Príplatky

DHL Express sa zaväzuje poskytovať zákazníkom najlepšie doručovacie služby, a preto naďalej poskytujeme pokrytie vo viacerých častiach sveta ako ktorákoľvek iná spoločnosť.
Poplatok
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Nebezpečný tovar
Nebezpečný tovar
Preprava nebezpečného materiálu
ukáž viac
ukáž menej
Nebezpečný tovar

Za prepravu zásielok sa účtuje poplatok, pokiaľ preprava zásielok zahŕňa manipuláciu s látkami a komoditami klasifikovanými ako nebezpečný tovar v súlade s predpismi IATA o nebezpečnom tovare.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
80.00 EUR
Vyňaté množstvá
Môžeme prepravovať iba určité množstvo nebezpečného tovaru.
ukáž viac
ukáž menej
Vyňaté množstvá

Tento fixný poplatok sa vzťahuje na zásielky, ktoré obsahujú látky a komodity, ktoré sú prepravované v minimálnom množstve ako Excepted Quantity v súlade s IATA predpismi o nebezpečnom tovare alebo ADR.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
5.00 EUR
Suchý ľad
Keď chlad nie je dosť chladný
ukáž viac
ukáž menej
Suchý ľad

Za manipuláciu a prepravu suchého ľadu UN1845, ktorý sa používa pre chladenie tovaru, ktorý nie je považovaný za nebezpečný, sa účtuje servisný poplatok.

Tu sa vyžaduje zmluva.

na zásielku
10.00 EUR
Oslobodenie od ADR predpisov
Preprava nebezpečného tovaru v balíkoch po ceste.
ukáž viac
ukáž menej
Oslobodenie od ADR predpisov

Poplatok sa uplatňuje, ak celkové množstvo nebezpečného tovaru prepravovaného v obaloch cestnou "prepravnou jednotkou", napr. dodávkou, nákladným autom alebo prívesom, prekročí limity stanovené ADR a definované pre prepravu podľa predpisov o obmedzenom množstve.

Vyžaduje sa zmluvná dohoda.

na zásielku
80.00 EUR
Obmedzené množstvá
Preprava nebezpečného tovaru po zemi.
ukáž viac
ukáž menej
Obmedzené množstvá

Poplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný materiál prepravovaný prostredníctvom cestnej prepravy podľa ustanovení ADR o preprave obmedzených množstiev.

Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu nesmie presiahnuť 30kg. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade, že sú vopred schválené.

na zásielku
20.00 EUR
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Preprava lítiových batérií so zariadením.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (samostatné) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI 966, Section II

Servisný poplatok bude účtovaný pri každej zásielke obsahujúcej lithium-iontové batérie so zariadením. Tieto zásielky musia byť v súlade so schválenými inštrukciami IATA o baleniach 966, časť II a sú prijaté primárne od schválených odosielateľov.

Lithium Metal PI969, Section II

Servisný poplatok bude stanovený pri každej zásielke obsahujúcej lithium-kovové batérie so zariadením. Tieto zásielky musia byť v súlade so schválenými inštrukciami IATA o baleniach 969, časť II a sú prijímané iba od schválených odosielateľov.

na zásielku
5.00 EUR
Lítiové batérie (v zariadení - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Preprava lítiových batérií v zariadení.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-iontové batérie v zariadení sú akceptované iba pokiaľ su v súlade so schválenými IATA inštrukciami o balení 967, sekcia II.

Lithium Metal PI970, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-kovové batérie v zariadení sú akceptované iba v súlade so schálenou IATA inštrukciou o balení 970, sekcia II.

Spoločnosť DHL si vyhradzuje právo odmietnuť zásielky, o ktorých je známe alebo u nich existuje podozrenie, že obsahujú vadné alebo poškodené batérie.

na zásielku
Zadarmo
Služby odľahlých oblastí
​Doručenie do odľahlej oblasti
Keď posielate do odľahlej oblasti.
ukáž viac
ukáž menej
​Doručenie do odľahlej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je zásielka doručovaná do vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
0.45 EUR za kg, minimálne 20 EUR
Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
Vyzdvihnutie importných zásielok v odľahlých oblastiach
ukáž viac
ukáž menej
Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je importná zásielka vyzdvihnutá vo vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
0.45 EUR za kg, minimálne 20 EUR
Bezpečnostné služby
Zvýšené riziko
Krajina, kde DHL doručuje napriek zvýšenému bezpečnostnému riziku.
ukáž viac
ukáž menej
Zvýšené riziko
Poplatok sa účtuje pri doručení do alebo pri vyzdvihnutí z krajiny, kde DHL doručuje za zvýšeného rizika v dôsledku neustáleho vojnového konfliktu, občianskych nepokojov alebo kontinuálnej hrozby terorizmu.
 
