Stažnosť? Pochvala?

Priamo na stôl riaditeľa!

Chceme vedieť čo si myslíte o službách, ktoré ste dostali od nás - dobré alebo zlé - je nevyhnutné, aby nám pomohlo formovať naše podnikanie tak, aby vám slúžilo lepšie.
  • V spoločnosti DHL Express sa zaväzujeme poskytovať veľmi kvalitné služby a snažíme sa ich poskytovať vždy na prvý krát! Príležitostne však naša služba nedosahuje vysokých štandardov, ktoré od nás čakáte. Ak je to váš prípad, naše vedenie chce počuť vaše sťažnosti.
  • Samozrejme tisíce zákazníkov sa každý deň spoliehajú na DHL, pokiaľ ide o ich doručovacie potreby, a ak na vás skutočne urobíme dojem, radi by sme o tom tiež počuli!
DHL Manager
Daniela Mišurová General Manager DHL Express Slovakia
"Potreby zákazníka sú ako zásielky. Nedajú sa všetky zabaliť do štandardných obalov."
Späť na začiatok