TSA Notice (on Schedule Pickup)


49 USC 114 tillåter insamling av denna information. Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att verifiera din status som en möjlig "känd avsändare"

Att uppge informationen är frivilligt, men om informationen inte tillhandahålls kommer det hindra oss att verifiera dig som en "känd avsändare". Denna information blir tillgänglig för TSA-personal och deras underleverantörer eller andra agenter inklusive IACs i driften och underhållet av programmet för "kända avsändare".

TSA kan dela med sig av informationen till luftfartsverk, utländska flygbolag, IACs, brottsbekämpande organ och andra i överensstämmelse med Privacy Act 5, 5 USC Section 552a.

För ytterligare information, vänligen se systemet med uppgifter från Transport Security Threat Assessment System (DHS / TSA 002) publicerade i offentligt register.

För ytterligare information kring detta vänligen besök www.tsa.gov.