Dotknuté krajiny: Afganistan, Irak, Lýbia, Somálsko, Mali, Niger, Súdán, Sýria, Ukrajina a Jemen
na zásielku
20.00 EUR
Obmedzená destinácia
Preprava v súlade s obchodnými obmedzeniami.
ukáž viac
ukáž menej
Obmedzená destinácia
Poplatok sa účtuje pokiaľ je tovar doručovaný do alebo vyzdvihnutý z krajiny, na ktorú bola stanovená sankcia Bezpečnostnou radou OSN.
 
Dotknuté krajiny: Stredoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Irán, Irak, Kórea, ĽDR, Lýbia, Somálsko, Sýria a Jemen
na zásielku
30.00 EUR
​Overenie exportéra
​Prípady, kedy si vaša zásielka vyžaduje ďalšie overenie.
ukáž viac
ukáž menej
​Overenie exportéra
Poplatok sa účtuje pri doručení do alebo pri vyzdvihnutí z krajiny, ktorá je predmetom obchodných obmedzení Európskou úniou alebo OFAC (US Office of Foreign Assets Control).
 
Dotknuté krajiny: Afganistan, Bielorusko, Barma, Zimbabwe, Ruská federácia a Libanon
na zásielku
30.00 EUR
Korekcia dát
Oprava adresy príjemcu
Našou prioritou je doručiť vašu zásielku do správnych rúk.
ukáž viac
ukáž menej
Oprava adresy príjemcu
Pevne stanovený poplatok sa vzťahuje na každú zásielku, kedy odosielateľ neuvedie úplnú, starú alebo nesprávnu adresu a spoločnosť DHL musí nájsť a určiť správnu adresu doručenia.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na zásielku
10.00 EUR
​Papierový nákladový list
Výhodou centralizovaných údajov sú včasné dodávky.
ukáž viac
ukáž menej
​Papierový nákladový list
Poplatok sa vzťahuje na každú zásielku odosielanú prostredníctvom papierových nákladových listov, ktoré vyžadujú ďalšie manuálne spracovanie. Na elektronickú prepravnú dokumentáciu sa nevzťahujú žiadne dodatočné poplatky.
na zásielku
5.00 EUR
Dodatočná manipulácia
​Kus s nadváhou
Jednotlivé kusy prekračujúce 70 kg.
ukáž viac
ukáž menej
​Kus s nadváhou
Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, ktorá presahuje reálnu alebo objemovú hmotnosť 70 kg.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na kus
Medzinárodný - 85.00 EUR
Domáci - 45.00 EUR
Nadrozmerný kus
Veľké kusy prekračujúce 120 cm
ukáž viac
ukáž menej
Nadrozmerný kus

Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, kde jeden z rozmerov presahuje 120 cm.

​Nevzťahuje sa na kusy, na ktoré boli už aplikované príplatky za prekročenie hmotnosti kusu.

