Balení s péčí

Před dosažením cíle mohou zásilky urazit mnoho tisíc kilometrů sofistikovanou globální sítí společnosti DHL. Společnost DHL dělá vše pro to, aby zajistila jejich doručení na místo včas a v co nejlepším stavu.
K jejich bezpečnému doručení bez újmy přispívá i řádné zabalení zásilky pomocí vhodných balicích materiálů.

Co je po vaši zásilku nejlepší?

Při prevenci poškození je klíčovým aspektem kvalitní balení. Vyhodnocení potřeb co do balicích materiálů je důležitým krokem při zajištění co nejbezpečnějšího zabalení přepravovaného typu zboží.
Hmotnost
Cena
Zkontrolujte detaily zásilky
Regulace
Křehkost

Balení slouží jako ochrana zásilky

Pro ochranu zásilky během přepravy je kvalitní balení zásadním prvkem. Společnost DHL nabízí celou řadu vyzkoušených balicích materiálů. Pokud však preferujete své vlastní balení, zde nabízíme několik obecných pravidel.
Materiál
 • Vždy používejte vysoce kvalitní kartonové krabice. U křehkých nebo těžkých předmětů doporučujeme použít karton s dvojí nebo trojí vrstvou.
 • Nepoužívejte použité starší krabice. Mohou mít narušenou strukturu a pevnost.
Pevnost
 • Hledejte razítko výrobce, na kterém najdete informace o typu konstrukce a pevnosti krabice. V případě potřeby požádejte o další informace svého dodavatele.
 • Ve specifikacích ke krabicím vyberte to nejvhodnější balení pro konkrétní hmotnost zásilky.
Velikost
 • Nevyplněné krabice se mohou zhroutit, přeplněné zase roztrhat. Aby k tomu nedocházelo, zvolte pro přepravovaný obsah správnou velikost balení.

Použijte balicí techniku

Zde je několik důležitých zásad pro správné zabalení obsahu zásilky.
Ilustrace zdůrazňující důležitost nemít v zasilce příliš nezaplněného prostoru
Nenechávejte žádný prostor prázdný
Prázdný prostor v krabici je potřeba vyplnit, aby nedocházelo k přesouvání obsahu během přepravy a případnému poškození jak obsahu, tak krabice.
6 cm vzdálenost
Přepravované položky uprostřed krabice by vždy měly být od stěn a rohů krabice vzdáleny nejméně 6 cm.
Ilustrace znázorňující výplňový materiál kolem zboží uvnitř krabice
Separační vložka do krabice
Balte jednotlivé položky zvlášť a používejte dělicí materiály
Při přepravě několika kusů v jednom balíku je vždy zabalte zvlášť a oddělte je od sebe kartonovými oddělovači.

Používejte kvalitní lepení

Při ochraně obsahu zásilky před vypadnutím či poškozením během přepravy hrají velkou roli jak použité lepicí pásky, tak způsob zalepení.
Používejte pásky citlivé na tlak
 • Polypropylenové pásky (hnědé plastové pásky)
 • Vinylové lepicí pásky (pásky na elektrická zařízení)
 • Vyztužené papírové pásky (izolační pásky)
Nepoužívejte
 • Papírové lepicí pásky
 • Celofánové pásky
 • Motouz
Lepení do tvaru písmene H
Ujistěte se, že všechny spoje jsou zalepeny pomocí techniky lepení do tvaru písmene H:
Krabice je zalepena přes spoje a hrany
Krok jedna
Jeden pásek použijte na spoj uprostřed.
Krabice je zalepena přes spoje a hrany
Krok dvě
Dvěma páskami přelepte spáry na obou hranách krabice
Krabice je zalepena přes spoje a hrany
Krok tři
Ujistěte se, že je páska kolem okrajů zajištěna

Používání přepravního štítku

Pro zajištění hladkého přesunu zásilek sítí společnosti DHL jsou neodmyslitelné přepravní štítky.

Vliv přepravního štítku na zásilku
Přilepení štítku
Štítek přilepte pevně na horní stranu krabice zásilky. Tímto způsobem nám pomůžete zajistit zásilku téměř během celé přepravy ve správné poloze dnem dolů!
 
Ujistěte se, že je štítek na povrchu vidět celý a že není přilepený přes žádné spáry krabice.
 
Zajistěte, aby přepravní štítek nepřekrývaly žádné jiné štítky, pásky nebo dokumenty.
 
Rozhodně nedoporučujeme používat staré krabice, ale pokud už je použijete, nezapomeňte z nich odstranit všechny staré přepravní štítky.
 
Pokud do zásilky vložíte náhradní štítek, pomůžete nám identifikovat zásilku ve chvíli, kdy se původní štítek odlepí nebo poškodí.
 
Pokud potřebujete na zásilku přilepit další štítky, nelepte je prosím na stejnou stranu jako přepravní štítek.
  K uložení jakýchkoli volných dokumentů, které je nutné umístit z vnější strany krabice, použijte plastovou lepicí kapsu.
Zásilka je v přepravě z místa odeslání do místa doručení
Cesta zásilky
Sledujte, jak vaše zásilka cestuje s DHL, a zjistěte, jak vám můžeme pomoci v průběhu každého kroku cesty.
Zpět na začátek