Voliteľné služby

DHL ponúka širokú škálu doplnkových služieb - od neštandardných doručené, možností fakturácie až po klimaticky neutrálnu prepravu - čo vám poskytuje flexibilné možnosti služieb, ktoré vyhovujú vašim prepravným potrebám!
Voliteľné služby
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Príprava a balenie
Balenie
Kúpte si krabice, flyere a ďalšie.
ukáž viac
ukáž menej
Balenie
Ponúkame široký sortiment DHL obalov.

Flyere - 100 kusov

Iné obaly - individuálne na vyžiadanie

20.00 EUR
 
Líši sa
Ochrana zásielky
Poistenie zásielky
Ďalšia ochrana vášho cenného tovaru.
ukáž viac
ukáž menej
Poistenie zásielky
Toto komplexné poistenie vám odporúčame pre vaše cenné alebo osobné zásielky, vďaka čomu získate istotu v prípade fyzického poškodenia alebo straty. Platia prepravné podmienky.
Podľa Hodnoty Zásielky
1% z hodnoty zásielky, minimálne 10.00 EUR
Pripoistenie dokumentov
Dokumenty sú cenné!
ukáž viac
ukáž menej
Pripoistenie dokumentov

Ak posielate cenné dokumenty, ako sú pasy, žiadosti o víza alebo regulačné osvedčenia, môžete touto službou rozšíriť štandardnú zodpovednosť DHL.

V prípade úplnej alebo čiastočnej straty dokumentovej zásielky, bude vyplatená pevná kompenzácia.

Na Zásielku
4.00 EUR
Možnosti vyzdvihnutia

Neštandardné vyzdvihnutie

Máte špeciálnu požiadavku na vyzdvihnutie?
ukáž viac
ukáž menej
Neštandardné vyzdvihnutie
Ak si vaša preprava vyžaduje špeciálne vozidlo na vyzdvihnutie neštandardných zásielok alebo zásielok, ktoré sa budú vyzdvihovať mimo bežných pracovných hodín, môžeme to zariadiť za vás. Pre viac informácií kontaktujte prosím náš ​zákaznícky servis alebo svojho obchodného zástupcu.
Na Zásielku
20.00 EUR alebo 0.45 EUR za kg
Fakturačné služby
Zmena platby cla a daní
Clá a dane môžu byť účtované odosielateľovi alebo tretej strane.
ukáž viac
ukáž menej
Zmena platby cla a daní

DHL Express môže zariadiť, aby všetky clá a dane splatné v mieste určenia boli účtované odosielateľovi alebo tretej strane a nie príjemcovi zásielky.

Poplatky sa účtujú vždy, keď sa platia clá, dane alebo iné regulačné poplatky a odosielateľ požiadal, aby boli účtované mimo cieľovej krajiny.

Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 15.00 EUR
Duty Tax Importer
Urýchlite preclenie pomocou dohody o vyplatení.
ukáž viac
ukáž menej
Duty Tax Importer
DHL zrýchli proces colného odbavenia tak, že rýchlo zaplatí clo a daňové poplatky súvisiace so zásielkou, pričom príjemca platí v dohodnutý dátum.
 
Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Duty Tax Receiver
Príjemcovi môžu byť účtované colné poplatky.
ukáž viac
ukáž menej
Duty Tax Receiver
Táto štandardná služba zahŕňa akýkoľvek dovoz nedokumentovej zásielky, pre ktorú DHL použila svoj vlastný úverový rámec s colnými úradmi na zálohovanie alebo zaručenie platby ciel, daní alebo regulačných poplatkov v mene dovozcov a spotrebiteľov, s ktorými DHL nemá žiadnu zmluvu.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Možnosti doručenia
​Neutralizácia dokladov
Pokiaľ nechcete zdielať hodnotu tovaru s príjemcom.
ukáž viac
ukáž menej
​Neutralizácia dokladov
Táto služba umožňuje doručenie nedokumentových zásielok bez toho, aby bola hodnota produktu zdieľaná alebo zobrazená príjemcovi, pretože faktúra sa pred doručením odstráni.
Na Zásielku
5.00 EUR
Sobotné doručenie
Objednajte si sobotné doručenie.
ukáž viac
ukáž menej
Sobotné doručenie
Ponúkame sobotné doručovacie služby v kľúčových mestách po celom svete.
Na Zásielku
40.00 EUR
Adresa bydliska
Získajte upozornenia a možnosti plánovania dodávok do domácnosti.
ukáž viac
ukáž menej
Adresa bydliska

Zákazníci odosielajúci zásielky na súkromné adresy si môžu aktivovať konkrétne možnosti doručenia tak, že dodaciu adresu označia ako bydlisko.