 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na kus
Medzinárodný - 60.00 EUR
Domáci - 30.00 EUR
Nestohovateľná paleta
Pokiaľ posielate nestohovateľné palety
ukáž viac
ukáž menej
Nestohovateľná paleta
Na každú paletu, ktorú nie je možné stohovať, sa účtuje fixný poplatok, či už na požiadanie odosielateľa alebo podľa charakteru tvaru, obsahu alebo balenia tovaru na palete.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
na kus
Medzinárodný -185.00 EUR
Domáci - 90.00 EUR
Dočasné poplatky
Poplatok v núdzovej situácii
Pokračovanie služieb pri mimoriadnych situáciách.
ukáž viac
ukáž menej
Poplatok v núdzovej situácii
Tento poplatok sa aplikuje vo výnimočných prípadoch, kedy je spoločnosť DHL nútená pokryť náklady spojené s dočasnými núdzovými situáciami, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti DHL, ktoré neboli možné predvídať na začiatku dohody.
Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec.
Vnútroštátna a Medzinárodná Expresná Preprava
Mesiac
Príplatky
Júl 2022
37.50%
Jún 2022
35.75%
Máj 2022
32.25%
International Day Definite services
Mesiac
Príplatky
Júl 2022
17.00%
Jún 2022
17.00%
Máj 2022
18.50%
Viac o Palivovom príplatku
ukáž menej
Výška palivového príplatku pre Vnútroštátna a Medzinárodná Expresná Preprava je odvodená na základe mesačných priemerných spotových cien kerosenového leteckého paliva US Gulf Coast (USGC) vyhlasovaných Ministerstvom energetiky USA.
Výška palivového príplatku pre International Day Definite services bude stanovený na základe najvhodnejšieho národného merítka ceny nafty. Príplatok sa odvodzuje od spotrebiteľskej ceny v domácej mene za naftu vrátane cla a dane, a je zverejňovaný tu. V Európe tuto cenu udáva European Commission Directorate General for Energy and Transport (Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu) a zverejňuje v Oil Bulletin (Ropný bulletin).
Pri použití indexu cien dôjde k dvojmesačnému oneskoreniu. Napríklad pre stanovenie palivového príplatku v marci sa použije priemerná mesačná cena paliva v januári. Vyplýva to z termínu zverejnenia dát o okamžitých cenách.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Sobotné doručenie
 • Sobotné vyzdvihnutie
 • Zvýšené riziko
 • Emergency Situation
 • ​Doručenie do odľahlej oblasti
 • Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
 • Neštandardné vyzdvihnutie
 • Neštandardné doručenie
 • Adresa bydliska
 • ​Kus s nadváhou
 • Nadrozmerný kus
 • Nestohovateľná paleta
DHL Express si vyhradzuje právo meniť index a tabuľku s palivovými príplatkami bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku palivového príplatku a dobu jeho platnosti určuje spoločnosť DHL výhradne podľa vlastného uváženia.
NOVÝ Súčasný Letecký Palivový príplatok (USD per gallon), Platný Júl 1, 2022
ukáž menej
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
$3.07
$3.10
30.75%
$3.10
$3.13
31.00%
$3.13
$3.16
31.25%
$3.16
$3.19
31.50%
$3.19
$3.22
31.75%
$3.22
$3.25
32.00%
$3.25
$3.28
32.25%
$3.28
$3.31
32.50%
$3.31
$3.34
32.75%
$3.34
$3.37
33.00%
$3.37
$3.40
33.25%
$3.40
$3.43
33.50%
$3.43
$3.46
33.75%
$3.46
$3.49
34.00%
$3.49
$3.52
34.25%
$3.52
$3.55
34.50%
$3.55
$3.58
34.75%
$3.58
$3.61
35.00%
$3.61
$3.64
35.25%
$3.64
$3.67
35.50%
$3.67
$3.70
35.75%
$3.70
$3.73
36.00%
$3.73
$3.76
36.25%
$3.76
$3.79
36.50%
$3.79
$3.82
36.75%
$3.82
$3.85
37.00%
$3.85
$3.88
37.25%
$3.88
$3.91
37.50%
$3.91
$3.94
37.75%
$3.94
$3.97
38.00%
$3.97
$4.00
38.25%
$4.00
$4.03
38.50%
$4.03
$4.06
38.75%
$4.06
$4.09
39.00%
$4.09
$4.12
39.25%
$4.12
$4.15
39.50%
$4.15
$4.18
39.75%
$4.18
$4.21
40.00%
$4.21
$4.24
40.25%
$4.24
$4.27
40.50%
$4.27
$4.30
40.75%
$4.30
$4.33
41.00%
$4.33
$4.36
41.25%
$4.36
$4.39
41.50%
$4.39
$4.42
41.75%
$4.42
$4.45
42.00%
$4.45
$4.48
42.25%
$4.48
$4.51
42.50%
$4.51
$4.54
42.75%
$4.54
$4.57
43.00%
$4.57
$4.60
43.25%
$4.60
$4.63
43.50%
$4.63
$4.66
43.75%
$4.66
$4.69
44.00%
$4.69
$4.72
44.25%
$4.72
$4.75
44.50%
$4.75
$4.78
44.75%
$4.78
$4.81
45.00%
$4.81
$4.84
45.25%
$4.84
$4.87
45.50%
$4.87
$4.90
45.75%
$4.90
$4.93
46.00%
$4.93
$4.96
46.25%
$4.96
$4.99
46.50%
$4.99
$5.02
46.75%
Súčasný Letecký Palivový príplatok (USD per gallon)
ukáž menej
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
$2.92
$2.95
27.50%
$2.95
$2.98
27.75%
$2.98
$3.01
28.00%
$3.01
$3.04
28.25%
$3.04
$3.07
28.50%
$3.07
$3.10
28.75%
$3.10
$3.13
29.00%
$3.13
$3.16
29.25%
$3.16
$3.19
29.50%
$3.19
$3.22
29.75%
$3.22
$3.25
30.00%
$3.25
$3.28
30.25%
$3.28
$3.31
30.50%
$3.31
$3.34
30.75%
$3.34
$3.37
31.00%
$3.37
$3.40
31.25%
$3.40
$3.43
31.50%
$3.43
$3.46

