Pošiljanje nevarnega blaga

Nevarno blago (znano tudi kot nevarna snov ali hazmat) so vse snovi ali materiali, ki lahko predstavljajo nerazumno tveganje za zdravje, varnost in lastnino. Prepoznavanje nevarnega blaga je prvi korak k zmanjšanju tveganj, ki jih predstavlja izdelek z ustrezno embalažo, komunikacijo, ravnanjem in odlaganjem. DHL je uveljavljen prevoznik z bogatimi izkušnjami pri prevozu nevarnega blaga.

Kaj morate vedeti

 • Za nevarno blago obstajajo predpisi o pošiljanju
 • Pošiljatelj je zakonsko odgovoren za upoštevanje predpisov
 • DHL Ekspres ne sprejema vseh nevarnih snovi
 • DHL Ekspres vas mora predhodno odobriti za pošiljanje nevarnega blaga
 • DHL Ekspres bo sprejel nevarno blago pod določenimi omejitvami in pogoji
 • DHL je treba obvestiti o nameri pošiljanja
 • Pošiljke nevarnega blaga se doplačajo
Veliko blaga, ki je razvrščeno kot nevarno blago, je primerno za pošiljanje.
DHL upošteva naslednje predpise:
 • IATA za vse letalske storitve DHL Ekspres
 • ADR se uporablja v vseh državah, ki so v svoji zakonodaji sprejele konvencijo ADR
 • Druga veljavna nacionalna zakonodaja, odvisno od izvora, tranzita in namembnega kraja pošiljke
Open Box
Pakiranje
Exclamation Point
Označevanje
Izjava
Predpisi vključujejo posebna pravila za pravilno pakiranje nevarnega blaga, označevanje škatel in prijavo blaga na odpremnih dokumentih.
Blago s temi lastnostmi velja za nevarno (ni popoln seznam)
 • Radioaktivno
 • Vnetljivo
 • Eksplozivno
 • Jedka snov
 • Strupeno
 • Oksidativno
 • Nalezljivo
 • Drugi predpisani materiali
Elektronsko opremo, parfume in celo arome za živila lahko uvrstimo med nevarno blago. Nekateri materiali ali kemikalije imajo lahko značilnosti, zaradi katerih v določenih okoliščinah postanejo škodljivi.
Varnostni list materialov ali varnostni list proizvajalca vsebuje informacije za identifikacijo klasifikacije vsebine.
DHL Ekspres zahteva predhodno odobritev pošiljanja nevarnega blaga, da se zagotovi, da so imetniki računov dovolj usposobljeni, poučeni in da bodo pripravili pošiljke nevarnega blaga v skladu z veljavnimi predpisi ter DHL-ovimi politikami in postopki.
Vas zanima vnaprej odobren račun DHL? Naši izkušeni strokovnjaki so vam na voljo za strokovno pomoč in usmerjanje.  Obrnite se na naše strokovnjake za nevarno blago
Nazaj na vrh