Dôležitá informácia

Spoločnosť DHL bola upozornená na neoprávnené použitie obchodného mena v SMS správach, v ktorých žiada prijímateľov, aby si stiahli aplikáciu s príponou '.apk'. Odporúčame vám, aby ste nás o tom čo najskôr informovali zaslaním snímky obrazovky s podozrivou SMS na adresu phishing-dpdhl@dhl.com, uveďte do správy podozrivé telefónne číslo. Po nahlásení podvodnej správy ju prosím odstráňte a za žiadnych okolností by ste si aplikáciu nemali sťahovať.

Zobraziť viac informácií o povedomí o podvodoch

Ročný nárast cien
DHL Express informuje o úprave cien s platnosťou od 1. januára 2022. Na Slovensku priemerný nárast cien bol stanovený na 4,9% pre produkty Time Definite a Day Definite.
Úprava cien sa vzťahuje na všetky zľavnené sadzby a dohody, ak to zmluvy umožňujú, nie však na oficiálny cenník.

Pre globálne fungujúcu spoločnosť sú epidemické a pandemické rizikové scenáre neoodeliteľnou súčasťou nepretržitého plánovania rizík. Na tomto základe sa všetky prevádzky spoločnosti DHL Express prispôsobujú danej situácii tak, aby zabezpečili zmierňovanie možných dopadov.

Ako najdôležitejší sektor sme v priamom kontakte so slovenskými úradmi z dôvodu udržania sa informovanými o najnovších nariadeniach a doporučeniach.

Ďakujeme vám za dôveru.

Späť na začiatok