การควบคุมการส่งออกและมาตรการคว่ำบาตร

สหประชาชาติ (UN) สหภาพยุโรป (EU) และหลายๆ รัฐได้ออกมาตรการคว่ำบาตร (หรือรู้จักกันในชื่อมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศ หรือ การสั่งห้าม) เพื่อจำกัดการค้ากับประเทศหรือเขตปกครองพิเศษ มาตรการคว่ำบาตรอาจหมายรวมถึงการสั่งห้ามกำลังพลและมาตรการด้านเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การจำกัดการนำเข้าและส่งออก
  • นโยบายของ DHL จะปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับรวมถึงการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดในการลงโทษ
  • การฝ่าฝืนอาจนำไปสู่บทลงโทษทางอาญาและแพ่งและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของทั้งดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสและลูกค้าที่ใช้บริการ
  • ตามมาตรการปฏิบัติการขนส่งสินค้าของเรา โดยทั่วไปดีเอชแอลไม่ยอมรับการชำระเงินค่าขนส่ง (หรือธุรกรรมอื่น ๆ ) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร (i.e. เบลารุส, ไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, รัสเซีย และ ซีเรีย).
ด้วยเหตุนี้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอให้ทุกชิปเมนต์ที่ขนส่งไปยังประเทศที่ถูกคว่ำบาตรความเสี่ยงสูง จะต้อง
  • มีจดหมายรับรองการชดใช้ค่าเสียหาย (Letter of Indemnity - LOI) ที่ลงนามโดยผู้ส่ง
  • ผ่านการตรวจภายในประเทศต้นทางก่อนการส่งออก
  • อาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดกล่องตรวจ
ความรับผิดชอบของดีเอชแอล
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะทำการตรวจสอบแบบ Denied Party Screening สำหรับทุกๆ ชิปเมนต์ที่ขนส่งภายในเน็ตเวิร์ค
  • การตรวจสอบนี้ทำเพื่อให้มั่นใจว่าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยไม่ได้ทำในนามของลูกค้า
  • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสไม่สามารถดำเนินการในนามของ Exporter for Export Control หรือแยกประเภทสินค้าหรือสมัครใบอนุญาตการส่งออกได้
กลับขึ้นไปข้างบน