FAQs – Cla a daně

Výpočet cla závisí na odhadnutelné hodnotě zásilky podléhající clu. Pro účely tohoto výpočtu se zboží podléhající clu označí klasifikačním kódem, kterému se říká kód harmonizovaného systému.
 • I když zásilka obsahuje dar, musí absolvovat dovozní proceduru, kterou stanoví celní zákon země určení. Zásilka se clí na základě země původu, hodnoty a množství, nikoli podle jejího účelu. Zásilky, které je nutné proclít, podléhají clu, tedy poplatku nebo dani uvaleným na zboží při přepravě přes hranice.
 • Tento systém zřídila Světová celní organizace a neustále se vyvíjí.
Pro platbu cla a daně za příjemce potřebujete účet DHL.

Celní úřady v zemi doručení určí, zda se na zásilku vztahuje platba cla a daně.

 • Toto je dáno na základě informací uvedených na přepravním štítku (nebo nákladovém listu) a celních dokladech - zejména obsahu zásilky, deklarované hodnoty a hmotnosti.
 • Clo a daně se vztahují pouze na zásilky, které jsou přepravovány mimo Evropskou unii, přičemž ne všechno zboží těmto poplatkům podléhá.
Ano, cla a daně se nevztahují na zásilky přepravované v rámci Evropské unie.

Zboží zakoupené online

Internetový prodejce má se společností DHL smlouvu na doručování předmětů u něj objednaných online.
 • Clo a daně obvykle nebývají zahrnuty do ceny zboží zakoupeného online.
 • Při nákupu zboží online nemusí všechno zakoupené zboží pocházet ze země, ve které je zakoupeno.
 • Pokud není zboží přepravováno vnitrostátně (v rámci jedné země) nebo v rámci jedné celní unie, jakou je například Evropská Unie, jste povinni uhradit takové celní poplatky a daně za dovezené zboží, jaké stanoví místní celní úřad.
 • Aby mohli kurýři společnosti DHL doručit zboží v co nejkratším termínu po vstupu zboží do země nebo celní unie, hradí společnosti DHL celním úřadům jménem příjemce veškeré clo a daně dlužné za zboží.
 • Společnost DHL uvolní zboží a předá vám je až po úhradě celého cla a všech daní, které byly společností DHL zaplaceny vaším jménem.

Přestože jste si objednali a zakoupili zboží online, stále se na ně vztahuje dovozní postup a zásilka musí projít celním řízením. Clení závisí na:

 • zemi původu,
 • hodnotě včetně nákladů na přepravu,
 • množství zboží.

Každá země má své vlastní celní předpisy a clo pro různé typy zboží a hodnoty, které se stanovují lokálně. Společnost DHL stejně jako všichni mezinárodní přepravci musí takovou místní celní legislativu dodržovat, proto hradí celní poplatky za zásilky jménem příjemce za účelem jejich proclení.

Společnosti DHL nehradíte žádné další přepravní poplatky. Ale budete požádáni o zaplacení celních poplatků, daní a případných dalších dovozních poplatků, které souvisejí s proclením ve vaší domovské zemi podle místně platných předpisů.
Ať už zásilka obsahuje dar či nikoli, je nutné ji proclít podle celního zákona v zemi určení. Zásilka je clena na základě země původu, hodnoty a množství, ale nikoli podle účelu. Pokud hodnota daru přesahuje místně předepsané minimum, budete povinni uhradit celní poplatky a daně.
Každá země má svá omezení na dovážené zboží, které se používá pro osobní účely. Tímto způsobem se předchází zneužívání a je zajištěno oddělení zboží pro osobní a obchodní účely.

V závislosti na hodnotě a typu dováženého zboží můžete očekávat tyto poplatky:

 • Importní cla (procento z hodnoty zásilky a přepravních nákladů)
 • místní daň
 • příplatek DHL za platbu předem
 • jakékoli případné další státem stanovené poplatky
Zpět na začátek