Co je clo a daně?

Při přeshraniční přepravě zboží podléhají zásilky clům a daním, které určují celní úřady v zemi doručení na základě hodnoty, původu a druhu komodity.

Průvodce clem a daněmi pro odesílatele

Při mezinárodní přepravě si je třeba uvědomit, že na zboží se může vztahovat clo a daň
Všechny typy zásilek (včetně dárků, vzorků a zboží k opravě) musí projít na základě legislativy celním řízením. Zásilka je proclena na základě druhu zboží, země původu, hodnoty a množství. Zásilky, které je nutné proclít, podléhají clu, tedy poplatku nebo dani uvaleným na zboží při přepravě přes hranice.
Výpočet cla ve většině zemí vychází ze skutečné hodnoty zboží, které podléhá clu. Pro určení výše celní sazby se zboží přiřadí položka celního sazebníku, který je také jinak znám jako harmonizační kód. Tento systém je víceúčelová mezinárodní nomenklatura produktů vyvinutá Světovou celní oranizací a nadále se vyvíjí.
Platba cel, daní a jiných fiskálních poplatků je obvykle zodpovědností příjemce, přestože DHL Express nabízí majitelům účtů DHL možnost za ně zaplatit.
V takovém případě po doručení zásilky DHL fakturuje zákazníkům cla a daně, které jsme jejich jménem zaplatili v místě doručení, plus malý administrativní poplatek.
Daně se vztahují na zboží, které přechází přes politické hranice (i když na světě existuje několik bezcelních zón). Daně jsou obvykle spojeny s protekcionismem, hospodářskou politikou omezující obchod mezi různými národy.
Daně se obvykle vztahují na dovážené zboží, i když někdy se týkají i zboží vyváženého.

Průvodce clem a daněmi pro příjemce

Dostali jste balík a chcete rozumět svým celním a daňovým závazkům?
Za produkty zakoupené online vám mohou být účtovány cla a daně, protože:
 • Clo a daň nemusí být zahrnuta v ceně za jakou prodejce zboží prodává. Z tohoto důvodu ani nemusí být zahrnuty v ceně jakou jste prodejci zaplatili. Zkontrolujte si stránky prodejců, zda ceny již zahrnují cla a daně platné v místě doručení.
 • Při nákupu zboží online nemusí některé nebo všechno zboží být odesláno ze země kde zboží objednáváte. Může se jednat o mezinárodní obchod a takové zboží pak podléhá clu a dani platné v zemi doručení.
 • Pokud zboží není doručováno vnitrostátně (v rámci vaší země) nebo v rámci jedné celní unie, jako je Evropská unie, jste povinni zaplatit všechna cla, daně a jiné poplatky, které jsou vyměřeny místním celním úřadem na základě platné legislativy v zemi dovozu.
 • Aby kurýr DHL mohl doručit vaše zboží v co nejkratší době po vstupu do vaší země nebo celní unie, DHL vaším jménem zaplatí celnímu úřadu všechna cla a daně, které jsou splatné za zboží (a vyúčtuje vám je).
 • Společnost DHL vás obvykle upozorní na platbu cel a daní (společnosti DHL), například vám pošle odkaz na platbu online. Rychlá online platba zajišťuje bezproblémové doručení vaší zásilky.
 • Výše platby se odvíjí dle toho odkud je zásilka zaslána, druhu zboží, skutečné hodnotě zboží a hmotnosti zásilky. Základ pro výpočet celních poplatků se určí ze skutečné hodnoty zboží, nákladů na přepravu a dalších poplatků , které se na základě legislativy do základu musí zahrnout.
Při nákupu zboží online byste si měli vždy ověřit, zda je zboží odesíláno z adresy:
 • ve vaší zemi,
 • v jiné zemi,
  1. země (mimo země celní unie).
 • Poznámka: Při nákupu zboží pro obchodní účely platí jiná pravidla.
Dar je definován jako předmět přímo odeslaný jednou osobu jiné osobě. U takového zboží nevzniká dovozní daň, pokud jeho hodnota nedosahuje stanovených limitů.
Objednání a zaplacení zboží, které je odesláno mimo vaši zemi nebo celní zónu pro přepravu jiné osobě než kupujícímu, nesplňuje celní definici daru.
Více O Cla a Daně
Zpět na začátek