Čo je nové v MyDHL+

Získajte najnovšie správy o funkciách a funkciách MyDHL+.

Aby sa optimalizovala rýchlosť a efektívnosť preclenia zásielok, colné regulačné orgány na celom svete automatizujú systémy a zvyšujú požiadavky týkajúce sa presnosti informácií o zásielke – najmä popisov tovaru a detailov colných faktúr. Prechádzajú z tlačenej dokumentácie a chcú namiesto toho dostávať informácie o zásielke elektronicky do svojich systémov.

Čo to pre vás znamená

  • Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli zásielke prejsť bezpečnostnou colnou kontrolou a colným konaním, je zabezpečiť presný opis položiek zásielky (tovaru/komodít) pri vytváraní zásielok v systéme MyDHL+.

Čo robí MyDHL+, aby vám pomohol.

Zaviedli sme nové funkcie, ktoré vám pomôžu poskytovať presné popisy položiek a elektronicky odosielať informácie o zásielkach colným orgánom!

Rýchlejšie preclenie
Tipy na colné faktúry.

MyDHL+ Funkcie vám pomôžu!
Využite MyDHL+ funkciu na presný popis položiek vo vašej zásielke – dôležité pre rýchle preclenie!
Späť na začiatok