FAQs – Cla a daně

Výpočet cla ve většině zemí vychází ze skutečné hodnoty zboží, které podléhá clu. Pro určení výše celní sazby se zboží přiřadí položka celního sazebníku, který je také jinak znám jako harmonizační kód. Tento systém je víceúčelová mezinárodní nomenklatura produktů vyvinutá Světovou celní oranizací a nadále se vyvíjí.
 • Všechny typy zásilek (včetně dárků, vzorků a zboží k opravě) musí projít na základě legislativy celním řízením. Zásilka je proclena na základě druhu zboží, země původu, hodnoty a množství.
 • Zásilky, které je nutné proclít, podléhají clu, tedy poplatku nebo dani uvaleným na zboží při přepravě přes hranice.
Pro platbu cla a daně za příjemce potřebujete účet DHL.

Celní úřady v zemi doručení určí, zda se na zásilku vztahuje platba cla a daně.

 • Toto je dáno na základě informací uvedených na přepravním štítku (nebo nákladovém listu) a celních dokladech - zejména obsahu zásilky, deklarované hodnoty a hmotnosti.
 • Clo a daně se vztahují pouze na zásilky, které jsou přepravovány mimo Evropskou unii, přičemž ne všechno zboží těmto poplatkům podléhá.
Ano, dovozní cla se obvykle nevztahují na zásilky přepravované v rámci celní unie, jako je Evropská unie. Mohou se však účtovat daně.

Zboží zakoupené online

Internetový prodejce má se společností DHL smlouvu na doručování předmětů u něj objednaných online.
 • Clo a daně obvykle nebývají zahrnuty do ceny zboží zakoupeného online.
 • Při nákupu zboží online nemusí všechno zakoupené zboží pocházet ze země, ve které je zakoupeno.
 • Pokud není zboží přepravováno vnitrostátně (v rámci jedné země) nebo v rámci jedné celní unie, jakou je například Evropská Unie, jste povinni uhradit takové celní poplatky a daně za dovezené zboží, jaké stanoví místní celní úřad.
 • Aby mohli kurýři společnosti DHL doručit zboží v co nejkratším termínu po vstupu zboží do země nebo celní unie, hradí společnosti DHL celním úřadům jménem příjemce veškeré clo a daně dlužné za zboží.
 • Společnost DHL uvolní zboží a předá vám je až po úhradě celého cla a všech daní, které byly společností DHL zaplaceny vaším jménem.

Přestože jste si objednali a zakoupili zboží online, stále se na ně vztahuje dovozní postup a zásilka musí projít celním řízením. Clení závisí na:

 • zemi původu,
 • hodnotě včetně nákladů na přepravu,
 • množství zboží.

Každá země má své vlastní celní předpisy a clo pro různé typy zboží a hodnoty, které se stanovují lokálně. Společnost DHL stejně jako všichni mezinárodní přepravci musí takovou místní celní legislativu dodržovat, proto hradí celní poplatky za zásilky jménem příjemce za účelem jejich proclení.

Společnosti DHL nehradíte žádné další přepravní poplatky. Ale budete požádáni o zaplacení celních poplatků, daní a případných dalších dovozních poplatků, které souvisejí s proclením ve vaší domovské zemi podle místně platných předpisů.
Všechny typy zásilek (včetně dárků, vzorků a zboží k opravě) musí projít na základě legislativy celním řízením. Zásilka je proclena na základě druhu zboží, země původu, hodnoty a množství. Pokud hodnota daru přesahuje místně předepsané minimum, budete povinni uhradit celní poplatky a daně.
Každá země má svá omezení na dovážené zboží, které se používá pro osobní účely. Tímto způsobem se předchází zneužívání a je zajištěno oddělení zboží pro osobní a obchodní účely.

V závislosti na hodnotě a typu dováženého zboží můžete očekávat tyto poplatky:

 • Importní cla (procento z hodnoty zásilky a přepravních nákladů)
 • místní daň
 • příplatek DHL za platbu předem
 • jakékoli případné další státem stanovené poplatky
Zpět na začátek