Wysyłka żywności do USA

Przepisy FDA dotyczące przewozu żywności do USA

Zapewnij szybką odprawę celną i najszybszą dostawę przy wysyłce żywności do USA. DHL pomaga w zrozumieniu najnowszych przepisów Agencji Żywności i Leków (FDA) i amerykańskich przepisów celnych.
Wyjątki wśród towarów, które Agencja Żywności i Leków (FDA) uważa za żywność zawierają:
 • Suplementy diety i składniki diet
 • Napoje, z włączeniem napojów alkoholowych i butelkowanej wody
 • Owoce i warzywa
 • Ryby i owoce morza
 • Produkty mleczne i jajka
 • Surowe produkty rolnicze rozumiane jako żywność albo składniki żywności
 • Żywność puszkowaną i mrożoną
 • Zwierzęta hodowlane
 • Wypieki, przekąski, słodycze i gumę do żucia
 • Żywność dla zwierząt hodowlanych i domowych
Z wymogów Uprzedniego Zawiadomienia zwolnione są:
 • Produkty mięsne, produkty drobiowe i produkty jajeczne, które podlegają wyłącznej jurysdykcji Departamentu Rolnictwa USA (USDA) i są zgodne z regulacjami i przepisami USDA
 • Żywność, która została wyprodukowana przez osobę fizyczną w jej prywatnym miejscu zamieszkania i wysłana przez nią jako osobisty prezent (tj. z powodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą) do osoby fizycznej w Stanach Zjednoczonych. FDA niedawno rozszerzyła zakres wyłączeń (lub dopuszczalnej swobody w egzekwowaniu prawa) na wszystkie osobiste przesyłki żywnościowe. Są to przesyłki wysyłane osobiście do osoby w celach niekomercyjnych.
Przykłady obejmują:
 • Żywność w artykułach domowych, a także w agencjach wojskowych, cywilnych, rządowych i przekazach dyplomatycznych;
 • Żywność zakupiona przez osobę podróżującą i nadana lub wysłana na adres w Stanach Zjednoczonych;
 • Prezenty zakupione w przedsiębiorstwie handlowym i wysłane przez nabywcę, a nie przedsiębiorstwo handlowe;
 • Żywność zawarta w opakowniach dyplomatycznych.
Uwaga: Nie obejmuje to przesyłek wysyłanych przez sprzedawców detalicznych lub dystrybutorów do osób fizycznych. Przesyłki takie wymagają Uprzedniego Zawiadomienia. (Patrz również "Kosze upominkowe" poniżej)
Agencja Żywności i Leków (FDA) ma wyłączne prawo do określenia zakresu objętych regulacjami towarów. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej FDA.
Wszystkie placówki, które w Stanach Zjednoczonych produkują, przetwarzają, pakują lub przechowują żywność przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, muszą zarejestrować się w FDA.
DHL Express USA Inc może złożyć Uprzednie Zawiadomienie dla poszczególnych przesyłek (patrz punkt 4 poniżej), ale nie oferuje usług rejestracyjnych. Klienci mogą zarejestrować się bezpośrednio w FDA na stronie internetowej FDA
DHL wymaga podania numeru potwierdzającego przyjęcie Prior Notice lub danych wymaganych w celu złożenia wniosku z Prior Notice w dokumentacji przesyłki w momencie jej odbioru.
FDA zezwala również importerom żywności na bezpośrednie złożenie wniosku o wydanie Uprzedniego Zawiadomienia. Wniosek o Uprzednie Zawiadomienie należy złożyć w formie elektronicznej na stronie internetowej FDA.
W celu zapewnienia dostępności wszystkich niezbędnych informacji można uzupełnić i dołączyć do dokumentów przewozowych "Required Information for FDA Prior Notice Submission"
Oprócz standardowych wymogów dotyczących faktury, na fakturze wysyłkowej muszą być uwzględnione następujące elementy, które muszą być dostępne w momencie odbioru:
 • Identyfikacja każdego artykułu żywności, w tym nazwa zwyczajowa lub nazwa handlowa, ilość opisana przy najmniejszej wielkości opakowaniu oraz numer partii, kod lub inny identyfikator.
