Create and Edit Field Guidelines

Pokyny


Čísla polí sa zhodujú so stĺpcami súborov. 

Váš súbor musí byť pripravený podľa týchto pokynov:

  • Požadované - musia byť uvedené pre každý kontakt
  • Odporúčané - pri odosielaní sa vyžadujú úplné podrobnosti o adrese
  • Voliteľné - polia môžu zostať prázdne, ale ušetria čas pri vytváraní zásielky

Pole Voliteľný Maximálny počet znakov  Formát Popis a tipy Príklad
Meno Požadovaný 35 Písmena/Čísla/
Symboly
Meno a priezvisko
(nepoužívajte oddeľovače medzi menami)
John Smith
Spoločnosť Požadovaný 88 Písmena/Čísla/
Symboly
Názov spoločnosti
(ak nemáte názov spoločnosti, zadajte znova meno a priezvisko kontaktu)
DHL Express
Prezývka Voliteľný 135 Písmená/Čísla Váš jedinečný názov, ktorý Vám môže pomôcť rozlíšiť medzi duplicitnými menami a viacerými umiestneniami v adresári John v DHL
Emailová adresa 1 Požadovaný 45 Písmena/Čísla/
Symboly
Formát: meno@email.com jsmith@
companymail.com
Emailová adresa 2 Voliteľný 45 Písmena/Čísla/
Symboly
Formát: meno@email.com jsmith@
personalmail.com
Emailová adresa 3 Voliteľný 45 Písmena/Čísla/
Symboly
Formát: meno@email.com assistant@
companymail.com
Emailová adresa 4 Voliteľný 45 Písmena/Čísla/
Symboly
Formát: meno@email.com warehouse@
othercompany.com
Emailová adresa 5 Voliteľný 45 Písmena/Čísla/
Symboly
Formát: meno@email.com  
Typ kontaktu Požadovaný 1 Písmena M - Mobil, D - Domov,
K - Kancelária 
M
Telefónne číslo Kód krajiny Požadovaný 6 Čísla Kód krajiny
(vylúčte akúkoľvek poprednú nulu)
44
Telefónne číslo Požadovaný 70 Čísla Len čísla, bez medzery alebo interpunkcie
(vylúčte akúkoľvek poprednú nulu)
5553239000
Predĺženie Voliteľný 5 Čísla Iba čísla, bez medzery alebo interpunkcie 37
Fax Voliteľný 70 Čísla Len čísla, bez medzery alebo interpunkcie
(vylúčte akúkoľvek poprednú nulu)
2088188888
IČO/DIČ Voliteľný 35 Písmená/Čísla Identifikátor krajiny používaný na daňové účely DPH123
Prezývka 2 Voliteľný 135 Písmená/Čísla Ďalší jedinečný identifikátor, ktorý Vám pomôže rozlišovať medzi duplicitnými menami a viacerými lokalitami John - manažér
Číslo EORI Voliteľný 35 Písmená/Čísla Daňové identifikačné číslo EORI123
Typ dane CNPJ/CPF Voliteľný 35 Písmena Daňový identifikačný typ  
Daňové identifikačné číslo CNPJ/CPF Voliteľný 35 Písmená/Čísla Daňové identifikačné číslo  
IE/RG Voliteľný 35 Písmená/Čísla Daňové identifikačné číslo  
Krajina Voliteľný 45 Písmena Názov krajiny United Kingdom
Kód krajiny Požadovaný 2 Písmena Dvojmiestny kód krajiny ISO SK
Adresa 1 Požadovaný 45 Písmená/Čísla Adresa 1 Nám. SNP 1
Adresa 2 Voliteľný 45 Písmená/Čísla Adresa 2 101
Adresa 3 Voliteľný 45 Písmená/Čísla Adresa 3  
PSČ

Odporúčaný

35 Písmená/Čísla Ak má krajina poštové smerovacie čísla, tak musia byť uvedené  TW4 6JS
Mesto Požadovaný 45 Písmená/Čísla Názov mesta Bratislava
Predmestie

Odporúčaný

45 Písmena Ak krajina vyžaduje predmestie, tak musí byť uvedené England
Štát / Provincia Voliteľný 35 Písmena Ak krajina vyžaduje názov štátu, uveďte túto informáciu  
Kód štátu/provincie

Odporúčaný

2 Písmená/Čísla Ak krajina vyžaduje kód štátu, tak musí byť uvedené: napríklad Kalifornia CA
Číslo účtu – pre Zásielky Voliteľný 9 Písmená/Čísla Účet, ktorý by mal byť nastavený ako predvolený 123456789
Číslo účtu – Prepravné poplatky účtovať Voliteľný 9 Písmená/Čísla Účet, ktorý by mal byť nastavený ako predvolený 123456789
Číslo účtu – Účtovať cla a dane Voliteľný 9 Písmená/Čísla Účet, ktorý by mal byť nastavený ako predvolený 123456789
Číslo účtu – Účtovať cla Voliteľný 9 Písmená/Čísla Účet, ktorý by mal byť nastavený ako predvolený 123456789
Číslo účtu – Účtovať dane Voliteľný 9 Písmená/Čísla Účet, ktorý by mal byť nastavený ako predvolený 123456789
Colné dodacie podmienky Voliteľný 3 Písmena Tiež známe ako Dodacie podmienky DAP
Poznámky Voliteľný 255 Písmená/Čísla Pridajte poznámky k tomuto kontaktu - napríklad jedinečné prepravné potreby a požiadavky (viditeľné iba Vám v Tento účet je určený len pre vzorky. Všetky objednávky musia byť odoslané na iný účet.
Referencia 1 Voliteľný 35 Písmena/Čísla/
Symboly
Referencia, ktorá sa vytlačí na prepravnom štítku a faktúre Len príklad - nepoužívajte
Referencia 2 Voliteľný 35 Písmena/Čísla/
Symboly
Doplňujúca referencia (nezobrazuje sa na dokladoch o preprave); viditeľná iba Vám pri prezeraní podrobností o zásielke Tkanina #49  
Referencia 3 Voliteľný 35 Písmena/Čísla/
Symboly
Doplňujúca referencia (nezobrazuje sa na dokladoch o preprave); viditeľná iba Vám pri prezeraní podrobností o zásielke Doručenie len do konca pracovnej doby
Referencia 4 Voliteľný 35 Písmena/Čísla/
Symboly
Doplňujúca referencia (nezobrazuje sa na dokladoch o preprave); viditeľná iba Vám pri prezeraní podrobností o zásielke