Proces odprawy celnej

DHL Express i organy celne – Pracujemy razem aby doręczać przesyłki

Cła - dość proste słowo - ale jak właściwie je zdefiniować w odniesieniu do naszej działalności? Dowiedz się, jak DHL Express wpisuje się w szerszy obraz przepisów celnych i odprawy przesyłek do doręczenia.
 • Organy celne są odpowiedzialne za przeprowadzanie szerokiego zakresu kontroli regulacyjnych mających na celu ochronę zarówno dochodów, jak i bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu obywateli i przedsiębiorstw danego kraju, a także zarządzanie kontrolami granicznymi.
 • Organ celny to urząd lub agencja działająca na poziomie kraju. Jeśli chodzi o dochody, jego pierwszym obowiązkiem jest nie tylko pobór, ale także zabezpieczenie ceł i podatków.
 • Takie zarządzanie cłami i podatkami jest niezbędne do kontrolowania przepływu towarów do i z kraju. W związku z tym proces celny rozpoczyna się w kraju pochodzenia, a kończy w kraju przeznaczenia.
 • Przetwarzanie kilku milionów zgłoszeń celnych nie jest łatwym zadaniem – i to jest coś, co DHL Express robi każdego dnia dla swoich klientów na całym świecie.
 • Dzięki lokalnym usługom celnym, które świadczymy klientom na całym świecie, jesteśmy obecnie jednym z największych dostawców usług celnych na świecie. W tej roli musimy zapewnić, że Twoje dane i dokumenty celne są zawsze aktualne i dokładne.
 • Po dokładnym sprawdzeniu informacje o przesyłce są przekazywane drogą elektroniczną do odpowiednich organów celnych. Dzięki partnerskiemu podejścu dążymy do przyspieszenia odprawy i zapewnienia szybkiej i sprawnej dostawy towarów.
 • DHL Express obsługuje większość zapytań od organów celnych w Twoim imieniu. Po odprawie towarów organizujemy transfer przed ostateczną dostawą.
 • Podanie kompletnych, dokładnych i zgodnych danych listu przewozowego i faktury celnej (handlowej/proforma) ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej odprawy celnej. Przesyłki nie zostaną odprawione jeśli dane i dokumenty nie są dokładne i w pełni kompletne.
 • Jednym z kluczowych elementów jest zapewnienie pełnych i dokładnych opisów towarów. Nadawcy muszą podać pełne informacje, ze szczegółami na temat rodzaju towarów, w prostym języku, takim jak: T-shirt damski wykonany z bawełny. Ogólne opisy, takie jak „próbki” lub „części zamienne” są niedozwolone.
 • Towary wysyłane za granicę są klasyfikowane wg kodów towarów (znanymi jako kody Systemu Zharmonizowanego) do celów odprawy celnej. Kody są wstępnie zdefiniowany przez Światową Organizację Celną i przepisy celne.
 • Kod towaru jest kluczową informacją, gdy towary są przedkładane organom celnym, ponieważ pomaga określić korzyści lub wymagania dla konkretnego towaru oraz jakie cła i podatki będą obowiązywać.
 • W zależności od lokalnych przepisów i regulacji import lub eksport niektórych towarów może być ograniczony lub zabroniony. To organ celny posiada mandat regulacyjny do egzekwowania tych przepisów.
 • Ponadto każdy lokalny organ celny ma uprawnienia legislacyjne do ustalania własnych opłat fiskalnych importowych i eksportowych w zależności od rodzaju przetwarzanej przesyłki i odpowiednich ram regulacyjnych.
Powrót do góry