Dôležitá informácia

Vzhľadom na významné dopady COVID-19 na globálny letecký priemysel a z dôvodu udržania spoľahlivosti a vysokej kvality poskytovania doručovacích služieb vám a vašim zákazníkom, DHL Express zaviedla v roku 2020 dočasný Príplatok v núdzovej situácii.

Od začiatku tejto globálnej pandemickej situácie, tímy DHL pracovali nepretržite, prispôsobovali a upravovali fungovanie našej globálnej siete tak, aby boli v súlade s novým vývojom, regulačnými požiadavkami a neustálymi zmenami v kapacitách a dopyte.

Vzhľadom na to, že trhové podmienky sa naďalej vyvíjajú s pokračujúcou situáciou COVID-19 v kombinácii s nákladmi spojenými s kapacitnými obmedzeniami v globálnej leteckej sieti počas špičky, bude Poplatok v núdzovej situácii (ESS) s účinnosťou od 7. novembra 2021 do 13. februára 2022.

Do 13. februára 2022 budeme zákazníkov informovať o vývoji podmienok na trhu a následnom vývoji poplatku v núdzovej situáci.

Aj keď sa poplatok  ESS pre väčšinu prepravných línií nezmení, sme nútení robiť zmeny pre konkrétne kombinácie krajín pôvodu/destinácie. Táto úprava odzrkadľuje zmeny v dynamike trhu a dostupnosti leteckej kapacity počas obdobia špičky a prevádzkové obmedzenia uložené v súvislosti s opatreniami COVID-19 zo strany miestnych samospráv.

Úpravy sú zhrnuté nižšie:

  • Krajina pôvodu - Čína a Hongkong do destinácií v americkom regióne:
    € 0.9 /kg na € 2 /kg
  • Krajina pôvodu - Čína a Hongkong do destinácií v európskom regióne:
    € 0.9 /kg na € 1.25 /kg
  • Krajina pôvodu Európa, Amerika a Zvyšok sveta do destinácií Austrália a Nový Zéland:
    € 0.2 /kg na € 2 /kg

Nižšie uvádzame detailné údaje o upravenom ESS poplatku na kombinácie krajín pôvodu a destinácie.

Poplatok v EURO za KG

DHL Express Poplatok v núdzovej situácii platný od 7.novembra 2021

Krajina Doručenia/Región
Krajina Pôvodu / Región Hong Kong*
& Čína
Austrália &
Nový Zéland***
Zvyšok Ázie** Európa Amerika Zvyšok Sveta
Čína € 0.90 € 2.00 € 0.90 € 1.25 € 2.00 € 0.90
Hong Kong* € 0.90 € 2.00 € 0.90 € 1.25 € 2.00 € 0.90
Zvyšok Ázie** € 0.90 € 2.00 € 0.90 € 0.20 € 0.20 € 0.20
Európa € 0.20 € 2.00 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20
Amerika € 0.20 € 2.00 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20
Zvyšok Sveta € 0.20 € 2.00 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20

DHL Express Poplatok v núdzovej situácii platný od 1. júla 2020

Krajina Doručenia/Región
Krajina Pôvodu / Región Hong Kong*
& Čína
Austrália &
Nový Zéland***
Zvyšok Ázie** Európa Amerika Zvyšok Sveta
Čína €0.90 €1.65 €0.90 €0.90 €0.90 €0.90
Honk Kong* €0.90 €1.65 €0.90 €0.90 €0.90 €0.90
Zvyšok Ázie** €0.90 €1.65 €0.90 €0.20 €0.20 €0.20
Európa €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20
Amerika €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20
Zvyšok Sveta €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20

* Hong Kong a Macau

** Zvyšok Ázie ( Ázia okrem Číny a Hong Kongu) = Bangladéš, Brunei, Bhutan, Cookove ostrovy, Fidži, Indonézia, India, Japonsko, Kambodža, Kiribati, Južná Kórea, Laos, Srí Lanka, Myanmar, Maldives, Malajzia, Mongolsko, Nová Kaledónia, Nepal, Nauru, Niue, Severná Kórea, Tahiti, Papua Nová Guinea, Filipíny, Pakistan, Solomon ostrovy, Singapúr, Thajsko, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa. Austrália, a Nový Zéland len ako krajiny pôvodu

*** Všetky zásielky z Austrálie/Nového Zélandu/Papua Novej Guinei do Austrálie/Nového Zélandu /Papua Novej Guinei budú spoplatnené sumou €0.20/kg bez ohľadu na miesto fakturácie.

Zoberte prosím na vedomie, že ESS je len dočasný poplatok, ktorý nám umožňuje vykrytie časti nárastu prevádzkových nákladov a nutných úprav v letovej sieti. Aj naďalej budeme vyhodnocovať a upravovať tento poplatok ESS podľa vývoja na trhu počas trvania núdzovej situácie.

Máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo náš zákaznícky servis.

Ročný nárast cien
DHL Express informuje o úprave cien s platnosťou od 1. januára 2022. Na Slovensku priemerný nárast cien bol stanovený na 4,9% pre produkty Time Definite a Day Definite.
Úprava cien sa vzťahuje na všetky zľavnené sadzby a dohody, ak to zmluvy umožňujú, nie však na oficiálny cenník.

Spoločnosť DHL bola upozornená na neoprávnené použitie obchodného mena v SMS správach, v ktorých žiada prijímateľov, aby si stiahli aplikáciu s príponou '.apk'. Odporúčame vám, aby ste nás o tom čo najskôr informovali zaslaním snímky obrazovky s podozrivou SMS na adresu phishing-dpdhl@dhl.com, uveďte do správy podozrivé telefónne číslo. Po nahlásení podvodnej správy ju prosím odstráňte a za žiadnych okolností by ste si aplikáciu nemali sťahovať.

Zobraziť viac informácií o povedomí o podvodoch

Pre globálne fungujúcu spoločnosť sú epidemické a pandemické rizikové scenáre neoodeliteľnou súčasťou nepretržitého plánovania rizík. Na tomto základe sa všetky prevádzky spoločnosti DHL Express prispôsobujú danej situácii tak, aby zabezpečili zmierňovanie možných dopadov.

Ako najdôležitejší sektor sme v priamom kontakte so slovenskými úradmi z dôvodu udržania sa informovanými o najnovších nariadeniach a doporučeniach.

Ďakujeme vám za dôveru.

Späť na začiatok