Príplatky

DHL Express sa zaväzuje poskytovať zákazníkom najlepšie doručovacie služby, a preto naďalej poskytujeme pokrytie vo viacerých častiach sveta ako ktorákoľvek iná spoločnosť.
Poplatok
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Nebezpečný tovar
Nebezpečný tovar
Preprava nebezpečného materiálu
ukáž viac
ukáž menej
Nebezpečný tovar
Za prepravu zásielok sa účtuje poplatok, pokiaľ preprava zásielok zahŕňa manipuláciu s látkami a komoditami klasifikovanými ako nebezpečný tovar v súlade s predpismi IATA o nebezpečnom tovare.

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
100.00 EUR
Vyňaté množstvá
Môžeme prepravovať iba určité množstvo nebezpečného tovaru.
ukáž viac
ukáž menej
Vyňaté množstvá
Tento fixný poplatok sa uplatňuje, keď sa manipulácia a preprava zásielok týka látok a komodít, ktoré sú vo vyňatých množstvách v súlade s predpismi IATA pre nebezpečný tovar.

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
10.00 EUR
Suchý ľad
Keď chlad nie je dosť chladný
ukáž viac
ukáž menej
Suchý ľad
Príplatok sa účtuje, ak preprava zásielok zahŕňa manipuláciu so suchým ľadom UN1845 ako zmrazovacím prostriedkom pre nie nebezpečný tovar, ako sú diagnostické vzorky.

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
12.00 EUR
Spotrebné tovary
Balenie obsahujúce parfémy a lieky na predpis určené pre maloobchod.
ukáž viac
ukáž menej
Spotrebné tovary
Poplatok sa vzťahuje na zásielky obsahujúce spotrebný tovar (ako sú napríklad parfémy, vody po holení, aerosoly, lak na nechty a lieky na predpis, na ktoré sa vzťahuje sekcie IATA ID8000), ktoré súä balené pre maloobchodný predaj a sú určené súkromným osobám (B2C).

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
25.00 EUR
Oslobodenie od ADR predpisov
Preprava nebezpečného tovaru v balíkoch po ceste.
ukáž viac
ukáž menej
Oslobodenie od ADR predpisov
Poplatok sa uplatňuje, ak celkové množstvo nebezpečného tovaru prepravovaného v obaloch cestnou "prepravnou jednotkou", napr. dodávkou, nákladným autom alebo prívesom, prekročí limity stanovené ADR a definované pre prepravu podľa predpisov o obmedzenom množstve.

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
100.00 EUR
Obmedzené množstvá
Preprava nebezpečného tovaru po zemi.
ukáž viac
ukáž menej
Obmedzené množstvá

Poplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný materiál prepravovaný prostredníctvom cestnej prepravy podľa ustanovení ADR o preprave obmedzených množstiev.

Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu nesmie presiahnuť 30kg. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade, že sú vopred schválené.

 
Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
25.00 EUR
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Preprava lítiových batérií so zariadením.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (samostatné) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lítium-ión PI966, sekcia II

Servisný poplatok sa bude vyberať na lítium-iónových batériách so zariadením. Balenie musí byť v súlade s príslušnou inštrukciou IATA o balení 966, sekcia II a je akceptované iba od schválených odosielateľov.

Lítium kov PI969, sekcia II

Na lítium-kovové batérie s vybavením sa bude účtovať servisný poplatok. Balenie musí byť v súlade s príslušnou inštrukciou IATA o balení 969, sekcia II a je akceptované iba od schválených odosielateľov.

Na Zásielku
5.00 EUR
Lítiové batérie (v zariadení - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Preprava lítiových batérií v zariadení.
ukáž viac
ukáž menej
Lítiové batérie (so zariadením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-iontové batérie v zariadení sú akceptované iba pokiaľ su v súlade so schválenými IATA inštrukciami o balení 967, sekcia II.

Lithium Metal PI970, Section II

Zásielky obsahujúce lithium-kovové batérie v zariadení sú akceptované iba v súlade so schálenou IATA inštrukciou o balení 970, sekcia II.

Spoločnosť DHL si vyhradzuje právo odmietnuť zásielky, o ktorých je známe alebo u nich existuje podozrenie, že obsahujú vadné alebo poškodené batérie.

