller annan fraktsedel. Alla transporter utförs i enlighet med det begränsade ansvar som anges i detta dokument. Om Avsändaren kräver utökat skydd kan försäkring tecknas mot en tilläggskostnad (se nedan för ytterligare information). Med ”DHL” menas alla som ingår i DHL Express nätverk.

mars 6, 2020

Villkor för DHL:s Pengarna-tillbaka-garanti

VIKTIG INFORMATION

På kundens begäran och enligt nedan beskrivna begränsningar, kommer DHL att kreditera eller betala tillbaka den premie som kunden erlagt för försändelse skickad med DHL Express som levererats senare än DHL:s uttalade leveransåtagande.

Gäller från den 1 juli, 2017

För ytterligare information, kontakta DHL Kundservice.