Συμβουλές για Τελωνειακό Τιμολόγιο

Το τελωνειακό σας τιμολόγιο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εκτελωνισμού!

Απεικόνιση του εκτελωνιστή που εξετάζει τα έγγραφα αποστολής


Οι τελωνειακές αρχές χρησιμοποιούν τα στοιχεία του τελωνειακού τιμολογίου ως ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας εκτελωνισμού.

Όταν δημιουργείτε διεθνείς αποστολές με την DHL Express, συμπεριλαμβάνετε λεπτομέρειες τελωνειακού τιμολογίου (Εμπορικό/Proforma), όπως πληροφορίες για τα αγαθά που στέλνετε. Η DHL στέλνει τα στοιχεία (δεδομένα) της αποστολής σας στις τελωνειακές αρχές για να:

 • Εκτιμήσετε τυχόν δασμούς και φόρους που πρέπει να πληρωθούν
 • Έλεγχετε την αποστολής για λόγους ασφαλείας
 • Σταματήστε ή δεσμεύστε την αποστολή για περαιτέρω επιθεώρηση όταν είναι απαραίτητο
 • Ελέγξετε ότι τα περιεχόμενα της αποστολής αντιστοιχούν στα δεδομένα τιμολογίου
 • Εφαρμόσετε τους τελωνειακούς κανονισμούς όπως ισχύουν

Μια αποστολή που κρατείται από το τελωνείο δεν είναι διαθέσιμη στην DHL για να τη μεταφέρει, μέχρι να εκτελωνιστεί, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση παράδοσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παροχή σωστών, υψηλής ποιότητας πληροφοριών τελωνειακού τιμολογίου (Commercial/Proforma) ηλεκτρονικά στην DHL είναι εξαιρετικά σημαντική!

Απεικόνιση ενός κινητού τηλεφώνου και ενός ζευγαριού παπουτσιών


Ο αποτελεσματικός εκτελωνισμός βασίζεται σε πλήρεις και ακριβείς περιγραφές εμπορευμάτων\αγαθών.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την αποστολή σας στη διαδικασία εκτελωνισμού είναι να διασφαλίσετε ότι περιγράφετε με ακρίβεια τα είδη (αγαθά/εμπόρευμα) στο τελωνειακό τιμολόγιο (Εμπορικό/Proforma) και σε άλλα έγγραφα αποστολής, όπως απαιτείται.
Οι τελωνειακές αρχές απαιτούν πλήρεις και ακριβείς περιγραφές ειδών. Κάθε είδος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά με τη δική του περιγραφή στο τιμολόγιο.
Οι περιγραφές των ειδών πρέπει να περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή φύση των αγαθών σε απλή γλώσσα. Όταν περιγράφετε λεπτομερώς τα στοιχεία στο τιμολόγιό σας, θα πρέπει να περιγράψετε:
 • Ποια είναι τα αγαθά\εμπορεύματα
 • Από τι κατασκευάζονται τα ααγαθά\εμπορεύματα
 • Ποιος είναι ο σκοπός των αγαθών\εμπορυύματων
 • Ποιος είναι ο αντίστοιχος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος (HS).

Περιγραφές που είναι πολύ ασαφείς ή γενικές, μπορούν να θεωρηθούν μη αποδεκτές από τα τελωνεία. Οπως:

 • Ανταλλακτικά, δώρα, υφάσματα ή δείγματα

Αναμένονται πιο ακριβείς περιγραφές. Για παράδειγμα:

 • Γυναικείο T-Shirt από βαμβάκι

Όταν δημιουργείτε το τελωνειακό σας τιμολόγιο σε MyDHL+, οι έξυπνες λειτουργίες μας σάς βοηθούν να περιγράψετε με ακρίβεια τα είδη στην αποστολή σας!

Απεικόνιση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού υπολογιστή και διακομιστών


Όταν αποστέλλετε με MyDHL+, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία της αποστολής και των τελωνειακών τιμολογίων σας!

Ως σημαντικό μέρος της διαδικασίας εκτελωνισμού, οι τελωνειακές αρχές εξετάζουν τα δεδομένα για κάθε αποστολή – όπως η ετικέτα αποστολής και το τελωνειακό τιμολόγιο (Commercial/Proforma). Εάν παρέχετε πληροφορίες σε μορφή σαρωμένου ή εκτυπωμένου χαρτιού στην DHL, τα στοιχεία πρέπει να εισαχθούν ξανά με μη αυτόματο τρόπο στα συστήματα για το τελωνείο, γεγονός που προσθέτει χρόνο στη διαδικασία εκτελωνισμού. Εάν όμως οι τελωνειακές αρχές λάβουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα αποστολής, μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία εκτελωνισμού.
Μπορείτε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας εκτελωνισμού παρέχοντας ηλεκτρονικά στην DHL τα στοιχεία της αποστολής και του τελωνειακού τιμολογίου σας!
Η ηλεκτρονική παροχή στοιχείων επιτρέπει:
 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και απόδοση χρόνου παράδοσης για τις αποστολές σας
 • Γρήγορες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού
 • Η διαδικασία τελωνειακής διασάφησης ξεκινά πριν από την άφιξη των αποστολών στις εγκαταστάσεις της DHL
 • Πλήρης και ακριβής τελωνειακή επεξεργασία και συμμόρφωση
 • Αποφυγή πρόσθετων προσπαθειών χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων
 • Αποφυγή καθυστερήσεων εκτελωνισμού λόγω σφαλμάτων ή ελλιπών πληροφοριών
 • Ταχεία αξιολόγηση κινδύνου, όπως ο εντοπισμός επικίνδυνων εμπορευμάτων
Θα δημιουργήσουμε το Τελωνειακό τιμολόγιό σας

Το MyDHL+ σας βοηθάει να δημιουργήσετε ένα τελωνειακό τιμολόγιο με ακριβείς περιγραφές προϊόντων και κωδικούς προϊόντων.

Αρχεία με δυνατότητα λήψης
Μάθετε περισσότερα από τους ολοκληρωμένους τελωνειακούς οδηγούς και το σχετικό υλικό μας.
Επιστροφή στην αρχή