Dôležitá informácia

Ročný nárast cien
DHL Express informuje o úprave cien s platnosťou od 1. januára 2023. Na Slovensku priemerný nárast cien bol stanovený na 10.9% pre produkty Time Definite a Day Definite.
Úprava cien sa vzťahuje na všetky zľavnené sadzby a dohody, ak to zmluvy umožňujú, nie však na oficialny cenník.
V obmedzenom množstve sme obnovili prichádzajúce a odchádzajúce prepravné služby do/z vybraných lokalít Ukrajiny.
Dočasne sme pozastavili zásielky DHL Express do a z Bieloruska a zároveň prichádzajúce do Ruska a zásielky doručované v rámci Ruska.

Spoločnosť DHL bola upozornená na neoprávnené použitie jej obchodného mena v SMS správach alebo e-mailoch, ktoré žiadajú príjemcov o stiahnutie aplikácie alebo o prístup k odkazu. Odporúčame vám, aby ste nám čo najskôr dali vedieť odoslaním snímky obrazovky podozrivej SMS s telefónnym číslom alebo preposlaním podozrivého e-mailu na phishing-dpdhl@dhl.com. Po nahlásení podvodnej správy ju prosím vymažte a za žiadnych okolností nesťahujte aplikáciu ani neklikajte na odkaz.

Pozrite si ďalšie informácie o podvodoch

Index na základe, ktorého DHL Express Day Definite Palivový Príplatok vojde do platnosti August 1, 2022. Navštívte našu stránku palivového príplatku pre viac informácii.
Index na základe, ktorého DHL Express Palivový Príplatok vojde do platnosti Júl 1, 2022. Navštívte našu stránku palivového príplatku pre viac informácii.

Pre globálne fungujúcu spoločnosť sú epidemické a pandemické rizikové scenáre neoodeliteľnou súčasťou nepretržitého plánovania rizík. Na tomto základe sa všetky prevádzky spoločnosti DHL Express prispôsobujú danej situácii tak, aby zabezpečili zmierňovanie možných dopadov.

Ako najdôležitejší sektor sme v priamom kontakte so slovenskými úradmi z dôvodu udržania sa informovanými o najnovších nariadeniach a doporučeniach.

Ďakujeme vám za dôveru.

Späť na začiatok