31.75%

$3.46
$3.49
32.00%
$3.49
$3.52
32.25%
$3.52
$3.55
32.50%
$3.55
$3.58
32.75%
$3.58
$3.61
33.00%
$3.61
$3.64
33.25%
$3.64
$3.67
33.50%
$3.67
$3.70
33.75%
$3.70
$3.73
34.00%
$3.73
$3.76
34.25%
$3.76
$3.79
34.50%
$3.79
$3.82
34.75%
$3.82
$3.85
35.00%
$3.85
$3.88
35.25%
$3.88
$3.91
35.50%
$3.91
$3.94
35.75%
$3.94
$3.97
36.00%
$3.97
$4.00
36.25%
$4.00
$4.03
36.50%
$4.03
$4.06
36.75%
$4.06
$4.09
37.00%
$4.09
$4.12
37.25%
$4.12
$4.15
37.50%
$4.15
$4.18
37.75%
$4.18
$4.21
38.00%
NOVÝ Index Cien Nafty, Platný August 1, 2022
ukáž menej
Cena nafty (v EUR za 1000 litrov)
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Index Cien Nafty
ukáž menej
Cena nafty (v EUR za 1000 litrov)
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
€ 1,740
€ 1,760
15.25%
€ 1,760
€ 1,780
15.50%
€ 1,780
€ 1,800
15.75%
€ 1,800
€ 1,820
16.00%
€ 1,820
€ 1,840
16.25%
€ 1,840
€ 1,860
16.50%
€ 1,860
€ 1,880
16.75%
€ 1,880
€ 1,900
17.00%
€ 1,900
€ 1,920
17.25%
€ 1,920
€ 1,940
17.50%
€ 1,940
€ 1,960
17.75%
€ 1,960
€ 1,980
18.00%
€ 1,980
€ 2,000
18.25%
€ 2,000
€ 2,020
18.50%
€ 2,020
€ 2,040
18.75%
€ 2,040
€ 2,060
19.00%
€ 2,060
€ 2,080
19.25%
€ 2,080
€ 2,100
19.50%
€ 2,100
€ 2,120
19.75%
€ 2,120
€ 2,140
20.00%
€ 2,140
€ 2,160
20.25%
€ 2,160
€ 2,180
20.50%
€ 2,180
€ 2,200
20.75%
€ 2,200
€ 2,220
21.00%
€ 2,220
€ 2,240
21.25%
€ 2,240
€ 2,260
21.50%
€ 2,260
€ 2,280
21.75%
€ 2,280
€ 2,300
22.00%
€ 2,300
€ 2,320
22.25%
€ 2,320
€ 2,340
22.50%
€ 2,340
€ 2,360
22.75%
€ 2,360
€ 2,380
23.00%
€ 2,380
€ 2,400
23.25%
€ 2,400
€ 2,420
23.50%
€ 2,420
€ 2,440
23.75%
€ 2,440
€ 2,460
24.00%
€ 2,460
€ 2,480
24.25%
€ 2,480
€ 2,500
24.50%
€ 2,500
€ 2,520
24.75%
€ 2,520
€ 2,540
25.00%
€ 2,540
€ 2,560
25.25%
€ 2,560
€ 2,580
25.50%
€ 2,580
€ 2,600
25.75%
€ 2,600
€ 2,620
26.00%
€ 2,620
€ 2,640
26.25%
€ 2,640
€ 2,660
26.50%
€ 2,660
€ 2,680
26.75%
€ 2,680
€ 2,700
27.00%
€ 2,700
€ 2,720
27.25%
€ 2,720
€ 2,740
27.50%
€ 2,740
€ 2,760
27.75%
€ 2,760
€ 2,780
28.00%
€ 2,780
€ 2,800
28.25%
€ 2,800
€ 2,820
28.50%
€ 2,820
€ 2,840
28.75%
€ 2,840
€ 2,860
29.00%
€ 2,860
€ 2,880
29.25%
€ 2,880
€ 2,900
29.50%
€ 2,900
€ 2,920
29.75%
€ 2,920
€ 2,940
30.00%
€ 2,940
€ 2,960
30.25%
€ 2,960
€ 2,980
30.50%
€ 2,980
€ 3,000
30.75%
€ 3,000
€ 3,020
31.00%
€ 3,020
€ 3,040
31.25%
€ 3,040
€ 3,060
31.50%
€ 3,060
€ 3,080
31.75%
Späť na začiatok