 • Aby móc przesłać odpowiednie powiadomienie z wyprzedzeniem, DHL wymaga podania w języku angielskim opisu każdego wysłanego produktu żywnościowego. (Kod produktu FDA, jeśli jest znany (dostępny na stronie internetowej) FDA, przyspieszy ten proces).
 • Pełna nazwa i adres producenta lub hodowcy oraz ich numer rejestracyjny FDA (jeśli jest dostępny)
 • Kraj produkcji
 • Pełne imię i nazwisko nadawcy oraz jego numer rejestracyjny FDA (jeśli jest dostępny)
 • Pełne imię i nazwisko i adres importera, nabywcy lub ostatecznego odbiorcy oraz ich numery rejestracyjne FDA (jeśli są dostępne)
W celu zapewnienia dostępności wszystkich niezbędnych informacji można uzupełnić i dołączyć do dokumentów przewozowych "Required Information for FDA Prior Notice Submission"
Należy pamiętać, że w przypadku zmian lub modyfikacji któregokolwiek z wyżej wymienionych artykułów żywnościowych wymagane jest oddzielne Uprzednie Powiadomienie dla każdego artykułu. Dotyczy to również zmian w rozmiarze lub rodzaju opakowania lub pojemnika.
DHL wymaga, aby do przesyłki dołączona była kopia potwierdzenia złożenia Uprzedniego Powiadomienia. Numer potwierdzenia musi być również wyraźnie wskazany na fakturze przewozowej. List przewozowy DHL powinien zawierać informację Food lub Foodstuff.
Żywność przywożona lub oferowana do przywozu z nieodpowiednim Uprzednim Powiadomieniem podlega odmowie odprawy i jest przechowywana w jednostce przeładunkowej lub w bezpiecznym magazynie. FDA przedstawi swojemu personelowi wytyczne dotyczące egzekwowania przepisów, zawierające politykę Agencji w zakresie nakazów, ścigania, zajmowania, niszczenia, grzywien i kar związanych z brakiem terminowego dostarczenia i prawidłowo przygotowanego Uprzedniego Powiadomienia.
Amerykański "Public Health Security and Bio-terrorism Preparedness and Response Act of 2002" (znany również jako BTA) zawiera przepisy mające na celu ochronę Stanów Zjednoczonych przed zagrożeniami bioterrorystycznymi związanymi z dostawami żywności, w tym żywności ze źródeł zagranicznych.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
W związku z tym Urząd Celny USA może zwrócić lub zrezygnować z odprawy wszystkich przesyłek, które nie spełniają wszystkich wymaganych przepisów. Rząd USA będzie egzekwował wszystkie opisane grzywny/kary za nieprzestrzeganie przepisów.
 • Rejestracja obiektów: FDA będzie wymagać, aby krajowe i zagraniczne zakłady, które produkują, przetwarzają, pakują lub przechowują żywność przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub zwierzęta w Stanach Zjednoczonych, rejestrowały się w FDA. Amerykańskie gospodarstwa rolne, obiekty handlowe, restauracje i obiekty użyteczności publicznej, w których żywność jest przygotowywana lub podawana bezpośrednio konsumentowi, są zwolnione z tych wymogów.
 • Uprzednie Zawiadomienie o przywozie żywności: FDA będzie wymagać, aby nabywcy lub importerzy ze Stanów Zjednoczonych lub ich przedstawiciele przedłożyli FDA Uprzednie Zawiadomienie o przywozie żywności. Uprzednie Zawiadomienie musi zostać złożone nie mniej niż cztery godziny przed przylotem, ale nie może być złożone wcześniej niż pięć dni przed przylotem przesyłki.
Ustawa ta zawiera dwa główne przepisy mające wpływ na Klientów DHL Express:
Rejestracja i Uprzednie Zawiadomienie mają znaczący wpływ na społeczność handlową. Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie przeglądu odpowiednich przepisów, które mogą mieć wpływ na Państwa jako klientów DHL Express.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z DHL.
Powrót do góry