Rýchlejšie preclenie – ako to môžete zmeniť

Optimalizovali sme naše procesy, aby sme zjednodušili a urýchlili proces preclenia. Podrobnosti o zásielke, ktoré poskytnete – ako napríklad podrobnosti o vašej colnej faktúre – zohrávajú kľúčovú úlohu pri rýchlom preclení zásielok.
Zistite viac posunutím dole
DHL transmitting shipment information to customs authorities
Preclenie začína okamžite.
Prepravujeme rýchlo! Ešte predtým, ako sú vaše zásielky naložené do lietadiel, DHL odošle vaše colné faktúry (údaje) colným orgánom na bezpečnostnú kontrolu a tiež na začatie colného konania.
 • Údaje sa odosielajú elektronicky.
 • Pred naložením zásielok do lietadiel.
 • V krajine odchodu.
Sieť globálnych colných predpisov.

Pracujeme s colnými požiadavkami z celého sveta.

Aby DHL Express zabezpečila hladké a rýchle preclenie, odosielatelia musia poskytnúť:

 • Úplný a presný popis tovaru.
 • Podrobnosti o zásielke elektronicky.
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

Naše celosvetové napojenie.

Používame dynamické, flexibilné smerovanie lietadiel, aby sme vždy zabezpečili čo najrýchlejší čas prepravy. 

To znamená, že predpisy o colnej bezpečnostnej kontrole môžu ovplyvniť zásielky z akéhokoľvek pôvodu a do akéhokoľvek miesta určenia v závislosti od smerovania.

Woman describing the items in her package
Na presných detailoch záleží!
Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli svojej zásielke prejsť procesom colnej bezpečnostnej kontroly a preclenia, je zabezpečiť, aby ste presne opísali položky vašej zásielky (tovar/komodity).
 • Čo je to za tovar, z čoho je vyrobený a aký je jeho účel.
 • Kód harmonizovaného systému (HS).
 • Chýbajúce podrobnosti spomaľujú proces preclenia!
MyDHL+ vám pomôže.
Keď vytvoríte zásielky v  MyDHL+, pomôžeme vám poskytnúť podrobnosti o zásielke a colnej faktúre, ktoré podporujú najefektívnejší proces colnej bezpečnostnej kontroly a preclenia.
 • Dáme vám tipy a rady na popis vášho tovaru.
 • Môžeme vám pomôcť vytvoriť colnú faktúru.
 • Možnosti elektronického nahrávania údajov o vašej zásielke.
Woman describing the items in her package
Späť na začiatok