Príplatky

DHL Express sa zaväzuje poskytovať zákazníkom najlepšie doručovacie služby, a preto naďalej poskytujeme pokrytie vo viacerých častiach sveta ako ktorákoľvek iná spoločnosť.
Poplatok
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Nebezpečný tovar
Nebezpečný tovar
Preprava nebezpečného materiálu
ukáž viac
ukáž menej
Nebezpečný tovar

Za prepravu zásilek sa účtuje poplatok, pokiaľ preprava zásielok zahrňuje manipuláciu s látkami a komoditami klasifikovanými ako nebezpečný tovar v súlade s predpismi IATA o nebezpečnom tovareí.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
80.00 EUR
Vyňaté množstvá
Môžeme prepravovať iba určité množstvo nebezpečného tovaru.
ukáž viac
ukáž menej
Vyňaté množstvá

Tento fixný poplatok sa vzťahuje na zásielky, ktoré obsahujú látky a komodity, ktoré sú prepravované v minimálnom množstve ako Excepted Quantity v súlade s IATA predpismi o nebezpečnom tovare.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
5.00 EUR
Dry Ice UN1845
Keď chlad nie je dosť chladný
ukáž viac
ukáž menej
Dry Ice UN1845

Za manipuláciu a prepravu suchého ľadu UN1845, ktorý sa používa pre chladenie tovaru, ktorý nie je považovaný za nebezpečný, sa účtuje servisný poplatok.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
10.00 EUR
Limited Quantities ADR
Preprava nebezpečného tovaru po zemi.
ukáž viac
ukáž menej
Limited Quantities ADR

Poplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný materiál prepravovaný prostredníctvom cestnej prepravy podľa ustanovení ADR o preprave obmedzených množstiev.

Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu nesmie presiahnuť 30kg. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade, že sú vopred schválené.

na zásielku
20.00 EUR
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Preprava lítiových batérií so zariadením.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (samostatné) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI 966, Section II

Servisný poplatok bude účtovaný pri každej zásielke obsahujúcej lithium-iontové batérie so zariadením. Tieto zásielky musia byť v súlade s schválenými inštrukciami IATA o baleniach 966, časť II a sú prijaté primárne od schválených odosielateľov.

Lithium Metal PI969, Section II

Servisný poplatok bude stanovený pri každej zásielke obsahujúcej lithium-kovové batérie so zariadením. Tieto zásielky musia byť v súlade so schválenými inštrukciami IATA o baleniach 969, časť II a sú prijímané iba od schválených odosielateľov.

na zásielku
5.00 EUR
Lítiové batérie (v zariadení - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Preprava lítiových batérií v zariadení.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-iontové batérie v zariadení sú akceptované iba pokiaľ su v súlade so schválenými IATA inštrukciami o balení 967, sekcia II.

Lithium Metal PI970, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-kovové batérie v zariadení sú akceptované iba v súlade so schálenou IATA inštrukciou o balení 970, sekcia II.

Spoločnosť DHL si vyhrazuje právo odmietnuť zásielky, o ktorých je známe alebo u nich existuje podozrenie, že obsahujú vadné alebo poškodené batérie.

na zásielku
Zadarmo
Služby odľahlých oblastí
Doručenie do vzdialenej oblasti
Keď posielate do odľahlej oblasti.
ukáž viac
ukáž menej
Doručenie do vzdialenej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je zásielka doručovaná do vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
0.45 EUR za kg, minimálne 20 EUR
Vyzdvihnutie v vzdialenej oblasti
Vyzdvihnutie importných zásielok v odľahlých oblastiach
ukáž viac
ukáž menej
Vyzdvihnutie v vzdialenej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je importná zásielka vyzdvihnutá vo vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
0.45 EUR za kg, minimálne 20 EUR
Bezpečnostné služby
Zvýšené riziko
Krajina, kde DHL doručuje napriek zvýšenému bezpečnostnému riziku.
ukáž viac
ukáž menej
Zvýšené riziko
Poplatok sa účtuje pri doručení do krajín, kde DHL doručuje za zvýšeného rizika v dôsledku neustáleho vojnového konfliktu, občianskych nepokojov alebo kontinuálnej hrozby terorizmu.
 
Dotknuté krajiny: Afganistan, Irak, Lýbia, Somálsko, Mali, Niger, Súdán, Sýria a Jemen
na zásielku
20.00 EUR
Obmedzená destinácia
Preprava v súlade s obchodnými obmedzeniami.
ukáž viac
ukáž menej
Obmedzená destinácia
poplatok sa účtujena zásielku pokiaľ je tovar doručovaný do oblasti, na ktorú bola stnovená sankcia Bezpečnostnou radou OSN.
 
Dotknuté krajiny: Stredoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Irán, Irak, Kórea, ĽDR, Lýbia, Somálsko, Sýria a Jemen
na zásielku
30.00 EUR
Exporter Validation
Prípady, kedy si vaša zásielka vyžaduje Ďalšie overenie.
ukáž viac
ukáž menej
Exporter Validation
Poplatok aplikovaný k preprave do destinácií, ktoré sú predmetom obchodných ob,medzení Európskou úniou alebo OFAC (US Office of Foreign Assets Control).
 