Na Zásielku
Zadarmo
Biologické látky
Preprava biologických látok
ukáž viac
ukáž menej
Biologické látky
Zásielky obsahujúce bilogické látky kategórie B (UN3373) alebo geneticky modifikované ogranizmy podľa UN3245 sú prijaté k preprave len v kombinácii s DHL MEDICAL EXPRESS.

Tu sa vyžaduje zmluva.
Na Zásielku
Zadarmo
Služby odľahlých oblastí
​Doručenie do odľahlej oblasti
Keď posielate do odľahlej oblasti.
ukáž viac
ukáž menej
​Doručenie do odľahlej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je zásielka doručovaná do vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na Zásielku
0.50 EUR za kg, minimálne 21 EUR
Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
Vyzdvihnutie importných zásielok v odľahlých oblastiach
ukáž viac
ukáž menej
Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď je importná zásielka vyzdvihnutá vo vzdialenej alebo ťažko dostupnej oblasti.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na Zásielku
0.50 EUR za kg, minimálne 21 EUR
Bezpečnostné služby
Zvýšené riziko
Krajina, kde DHL doručuje napriek zvýšenému bezpečnostnému riziku.
ukáž viac
ukáž menej
Zvýšené riziko
Poplatok sa účtuje pri doručení do alebo pri vyzdvihnutí z krajiny, kde DHL doručuje za zvýšeného rizika v dôsledku neustáleho vojnového konfliktu, občianskych nepokojov alebo kontinuálnej hrozby terorizmu.
 
Dotknuté krajiny (podlieha zmenám): Afganistan, Burkina Faso, Irak, Izrael, Lýbia, Mali, Súdán, Somálsko, Sýria, Ukrajina, Venezuela a Jemen.
Na Zásielku
30.00 EUR
Obmedzená destinácia
Preprava v súlade s obchodnými obmedzeniami.
ukáž viac
ukáž menej
Obmedzená destinácia
Pri preprave do alebo dovoze z cieľovej krajiny, ktorá podlieha špecifickým obchodným obmedzeniam uloženým Bezpečnostnou radou OSN alebo národnou legislatívou, ako je Európska únia alebo Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), sa vzťahuje príplatok
 
Dotknuté krajiny (podlieha zmenám): Stredoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Irán, Irak, Kórea, ĽDR, Lýbia, Somálsko, Sýria a Jemen
 
Krajiny podliehajúce vnútroštátnym právnym predpisom. (podlieha zmenám): Afganistan, Bielorusko, Libanon, Barma, Ruská federácia, Zimbabwe
Na Zásielku
30.00 EUR
Korekcia dát
Oprava adresy príjemcu
Našou prioritou je doručiť vašu zásielku do správnych rúk.
ukáž viac
ukáž menej
Oprava adresy príjemcu
Pevne stanovený poplatok sa vzťahuje na každú zásielku, kedy odosielateľ neuvedie úplnú, starú alebo nesprávnu adresu a spoločnosť DHL musí nájsť a určiť správnu adresu doručenia.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na Zásielku
11.00 EUR
​Papierový nákladový list
Výhodou centralizovaných údajov sú včasné dodávky.
ukáž viac
ukáž menej
​Papierový nákladový list
Poplatok sa vzťahuje na každú zásielku odosielanú prostredníctvom papierových nákladových listov, ktoré vyžadujú ďalšie manuálne spracovanie. Na elektronickú prepravnú dokumentáciu sa nevzťahujú žiadne dodatočné poplatky.
Na Zásielku
10.00 EUR
Dodatočná manipulácia
Kus s nadváhou
Jednotlivé kusy prekračujúce 70 kg.
ukáž viac
ukáž menej
Kus s nadváhou
Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, ktorá presahuje reálnu alebo objemovú hmotnosť 70 kg.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na Kus

Medzinárodný - 95.00 EUR

Domáci - 50.00 EUR

Nadrozmerný kus
Veľké kusy prekračujúce 120 cm
ukáž viac
ukáž menej
Nadrozmerný kus

Poplatok sa vzťahuje na každý kus, vrátane palety, kde jeden z rozmerov presahuje 120 cm.

​Nevzťahuje sa na kusy, na ktoré boli už aplikované príplatky za prekročenie hmotnosti kusu.

