Συχνές ερωτήσεις – Φόροι και δασμοί

Ο υπολογισμός των δασμών εξαρτάται από την αξιολόγηση της αξίας της τελωνειακής αποστολής. Για το σκοπό αυτού του υπολογισμού, δίνεται στα τελωνειακά αγαθά ένας κωδικός καταχώρησης γνωστός ως Εναρμονισμένος Κωδικός Συστήματος/δασμολογική κλάση.
 • Ανεξάρτητα με το εάν μία αποστολή είναι δώρο ή όχι πρέπει να υπόκειται σε τελωνειακή διαδικασία όπως προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία στη χώρα προορισμού. Η αποστολή εκτελωνίζεται με βάση τη χώρα καταγωγής, τη αξία και την ποσότητά της, αλλά όχι τον σκοπό αποστολής της. Οι τελωνειακές αποστολές υπόκεινται σε δασμολογική χρέωση, η οποία είναι δασμός ή φόρος που επιβάλλεται σε αγαθά όταν μεταφέρονται μεταξύ διεθνών συνόρων.
 • Αυτό το σύστημα έχει ορισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και συνεχίζει να εξελίσσεται.
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό DHL για να πληρώσετε τους δασμούς και τους φόρους για λογαριασμό του παραλήπτη.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού καθορίζουν αν προκύπτουν τυχόν δασμοί και φόροι κατά την άφιξη της αποστολής.

 

 • Βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα αποστολής (ή στη φορτωτική) και στα τελωνειακά έγγραφα – συγκεκριμένα στην περιγραφή του περιεχομένου της αποστολής, στη δηλωθείσα αξία και στο βάρος.
 • Οι δασμοί και οι φόροι ισχύουν μόνο για αποστολές με προορισμό χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπόκεινται όλα τα εμπορεύματα, σε τελωνειακές χρεώσεις.
Ναι, οι δασμοί και οι φόροι δεν ισχύουν για αποστολές με προορισμό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο online πωλητής έχει συμφωνία με την DHL να παραδίδει τα αντικείμενα που παραγγέλνονται online.
 • Οι δασμοί και φόροι συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών που αγοράζετε online.
 • Όταν αγοράζετε αγαθά online, κάποια ή όλα αυτά τα αγαθά μπορεί να μην προέρχονται από την χώρα που βρίσκεστε.
 • Όταν τα αγαθά δεν αποστέλλονται εγχώρια (μέσα στη χώρα σας) ή μεσα σε μία ενιαία τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούστε να πληρώσετε κάθε δασμό και φόρο εισαγωγής που κρίνει η τοπική σας τελωνειακή αρχή.
 • Για να διασφαλίσει ότι θα ότι θα μπορεί να παραδώσει τα αγαθά σας στον συντομότερο δυνατό χρόνο μεταφοράς όταν εισαγονται στη χώρα σας, η DHL πληρώνει άμεσα στην τελωνειακή αρχή για λογαριασμό σας κάθε δασμό και φόρο που ισχύει για τα αγαθά.
 • Η DHL απελευθερώνει τα αγαθά σας σε εσάς μόνο όταν πληρωθούν οι δασμοί και φόροι που πλήρωσε για λογαριασμό σας.

Παρόλο που παραγγείλατε και αγοράσατε τα αγαθά online, αυτά υπόκεινται σε μια διαδικασία εισαγωγής για τον εκτελωνισμό της αποστολής. Ο εκτελωνισμός εξαρτάται από:

 • Τη χώρα καταγωγής
 • Την αξία συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών χρεώσεων
 • Την ποσότητα των αγαθών

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της τελωνειακόυς νόμους και οι δασμοί για διαφορετικούς τύπους αγαθών και αξίες ορίζεται τοπικά. Η DHL, όπως κάθε άλλη διεθνής μεταφορική εταιρεία, πρέπει να υπακούει στην τοπική τελωνειακή νομοθεσία και γι αυτό η DHL πληρώνει δασμούς για λογαριασμό του παραλήπτη για να εκτελωνίσει τις αποστολές με την άφιξη τους.

Δεν θα πληρώσετε στην DHL επιπλέον μεταφορικά κόστη. Αντιθέτως θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς, φόρους και άλλες χρεώσεις εισαγωγής σχετκά με τον εκτελωνισμό στη χώρα σας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Ανεξάρτητα με το εάν μία σποστολή είναι δώρο ή όχι, θα πρέπει να υποβληθεί σε τελωνειακή διαδικασία όπως ορίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία στην χώρα προορισμού. Η αποστολή εκτελωνίζεται στο τελωνείο με βάση την χώρα καταγωγής, την αξία και την ποσότητά της, αλλά όχι τον σκοπό της. Θα πρέπει να πληρώσετε δασμούς και φόρους μόνο εάν η αξία του δώρου υπερβαίνει το τοπικά ορισμένο όριο.
Κάθε χώρα έχει περιορισμούς για τα εισαγόμενα αγαθά που προορίζονται για προσωπική χρήση. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις, και να ξεχωρίζουν οι εισαγωγές για προσωπική και εμπορική χρήση.

Ανάλογα με την αξία και τον τύπο των αγαθών που εισάγονται μπορείτε να περιμένετε τα παρακάτω:

 • Δασμοί Εισαγωγών (ποσοστό επί της αξίας της αποστολής και του ναύλου μεταφοράς)
 • Τοπικό φόρο
 • Επιπλέον χρέωση Προκαταβολής της DHL
 • Άλλες ρυθμιστικές χρεώσεις, εφόσον ισχύουν
Επιστροφή στην αρχή