Co je clo a daně?

Při přepravě zboží přes mezinárodní hranice podléhají zásilky clu a daním, které určuje celní úřad země určení.

Průvodce clem a daněmi pro odesílatele

Při posílání zásilek přes hranice je důležité rozumět clu a daním.
I když zásilka obsahuje dar, musí absolvovat dovozní proceduru, kterou stanoví celní zákon země určení. Zásilka se clí na základě země původu, hodnoty a množství, nikoli podle jejího účelu. Zásilky, které je nutné proclít, podléhají clu, tedy poplatku nebo dani uvaleným na zboží při přepravě přes hranice.
Výpočet cla závisí na odhadnutelné hodnotě zásilky podléhající clu. Pro účely tohoto výpočtu se zboží podléhající clu označí klasifikačním kódem, kterému se říká kód harmonizovaného systému.
Tento systém zřídila Světová celní organizace a neustále se vyvíjí.
Úhrada cla a daní je obvykle povinností příjemce, nicméně společnost DHL Express nabízí majitelům zákaznických účtů DHL možnost úhrady cla a daní jejich jménem.
V takovém případě společnost DHL vyfakturuje příjemci po doručení zásilky clo a daně, které zaplatila jeho jménem v místě určení plus drobný administrativní poplatek.
Daně se vztahují na zboží, které přechází přes politické hranice (i když na světě existuje několik bezcelních zón). Daně jsou obvykle spojeny s protekcionismem, hospodářskou politikou omezující obchod mezi různými národy.
Daně se obvykle vztahují na dovážené zboží, i když někdy se týkají i zboží vyváženého.

Průvodce clem a daněmi pro příjemce

Dostali jste balík a chcete rozumět svým celním a daňovým závazkům?
Pokud si nějaké zboží koupíte online, může vám celní úřad z následujících důvodů vyměřit clo:
  • Clo a daně nejsou obvykle zahrnuty do ceny zboží, které nakupujete online, a nemusí být zahrnuto ani v nákladech na přepravu, které hradíte internetovému prodejci.
  • Při nákupu zboží online nemusí zboží pocházet ze země, ze které je odesíláno, proto podléhá clu, tedy poplatku nebo dani vyměřované za zboží při překročení mezinárodní hranice.
  • Pokud není zboží přepravováno vnitrostátně (v rámci jedné země) nebo v rámci jedné celní unie, jakou je například Evropská Unie, jste povinni uhradit takové celní poplatky a daně za dovezené zboží, jaké stanoví místní celní úřad.
  • Aby mohli kurýři společnosti DHL doručit zboží v co nejkratším termínu po vstupu zboží do země nebo celní unie, hradí společnosti DHL celním úřadům jménem příjemce jakékoli clo a daně dlužné za zboží.
  • Jakmile jsou clo a daně společnosti DHL příjemcem uhrazeny, zboží vám bude doručeno.
  • Výše případných poplatků závisí na tom, odkud bylo zboží odesláno, na typu zboží, přepravní hodnotě a hmotnosti balíku.
Při nákupu zboží online byste si měli vždy ověřit, zda je zboží odesíláno z adresy:
  • ve vaší zemi,
  • v jiné zemi,
  • v zemi mimo vaši celní unii
  • Poznámka: Při nákupu zboží pro obchodní účely platí jiná pravidla.
Dar je definován jako předmět přímo odeslaný jednou osobu jiné osobě. U takového zboží nevzniká dovozní daň, pokud jeho hodnota nedosahuje stanovených limitů.
Definice "daru" stanovenou celním úřadem se netýká objednání a úhrady prováděné mimo vaši zemi nebo celní území za zboží určené k odeslání jiné osobě (nikoli kupujícímu).
Celní agent kontroluje dokumentaci k zásilce
Služby pro celní řízení
Chápeme důležitost rychlého celního odbavení. Náše nabídka standardních a specializovaných služeb je navržena tak aby vám vyšla vstříc!
Více O Cla a daně
Zpět na začátek