Voliteľné služby

DHL ponúka širokú škálu doplnkových služieb - od neštandardných doručené, možností fakturácie až po klimaticky neutrálnu prepravu - čo vám poskytuje flexibilné možnosti služieb, ktoré vyhovujú vašim prepravným potrebám!
Voliteľné služby
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Príprava a balenie
Packaging Item
Potrebujete kuriéra aby priniesol obalový materál?
ukáž viac
ukáž menej
Packaging Item

DHL ponúka sortiment vysoko kvalitných obalových materiálov.

Plastové vrecká a kartónové obálky sú zadarmo. Väčšie krabice a tuby si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu, ktoré vám následne kuriér doručí v čase vyzdvihnutia zásielky. Tieto sú spoplatnené jednotným poplatkom.

Po balení
3.00 EUR
Ochrana zásielky
Poistenie Zásielky
Ďalšia ochrana vášho cenného tovaru.
ukáž viac
ukáž menej
Poistenie Zásielky
Toto komplexné poistenie vám odporúčame pre vaše cenné alebo osobné zásielky, vďaka čomu získate istotu v prípade fyzického poškodenia alebo straty. Platia prepravné podmienky.
podľa hodnoty zásielky
1% z hodnoty zásielky, minimálne 10.00 EUR
Rozšírená zodpovednosť
Sú dokumenty cenné!
ukáž viac
ukáž menej
Rozšírená zodpovednosť

Ak posielate cenné dokumenty, ako sú pasy, žiadosti o víza alebo regulačné osvedčenia, môžete touto službou rozšíriť štandardnú zodpovednosť DHL.

V prípade úplnej alebo čiastočnej straty dokumentovej zásielky, bude vyplatená pevná kompenzácia.

na zásielku
4.00 EUR
Možnosti vyzdvihnutia

Vyhradené vyzdvihnutie

Máte špeciálnu požiadavku na vyzdvihnutie?
ukáž viac
ukáž menej
Vyhradené vyzdvihnutie
Ak si vaša preprava vyžaduje špeciálne vozidlo na vyzdvihnutie neštandardných zásielok alebo zásielok, ktoré sa budú vyzdvihovať mimo bežných pracovných hodín, môžeme to zariadiť za vás. Pre viac informácií kontaktujte prosím náš zákazícky servis alebo svojho obchodného zástupcu.
na zásielku
0.45 za kg, 40.00 EUR min
Fakturačné služby
Clá a dane zaplatené
Absorbuje cla a dane v cieľovej destiácii.
ukáž viac
ukáž menej
Clá a dane zaplatené

DHL Express môže zabezpečiť preúčtovanie cla a daní odosielateľovi alebo tretej strane.

Príplatok sa účtuje vždy, keď odosielateľ požaduje zaplatenie ciel, daní alebo iných regulačných poplatkov mimo cieľovej krajiny.

na zásielku
2% of fiscal charges with minimum of 18.00 EUR
Účtované za zmenu platcu cla a daní
Nechajte riešiť cla a dane tretiu stranu?
ukáž viac
ukáž menej
Účtované za zmenu platcu cla a daní

Táto služba umožňuje odosielateľovi poslať príjemcovi zásielku, ktorej clá a dane sú fakturované tretej strane v mieste určenia, ktorá vystupuje ako colný zástupca (IOR).

Colná faktúra musí okrem fakturačných údajov dovozcu obsahovať aj adresu doručenia príjemcu.

na zásielku
18.00 EUR
Možnosti doručenia
Neutral Delivery
Pokiaľ nechcete zdielať hodnotu tovaru s príjemcom.
ukáž viac
ukáž menej
Neutral Delivery
Táto služba umožňuje doručenie nedokumentových zásielok bez toho, aby bola hodnota produktu zdieľaná alebo zobrazená príjemcovi, pretože faktúra sa pred doručením odstráni.
na zásielku
5.00 EUR
Sobotné doručenie
Objednajte si sobotné doručenie.
ukáž viac
ukáž menej
Sobotné doručenie

Sobotňajšie doručenie ponúkame do kľúčových destinácií vo viac ako 70 krajinách.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť služby, kontaktujte náš tím zákazníckeho centra.

na zásielku
40.00 EUR
Adresa bydliska
Získajte upozornenia a možnosti plánovania dodávok do domácnosti.
ukáž viac
ukáž menej
Adresa bydliska

Zákazníci odosielajúci zásielky na súkromné adresy si môžu aktivovať konkrétne možnosti doručenia tak, že dodaciu adresu označia ako bydlisko.

