Prepravné podmienky

Systém na sledovanie zásielok ste oprávnený používať výlučne k sledovaniu zásielok zaslaných prostredníctvom DHL vašou spoločnosťou/vami alebo pre vašu spoločnosť/vám. Systém sledovania zásielok a jeho údaje nie je možné využiť k žiadnemu inému účelu bez predchádzajúceho súhlasu DHL.
Späť na začiatok