Dotknuté krajiny: Afganistan, Bielorusko, Barma, Zimbabwe a Libanon
na zásielku
30.00 EUR
Korekcia dát
Oprava adresy príjemcu
Našou prioritou je doručiť vašu zásielku do správnych rúk.
ukáž viac
ukáž menej
Oprava adresy príjemcu
Pevne stanovený poplatok sa vzťahuje na každú zásielku, kedy odosielateľ neuvedie úplnú, starú alebo nesprávnu adresu a spoločnosť DHL musí nájsť a určiť správnu adresu doručenia.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
10.00 EUR
Data Entry
Výhodou centralizovaných údajov sú včasné dodávky.
ukáž viac
ukáž menej
Data Entry
Poplatok sa vzťahuje na každú zásielku odosielanú prostredníctvom papierových nákladných listov, ktoré vyžadujú Ďalšie manuálne spracovanie. Na elektronickú prepravnú dokukmentáciusa nevzťahujú žiadne dodatočné poplatky.
na zásielku
5.00 EUR
Dodatočná manipulácia
kus s nadváhou
Jednotlivé kusy prekračujúce 70 kg.
ukáž viac
ukáž menej
kus s nadváhou
Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, ktorá presahuje reálnu alebo objemovú hmotnosť 70 kg.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Per Piece
85.00 EUR
Nadrozmerný kus
Veľké kusy prekračujúce 120 cm
ukáž viac
ukáž menej
Nadrozmerný kus

Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, kde jeden z rozmerov presahuje 120 cm.

Nevzťahuje se na kusy, na ktoré boli už aplikované príplatky za prekročenie hmotnosti kusu.

 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Per Piece
60.00 EUR
Nestohovateľná paleta
Pokiaľ posielate nestohovateľné palety
ukáž viac
ukáž menej
Nestohovateľná paleta
Na každú paletu, ktorú nie je možné stohovať, sa účtuje fixný poplatok, či už na požiadanie odosielateľa alebo podľa charakteru tvaru, obsahu alebo balenia tovaru na palete.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Per Piece
185.00 EUR
Dočasné poplatky
Mimoriadna situácia
Pokračovanie služieb pri mimoriadnych situáciách.
ukáž viac
ukáž menej
Mimoriadna situácia
Tento poplatok sa aplikuje vo výnimočných prípadoch, kedy je spoločnosť DHL nútená pokryť náklady spojené s dočasnými núdzovými situáciami, ktoré sú mimo kontrolu společnosti DHL, ktoré neboli možné predvídať na začiatku dohody.
Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec.
Vnútroštátna a Medzinárodná Expresná Preprava
Mesiac
Príplatky
Február 2022
20.50%
Január 2022
21.25%
December 2021
22.25%
International Day Definite services
Mesiac
Príplatky
Február 2022
12.00%
Január 2022
12.50%
December 2021
12.50%
More About Fuel Surcharge
ukáž menej
Výška palivového príplatku pre Vnútroštátna a Medzinárodná Expresná Preprava je odvodená na základe mesačných priemerných spotových cien kerosenového leteckého paliva US Gulf Coast (USGC) vyhlasovaných Ministerstvom energetiky USA.
Výška palivového príplatku pre International Day Definite services bude stanovený na základe najvhodnejšieho národného merítka ceny nafty. Príplatok sa odvodzuje od spotrebiteľskej ceny v domácej mene za naftu vrátane cla a dane, a je zverejňovaný tu. V Európe tuto cenu udáva European Commission Directorate General for Energy and Transport (Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu) a zverejňuje v Oil Bulletin (Ropný bulletin).
Pri použití indexu cien dôjde k dvojmesačnému oneskoreniu. Napríklad pre stanovenie palivového príplatku v marci sa použije priemerná mesačná cena paliva v januári. Vyplýva to z termínu zverejnenia dát o okamžitých cenách.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Sobotné doručenie
 • Sobotné vyzdvihnutie
 • Zvýšené riziko
 • Núdzová situácia
 • Doručenie do vzdialenej oblasti
 • Vyzdvihnutie v vzdialenej oblasti
 • Vyhradené vyzdvihnutie
 • Neštandardné doručenie
 • Adresa bydliska
 • kus s nadváhou
 • Nadrozmerný kus
 • Nestohovateľná paleta
DHL Express si vyhradzuje právo meniť index a tabuľku s palivovými príplatkami bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku palivového príplatku a dobu jeho platnosti určuje spoločnosť DHL výhradne podľa vlastného uváženia.
Súčasný Letecký Palivový Príplatok (USD per gallon)
ukáž menej
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
$2.11
$2.14
20.75%
$2.14
$2.17
21.00%
$2.17
$2.20
21.25%
$2.20
$2.23
21.50%
$2.23
$2.26
21.75%
$2.26
$2.29
22.00%
$2.29
$2.32
22.25%
$2.32
$2.35
22.50%
$2.35
$2.38
22.75%
$2.38
$2.41
23.00%
$2.41
$2.44
23.25%
$2.44
$2.47
23.50%
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
Index Cien Nafty
ukáž menej
Cena nafty (v EUR za 1000 litrov)
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
Späť na začiatok