TSA Notice (on Schedule Pickup)

UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

49 USC 114 autorizuje zhromažďovanie týchto informácií. Informácie, Informácie, ktoré poskytnete, sa použijú na kvalifikáciu alebo overenie vášho stavu ako možného " známeho odosielateľa ".

Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné, ale neposkytnutie informácií Vám zabráni kvalifikovať sa ako "známy odosielateľ". Tieto informácie sa poskytnú personálu TSA a dodávateľom alebo iným agentom vrátane IAC pri údržbe a prevádzke známeho zasielateľského programu.

Spoločnosť TSA môže tieto informácie zdieľať s prevádzkovateľmi letísk, zahraničnými leteckými dopravcami, IAC, orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími osobami v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, 5 USC oddiel 552a.

Ďalšie podrobnosti nájdete v systéme oznámenia o zázname pre Systém posúdenia hrozby pre bezpečnosť dopravy (DHS / TSA 002) uverejnený vo Federálnom registri.

Ďalšie informácie o obsahu tohto oznámenia nájdete na stránke www.tsa.gov.