V prípade takýchto zásielok DHL Express proaktívne informuje príjemcu prostredníctvom e-mailu alebo SMS o stave zásielky. Príjemca si môže vybrať najvhodnejšiu možnosť doručenia na webovej stránke On Demand Delivery.

Na Zásielku
3.00 EUR
Priamy podpis príjemcu
Ak chcete mať istotu, že zásielka je v správnych rukách.
ukáž viac
ukáž menej
Priamy podpis príjemcu

Ak posielate citlivé dokumenty alebo obsah s vysokou hodnotou, môžete požiadať spoločnosť DHL o získanie priameho podpisu od príjemcu alebo zástupcu na dodacej adrese.

DHL zabezpečí, že vaša zásielka nebude presmerovaná alebo doručená na inú adresu.

Na Zásielku
5.00 EUR
Neštandardné doručenie
V prípade potreby môžeme urobiť špeciálne opatrenia pre doručenie.
ukáž viac
ukáž menej
Neštandardné doručenie
Na žiadosť odosielateľa je možné zaobstarať okamžité alebo neobvyklé jednorazové doručenie zásielky v rámci bežného pracovného dňa alebo sviatku, ktoré zahŕňa konkrétne vozidlo, ako je napríklad vysokozdvižný vozík alebo viac ako jeden kuriér. Pre viac informácií kontaktujte prosím náš zákaznícky servis alebo svojho obchodného zástupcu.
Na Zásielku
40.00 EUR alebo 0.45 EUR za kg
​​Podpis dospelého
Doručenie zásielky dospelej osobe.
ukáž viac
ukáž menej
​​Podpis dospelého
Spoločnosť DHL zabezpečí podpis dospelej osoby na určenej adrese doručenia.
Na Zásielku
€ 5.00
Dodatočné služby
GoGreen Plus
Znížte o 30 % uhlíkové emisie vašej zásielky.
ukáž viac
ukáž menej
GoGreen Plus

Ak je zvolená táto možnosť, DHL zníži emisie CO2 z leteckej dopravy prostredníctvom nákupu paliva pre udržateľné letectvo (SAF).

Udržateľné letecké palivo môže znížiť emisie uhlíka počas životného cyklu až o 80 % v porovnaní s tradičným leteckým palivom. Služba GoGreen Plus – Carbon Reduced, podporuje znižovanie emisií v súlade s iniciatívou Science Based Target. Proces každoročne kontroluje SGS (Société Générale de Surveillance), aby sa zabezpečil súlad s predpismi a normami.

Alternatívne úrovne zníženia a správy o emisiách CO2 sú k dispozícii len na zmluvnom základe. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.

Na Kilo
Závisí od miesta doručenia s minimálnym poplatkom 0.18 EUR za kg
Zmena fakturácie
Pokiaľ požadujete zmeny na vašej faktúre.
ukáž viac
ukáž menej
Zmena fakturácie
Na žiadosť majiteľa účtu je možné vykonať zmenu v pôvodne vystavenej faktúre. To bude mať za následok opätovné vystavenie faktúry a v prípade zmeny účtu preúčtovaním prostriedkov z pôvodného účtu na nový.
Na Zásielku
10.00 EUR
Papierová faktúra
​​Ešte stále potrebujete papierovú faktúru?
ukáž viac
ukáž menej
{ct-prod-serv.kd-1}

Táto služba je určená zákazníkom, ktorí majú nastavenú elektronickú fakturáciu ale požadujú papierovú faktúru.

Táto služba poskytuje flexibilitu pre iný spôsob fakturácie, ako bol dohodnutý.

Na Faktúru
3.00 EUR
Zisti viac o voliteľných službách
Zisti viac o voliteľných službách
  • Poplatky za voliteľné služby sú navyše k platným prepravným poplatkom.
  • Dostupnosť služieb závisí od prepravy a cieľa. Všetky služby nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
  • Nie všetky voliteľné služby sú k dispozícii pre každú zásielku alebo v každej krajine.
  • Na služby sa vzťahujú zmluvné podmienky DHL a / alebo ako je uvedené na nákladnom liste v krajine pôvodu.
Späť na začiatok