V prípade takýchto zásielok DHL Express proaktívne informuje príjemcu prostredníctvom e-mailu alebo SMS o stave zásielky. Príjemca si môže vybrať najvhodnejšiu možnosť doručenia na webovej stránke On Demand Delivery.

na zásielku
3.00 EUR
Priamy podpis príjemcu
Ak chcete mať istotu, že zásielka je v správnych rukách.
ukáž viac
ukáž menej
Priamy podpis príjemcu

Ak posielate citlivé dokumenty alebo obsah s vysokou hodnotou, môžete požiadať spoločnosť DHL o získanie priameho podpisu od príjemcu alebo zástupcu na dodacej adrese.

DHL zabezpečí, že vaša zásielka nebude presmerovaná alebo doručená na inú adresu.

na zásielku
5.00 EUR
Neštandardné doručenie
V prípade potreby môžeme urobiť špeciálne opatrenia pre doručenie.
ukáž viac
ukáž menej
Neštandardné doručenie
Na žiadosť odosielateľa je možné zaobstarať okamžité alebo neobvyklé jednorazové doručenie zásielky v rámci bežného pracovného dňa alebo sviatku, ktoré zahŕňa konkrétne vozidlo, ako je napríklad vysokozdvižný vozík alebo viac ako jeden kuriér. Pre viac informácií kontaktujte prosím náš zákazícky servis alebo svojho obchodného zástupcu.
na zásielku
0.45 za kg, 40.00 EUR min
Dodatočné služby
GoGreen Climate Neutral
Posielajte klimaticky neutrálne zásielky s DHL.
ukáž viac
ukáž menej
GoGreen Climate Neutral

Pokiaľ si zvolíte túto službu, spoločnosť DHL prispeje k vyrovnaniu emisií uhlíka súvisiace s prepravou tejto zásielky.

Pre zmluvných zákazníkov môže DHL poskytnúť report buď odhadovanej alebo podrobnej uhlíkovej stopy. Táto služba zahŕňa výpočet uhlíkových emisií na úrovni prepravy prostredníctvom špecializovaného nástroja, kompenzáciu týchto emisií uhlíka prostredníctvom činností správy uhlíka spoločnosti DHL a každoročnú certifikáciu týchto kompenzačných aktivít akreditovanou treťou stranou, Société Générale de Surveillance (SGS).

Pre viac informácií prosím kontaktujte náše zákaznícke centrum alebo svojho obchodného zástupcu.

na kilo

Medzinárodná - 0.10 EUR/kg, min. 0.10 EUR

Vnútroštátna - 0.10 0.02 EUR/kg, min. 0.10 EUR

Zmena fakturácie
Pokiaľ požadujute zmeny na vašej faktúre.
ukáž viac
ukáž menej
Zmena fakturácie
Na žiadosť majiteľa účtu je možné vykonať zmenu v pôvodne vystavenej faktúre. To bude mať za následok opätovné vystavenie faktúry a v prípade zmeny účtu preúčtovaním prostriedkov z pôvodného účtu na nový.
na zásielku
30.00 EUR
Papierová faktúra
Ešete stále potrebujete papierovú faktúru?
ukáž viac
ukáž menej
Papierová faktúra

Táto služba je určená zákazníkom, ktorí majú nastavenú elektronickú fakturáciu ale požadujú papierovú faktúru.

Táto služba poskytuje flexibilitu pre iný spôsob fakturácie, ako bol dohodnutý.

na zásielku
3.00 EUR
Zisti viac o voliteľných službach
Zisti viac o voliteľných službach
  • Poplatky za voliteľné služby sú navyše k platným prepravným poplatkom.
  • Dostupnosť služieb závisí od prepravy a cieľa. Všetky služby nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
  • Nie všetky voliteľné služby sú k dispozícii pre každú zásielku alebo v každej krajine.
  • Na služby sa vzťahujú zmluvné podmienky DHL a / alebo ako je uvedené na nákladnom liste v krajine pôvodu.
Späť na začiatok