Upload File Guidelines

Wskazówki dotyczące plików do mapowania

Twój plik musi być przygotowany zgodnie z tymi wytycznymi:

  • Wymagane - należy podać dla każdego kontaktu
  • Zalecane - pełne dane adresowe są wymagane podczas wysyłki
  • Opcjonalnie - pola mogą pozostać puste, ale pomogą Ci zaoszczędzić czas podczas tworzenia przesyłki
  • Pola mogą być w dowolnej kolejności

Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik CSV (rozdzielany przecinkami) lub plik TXT.

Pole Wymagane Opcjonalne Maksymalna ilość znaków  Format Opis i porady Przykład
Osoba kontaktowa Wymagane 35 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Imię i nazwisko
(nie używaj separatorów między nazwami)
John Smith
Firma Wymagane 88 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Nazwa firmy
(jeśli nie ma nazwy firmy, wprowadź ponownie imię i nazwisko kontaktu)
DHL Express
Nazwa Opcjonalny 135 Alpha/Numeryczne Twoja unikalna nazwa, która pomoże Ci odróżnić zduplikowane nazwy dla wielu lokalizacji w książce adresowej John w DHL
Adres e-mail 1 Wymagane 45 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Format: nazwa@email.com jsmith@
companymail.com
Adres e-mail 2 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Format: nazwa@email.com jsmith@
personalmail.com
Adres e-mail 3 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Format: nazwa@email.com assistant@
companymail.com
Adres e-mail 4 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Format: nazwa@email.com warehouse@
othercompany.com
Adres e-mail 5 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Format: nazwa@email.com  
Rodzaj telefonu Wymagane 1 Algabetyczne M - Mobile, H - Dom,
O - Biuro 
M
Numer telefonu Kod pocztowy Wymagane 6 Numeryczne Numer kierunkowy kraju
(wyklucz wszelkie początkowe zera)
44
Numer telefonu Wymagane 70 Numeryczne Tylko liczby, brak spacji lub interpunkcji
(wyklucz wszelkie początkowe zera)
5553239000
Numer wewnętrzny Opcjonalny 5 Numeryczne Tylko liczby, bez spacji i interpunkcji 37
Faks Opcjonalny 70 Numeryczne Tylko liczby, brak spacji lub interpunkcji
(wyklucz wszelkie początkowe zera)
2088188888
VAT / identyfikator podatkowy Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne Identyfikator kraju używany do celów podatkowych VAT123
Nazwa 2 Opcjonalny 135 Alpha/Numeryczne Dodatkowy unikalny identyfikator ułatwiający rozróżnianie zduplikowanych nazw i wielu lokalizacji John Account Manager
Numer EORI Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne Numer identyfikacji podatkowej EORI123
CNPJ/CPF Typ opłat Opcjonalny 35 Algabetyczne Rodzaj identyfikacji podatkowej  
CNPJ/CPF ID Opłat Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne Numer identyfikacji podatkowej  
IE/RG Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne Numer identyfikacji podatkowej  
Kraj Opcjonalny 45 Algabetyczne Nazwa kraju United Kingdom
Kod pocztowy Wymagane 2 Algabetyczne Dwuliterowy kod kraju ISO GB
Adres 1 Wymagane 45 Alpha/Numeryczne Adres 1 3333 N Main St
Adres 2 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne Adres 2 101
Adres 3 Opcjonalny 45 Alpha/Numeryczne Adres 3  
Kod pocztowy

Zalecana

35 Alpha/Numeryczne Jeśli w kraju są kody pocztowe, należy podać te informacje  TW4 6JS
Miasto Wymagane 45 Alpha/Numeryczne Nazwa miasta Hounslow
Przedmieście

Zalecana

45 Algabetyczne Jeśli kraj wymaga nazwy przedmieść, należy podać te informacje England
Stan / prowincja Opcjonalny 35 Algabetyczne Jeśli kraj wymaga nazwy stanu, podaj te informacje  
Kod stanu / prowincji

Zalecana

2 Alpha/Numeryczne Jeśli kraj wymaga kodu stanu/regionu, należy podać te informacje: na przykład dla Kalifornii CA
Numer konta – dla przesyłek Opcjonalny 9 Alpha/Numeryczne Konto, które powinno być domyślnie obciążone 123456789
Numer konta – Opłaty za transport do Opcjonalny 9 Alpha/Numeryczne Konto, które powinno być domyślnie obciążone 123456789
Numer konta – Opłaty celno podatkowe do Opcjonalny 9 Alpha/Numeryczne Konto, które powinno być domyślnie obciążone 123456789
Numer konta – Opłaty celne do Opcjonalny 9 Alpha/Numeryczne Konto, które powinno być domyślnie obciążone 123456789
Numer konta – Opłaty podatkowe do Opcjonalny 9 Alpha/Numeryczne Konto, które powinno być domyślnie obciążone 123456789
Celne warunki handlu Opcjonalny 3 Algabetyczne Znany również jako Incoterms DAP
Uwagi Opcjonalny 255 Alpha/Numeryczne Dodaj uwagi na temat tego kontaktu - na przykład unikalne potrzeby i preferencje dotyczące wysyłki (widoczne tylko dla Ciebie w To konto jest tylko testowym. Wszystkie zamówienia muszą zostać wysłane na inne konto.
Referencje 1 Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Referencje do wydrukowania na etykiecie wysyłkowej i fakturze rozliczeniowej Tylko próbka - nie do użytku
Referencje 2 Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Dodatkowe referencje (nie pojawia się w dokumentach przewozowych); Widoczne tylko dla Ciebie podczas przeglądania szczegółów przesyłki Tkanina #49 
Referencje 3 Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Dodatkowe referencje (nie pojawia się w dokumentach przewozowych); Widoczne tylko dla Ciebie podczas przeglądania szczegółów przesyłki Tylko dostawa do końca dnia
Referencje 4 Opcjonalny 35 Alpha/Numeryczne/
Symbole
Dodatkowe referencje (nie pojawia się w dokumentach przewozowych); Widoczne tylko dla Ciebie podczas przeglądania szczegółów przesyłki