Decline Assigned Shipment

Dôvod odmietnutia zásielky

Zásielka bude s Vašimi komentármi znova odovzdaná späť k zadávateľovi.