Online and Credit Card T&Cs

WAŻNEZgodnie z tą umową usługi przetwarzania płatności za towary i/lub usługi zakupione na tej stronie są dostarczane przez DHL International GmbH w imieniu lub przez DHL Express (Poland) Sp. Z o.o. w zależności od rodzaju metody płatności użytej do zakupu towarów i/lub usług.

DHL Express (Poland) Sp. Z o.o.
ul. Wirażowa 37
Warszawa, 02-158
Telefon: 042 6 345 100
Tax Registration/VAT No.5270022391