 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na Kus

Medzinárodný - 50.00 EUR

Domáci - 25.00 EUR

Nestohovateľná paleta
Pokiaľ posielate nestohovateľné palety
ukáž viac
ukáž menej
Nestohovateľná paleta
Tento fixný poplatok sa vzťahuje na každú paletu v zásielke, ktorú nie je možné stohovať, či už na požiadanie odosielateľa, alebo pre jej tvar, obsah alebo obalový materiál. Neplatí pre palety do 30 kg.
 
Vzťahuje sa na domáce a medzinárodné zásielky.
Na paletu

Medzinárodný -275.00 EUR

Domáci - 135.00 EUR

Dočasné poplatky
Poplatok v núdzovej situácii
Pokračovanie služieb pri mimoriadnych situáciách.
ukáž viac
ukáž menej
Poplatok v núdzovej situácii
Dočasný príplatok, ktorý nám umožňuje pokryť zvýšenie prevádzkových nákladov v dôsledku mimoriadnej situácie mimo kontroly DHL. Zmena dynamiky trhu a dostupnosti leteckej kapacity sa prejavuje pravidelnými úpravami cien.
Dopytový poplatok
Na zásielky počas obdobia vysokého dopytu sa bude vzťahovať jeden alebo viac dopytových poplatkov.
ukáž viac
ukáž menej
Dopytový poplatok
Obdobie vysokého dopytu určí DHL podľa vlastného uváženia, ale môže zahŕňať obdobie vysokého dopytu po prepravných službách alebo obdobie s vysokými prevádzkovými nákladmi. Dopytové prirážky platia kumulatívne, ak zásielka a/alebo jednotlivé kusy spĺňajú viac ako jedno zo špecifikovaných kritérií.
Je určené
Je určené
Viac o poplatkoch
Viac o poplatkoch
 • Okrem sadzieb a iných príslušných poplatkov sa účtujú príplatky.
Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec.
Vnútroštátna a Medzinárodná Expresná Preprava
Mesiac
Príplatky
Marec 2024
30.00%
Február 2024
28.25%
Január 2024
27.75%
International Day Definite services
Mesiac
Príplatky
Marec 2024
17.25%
Február 2024
17.00%
Január 2024
17.50%
Viac o Palivovom príplatku
ukáž menej
Palivový príplatok za produkt Time Definite bude vychádzať z denných priemerných spotových cien pre US Gulf Coast (USGC) letecké palivo kerozínového typu, ako uvádza Ministerstvo energetiky USA a to medzi vydaním v treťom týždni predchádzajúceho mesiaca do vydania v treťom týždni aktuálneho mesiaca.
Napríklad priemerná denná cena za PHM od 18. apríla do 15. mája sa bude používať na určenie príplatku v júni.
Palivový príplatok za služby Domestic a Day Definite budú vychádzať z najvhodnejšieho národného merania cien nafty. Príplatok sa viaže na spotrebiteľskú cenu motorovej nafty v miestnej mene vrátane ciel a daní a je zverejnená tu. V rámci Európy to meria Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku a dopravu a je zverejnené v Oil Bulletin .
Palivový príplatok sa vzťahuje na prepravné poplatky za všetky služby a na nasledujúce príplatky (ak sa uplatňujú):
 • Sobotné doručenie
 • Sobotné vyzdvihnutie
 • Zvýšené riziko
 • Dopytový poplatok
 • Poplatok v núdzovej situácii
 • ​Doručenie do odľahlej oblasti
 • Vyzdvihnutie v odľahlej oblasti
 • Neštandardné vyzdvihnutie
 • Neštandardné doručenie
 • Adresa bydliska
 • Kus s nadváhou
 • Nadrozmerný kus
 • Nestohovateľná paleta
DHL si vyhradzuje právo meniť index a tabuľku s palivovými príplatkami bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku palivového príplatku a dobu jeho platnosti určuje spoločnosť DHL výhradne podľa vlastného uváženia.
DHL Súčasný Letecký Palivový príplatok
ukáž menej
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Index Cien Nafty
ukáž menej
Cena nafty (v EUR za 1000 litrov)
Minimálne
Ale menej než
Poplatok
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Späť na začiatok