Reference Format Tips

Wskazówki dotyczące definiowania formatów odniesienia

Możesz tworzyć formaty referencyjne, aby ludzie mogli wprowadzać oznaczenia do przesyłek, aby dopasować predefiniowane formaty.

${important-3}

  • Pamiętaj, aby definiować swoje formaty, używając tylko dozwolonych znaków.
  • Pozycja (kolejność) znaków musi być specyficzna, aby działać poprawnie.
  • Należy pamiętać, że podczas tworzenia przesyłek, gdy ktoś wprowadzi referencje, które nie będą się zachowywać według zdefiniowanych formatów, otrzyma komunikat o błędzie. Nie będą mogli kontynuować, dopóki nie wprowadzą poprawnego formatu referencyjnego.

dozwolone znaki

Znak Opis
? Dowolny pojedynczy znak ASCII
* 0 lub więcej znaków ASCII
# Dowolny pojedynczy numer (0 - 9)
% 0 lub więcej liczb (0-9)
@ Dowolny pojedynczy znak alfabetu (A-Z)
& 0 lub więcej znaków alfanumerycznych (A-Z)

Przykładowe formaty

Format Opis Przykład
@@@### 3 znaki alfanumeryczne, a następnie 3 cyfry ABC778
862###? 3 konkretne liczby, następnie 3 cyfry i 1 znak 862123$
% Seria liczb 453902156
123& 3 konkretne liczby, po których następuje seria znaków alfa 123QXWY
&% Seria znaków alfanumerycznych, po których następuje seria cyfr UEZPA801234
###* 3 cyfry, po których następuje seria znaków 444($!)