DHL Express Prepovedano blago

Prepovedano blago ni dovoljeno za prevoz.
Običajno prepovedano blago za prevoz z DHL-om ni sprejemljivo za prevoz pod nobenim pogojem.
 • Žive živali (vključno, vendar ne omejeno na sesalce, plazilce, ribe, nevretenčarje, dvoživke, ptice, žuželke, ličinke in lutke)
 • Lovske trofejei, deli živali, kot so slonovina in plavuti morskih psov, živalski ostanki ali pepel, živalski stranski proizvodi
 • Človeški ostanki ali pepel
 • Zlitine (iz katere koli plemenite kovine)
 • Gotovina (zakonito plačilno sredstvo - bankovci, bankovci, kovanci) in potovalni čeki
 • Nevgrajeni dragi in poldragi kamni (rezani ali nerazrezani, polirani ali nebrušeni)
 • V celoti sestaljeno ali razstavljeno originalno in imitacijsko strelno orožje ter njegovi deli, strelivo, eksplozivi / eksplozivne naprave
 • Nezakonito blago, na primer ponarejeno blago in mamila
Premoženje, katerega prevoz je prepovedan z zakoni ali drugimi predpisi zvezne, državne ali lokalne vlade katere koli države, do katere se pošiljka lahko prevaža ali prek nje.
Če ste v dvomih glede sprejemljivosti vašega blaga, prosimo, kontaktirajte predstavnika DHL pred odpremo blaga.
DHL-ova varnostna politika pravi, da je prepovedano prevažati ponarejene izdelke po DHL-ovem omrežju. DHL ne želi biti na kakršenkoli način povezan s ponaredki ali bo ob najmanjšem sumu tovrstnih izdelkov obvestil carinsko službo.
Če so vam ponujeni izdelki z znano blagovno znamko po nizki ceni, običajno pri nakupih preko spleta ali drugih prodajnih poti, lahko upravičeno sklepate, dag re za ponarejeno blago.
Izdelki znanih blagovnih znamk visoke kakovosti, ki so pogostokrat ponarejeni, so:
 • čevlji
 • oblačila
 • torbive
 • draga ure
 • CD-ji in DVD-ji
 • parfumi
 • elektronski izdelki
V mnoge države je prepovedano izvoziti ponaredke in kjer bodo ponaredki potrjeni, jih bo carinska služba zadržala ter oglobila kupca.
Back to Top