Τι είναι οι Δασμοί και Φόροι?

Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων εκτός των διεθνών συνόρων, οι αποστολές υπόκεινται σε δασμούς και φόρους όπως καθορίζονται από τα τελωνεία στη χώρα προορισμού με βάση την αξία, την προέλευση και τον τύπο του εμπορεύματος.

Οδηγός Αποστολέα για Δασμούς και Φόρους

Κατά την αποστολή διεθνώς, είναι σημαντικό να κατανοείτε τους δασμούς και τους φόρους και ότι αυτά μπορεί να ισχύουν για την αποστολή σας.
Όλοι οι τύποι αποστολών (συμπεριλαμβανομένων δώρων, δειγμάτων και αγαθών για επισκευή) περνούν από μια διαδικασία εκτελωνισμού εισαγωγής, όπως ορίζεται από τους τελωνειακούς κανονισμούς στη χώρα προορισμού. Η αποστολή εκτελωνίζεται με βάση το είδος των εμπορευμάτων, τη χώρα προέλευσης, την αξία και την ποσότητα. Οι τελωνειακές αποστολές υπόκεινται σε δασμολογική χρέωση, η οποία είναι δασμός ή φόρος που επιβάλλεται σε αγαθά όταν μεταφέρονται μεταξύ διεθνών συνόρων.
Ο υπολογισμός των δασμών εξαρτάται, στις περισσότερες χώρες, από την εκτιμώμενη αξία μιας αποστολής που υπόκειται σε δασμούς. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, στα φορολογητέα εμπορεύματα δίνεται ένας κωδικός ταξινόμησης που είναι γνωστός ως κωδικός του εναρμονισμένου συστήματος, ο οποίος καθορίζει τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή. Αυτό το σύστημα είναι μια διεθνής ονοματολογία προϊόντων πολλαπλών χρήσεων που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και συνεχίζει να εξελίσσεται.
Η πληρωμή των δασμών, φόρων και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων είναι συνήθως ευθύνη του παραλήπτη, αν και η DHL Express προσφέρει την ευκαιρία στους κατόχους λογαριασμών DHL να πληρώσουν γι' αυτές.
Σε αυτήν την περίπτωση, μετά την παράδοση της αποστολής, η DHL τιμολογεί τους πελάτες για τους δασμούς και τους φόρους που πληρώσαμε για λογαριασμό τους στον προορισμό τους, συν ένα μικρό διοικητικό τέλος.
Οι φόροι επιβάλλονται σε αγαθά όταν μεταφέρονται μεταξύ πολίτικών συνόρων (παρόλο που υπάρχουν και ζώνες ελεύθερου εμπορίου ανα τον κόσμο). Οι φόροι συνδέονται συχνά με τον προστατευτισμό, την οικονομική πολιτική που περιορίζει το εμπόριο μεταξύ των εθνών.
Οι φόροι επιβάλλονται συνήθως σε εισαγόμενα αγαθά, ενώ σε καποιες περιπτώσεις μπορεί επίσης να επιβάλλονται και σε εξαγόμενα.

Οδηγός παραλήπτη για Δασμούς και Φόρους

Παραλάβατε ένα δέμα και χρειάζεται να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας για την πληρωμή δασμών και φόρων?
Ενδέχεται να χρεωθείτε τελωνειακούς δασμούς και φόρους για προϊόντα που αγοράζετε ηλεκτρονικά επειδή:
  • Οι δασμοί και οι φόροι ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών που αγοράζετε μέσω Διαδικτύου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος αποστολής που πληρώνετε στον διαδικτυακό λιανοπωλητή. Ελέγξτε τους ιστότοπους των λιανοπωλητών για το εάν οι τιμές αγοράς περιλάμβαναν ήδη δασμούς και φόρους.
  • Όταν αγοράζετε αγαθά μέσω διαδικτύου, ορισμένα ή όλα αυτά τα αγαθά ενδέχεται να μην προέρχονται από τη χώρα στην οποία διαμένετε, επομένως υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή/και φόρους, οι οποίοι είναι δασμοί ή φόροι που επιβάλλονται στα αγαθά όταν μεταφέρονται πέρα ​​από τα διεθνή σύνορα.
  • Όταν τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται στο εσωτερικό (εντός της χώρας σας) ή εντός μιας ενιαίας τελωνειακής ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είστε υπόχρεοι να πληρώσετε τυχόν εισερχόμενους δασμούς, φόρους και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις που η τοπική τελωνειακή αρχή κρίνει σκόπιμο και σύμφωνα με την εντολή νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα εισαγωγής.
  • Για να διασφαλιστεί ότι ο διανομέας της DHL μπορεί να παραδώσει τα εμπορεύματά σας το συντομότερο δυνατό μετά την είσοδό τους στη χώρα σας ή στην τελωνειακή ένωση, η DHL πληρώνει την τελωνειακή αρχή εκ μέρους σας για τυχόν δασμούς και φόρους που οφείλονται στα εμπορεύματα (και σας χρεώνει).
  • Η DHL θα σας ειδοποιεί συνήθως σχετικά με την πληρωμή δασμών και φόρων (στην DHL), όπως αποστολή συνδέσμου για πληρωμή μέσω Διαδικτύου. Η έγκαιρη ηλεκτρονική πληρωμή διασφαλίζει την ομαλή παράδοση της αποστολής σας.
  • Το τι είναι πληρωτέο, αν μη τι άλλο, εξαρτάται από το πού αποστέλλονται τα εμπορεύματα, το είδος των εμπορευμάτων, την αξία συναλλαγής τους και το βάρος του δέματος, καθώς και άλλα έξοδα που καθορίζει η τελωνειακή αρχή πρέπει να προστεθούν στην αξία της αποστολής σας για τέτοια υπολογισμούς.
Όταν αγοράζετε αγαθά online, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε εάν αποστέλλονται στη διεύθυνσή σας από:
  • Τη χώρα σας
  • Μια άλλη χώρα
  • 3η χώρα (εκτός της χώρας της τελωνειακής ένωσης)
  • Σημείωση: Υσχύουν διαφορετικοί κανόνες για την αγορά αγαθών για εμπορική χρήση.
Το δώρο ορίζεται ως κάτι που αποστέλλεται άμεσα από έναν ιδιώτη σε έναν άλλον και τέτοια αγαθά δεν υπόκεινται σε φόρο εισαγωγής εάν η αξία τους είναι χαμηλότερη του τοπικού ορίου.
Η παραγγελία και η πληρωμή εμπορευμάτων που προέρχονται εκτός της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους σας για αποστολή σε άτομο διαφορετικό από τον αγοραστή, δεν πληροί τον τελωνειακό ορισμό του δώρου.
Περισσότερα για τις Σχετικά Φόροι και δασμοί
Επιστροφή στην αρχή